загрузка...
Математика 5 клас. Урок 19 - 7 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 7 » Математика 5 клас. Урок 19
09:58
Математика 5 клас. Урок 19
Цілі:
навчальна: удосконалити знання розподільної властивості множення і вміння застосовувати її до розв'язування задач, зокрема винесення спільного множника за дужки; 
розвивальна: формувати вміння логічно мислити;
виховна: виховувати старанність, наполегливість. 
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь. Обладнання: картки-підказки.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Альтернативні варіанти
Якщо забули формули використовуйте гдз математика Істер для 5 класу.
1. Математичний диктант
Перевірити рівень засвоєння матеріалу попереднього уроку можна шляхом проведення математичного диктанту з подальшою самоперевіркою. Для цього, наприклад, одному з учнів можна запропонувати виконувати завдання диктанту на закритій частині відкидної дошки. Або заздалегідь написати розв'язання завдань на закритій частині відкидної дошки. Доцільно перевіряти не весь диктант одразу, а кожне завдання окремо.
1) Закінчіть рівність:
а) а(Ь + с) = ...; б) (Ь-с)-а = —
2) Розкрийте дужки:
а) (І3+т)5; б) 18(х-2); в) б(3х + 5у-г); г) (4-2п + 7т)-9.
3) Перемножте числа, застосовуючи розподільну властивість множення:
а) 101 23; б) 105 12; в) 202 50; г) 75 201; д) 99 15; є) 45 199.
2. Фронтальне опитування
Якщо рівень підготовки і математичної культури учнів досить високий, то на цьому етапі уроку можна провести фронтальне опитування, до якого включити запитання не тільки репродуктивного, а й творчого характеру.
1) Сформулюйте розподільну властивість множення відносно додавання.
2) Чи правильна розподільна властивість множення для трьох, п'яти, десяти доданків?
3) Сформулюйте розподільну властивість множення відносно віднімання.
4) Наведіть приклади застосування розподільної властивості множення.
5) Що означає розкрити дужки? Подайте у вигляді суми:
а) добуток числа 7 і суми виразів 5т і 2/г; б) добуток числа 9 і різниці виразів За і 46.
6) Запропонуйте зручний спосіб обчислення добутку чисел: а) 502 і 301; б) 99 і 101.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Сформулювати завдання на урок можна шляхом постановки проблемних запитань:
— Чи можна, застосовуючи розподільну властивість множення, знайти спосіб для зручного обчислення значення виразу:
63 756 + 37 756?
Який саме?
— Чи можна застосувати розподільну властивість множення до виразу ас + Ьс? Як саме?
Отже, завдання уроку: навчитись, застосовуючи розподільну властивість множення, виносити за дужки спільний множник.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усних вправ
1) Назвіть множники, з яких складається вираз: а) За; б) 7т; в) 116; г) аЬ.
2) Назвіть спільний множник виразів:
а) 2а і 7а; б) Зт і 5т; в) Ап і п;г) 25113 і 25120; д) 309-45 і 38 309; є) 72220 і 220.
3) Знайдіть значення виразу:
а) 5а, якщо а = 13; б) 76, якщо 6 = 102; в) 12с, якщо с = 1000.
4) Подайте у вигляді двох множників (розкладіть на множники) число:
а) 6; б) 8; в) 12; г) 7.
У якому з прикладів це можна зробити тільки в один спосіб?
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
 Цей етап уроку можна провести у формі розповіді вчителя.
Учитель пояснює, що рівність, яка виражає розподільну властивість множення, можна записати, помінявши місцями її частини, тобто
аЬ + ас = а(Ь + с) або аЬ-ас = а(Ь-с).
Отже, користуючись розподільною властивістю, можна виносити спільний множник за дужки. Далі на конкретних прикладах учитель показує застосування цієї операції до розв'язування задач.
Приклад 1. Знаходження значення виразу:
37 263 + 63 263 = 263(37 + 63) = 263 100 = 26 300. Приклад 2. Спрощення виразів:
За + 15а = а(3 + 15) = а18 = 18а.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Знайдіть значення виразу:
а) 8-27 + 2-27; б) 167-13 + 167-7; в) 12 343 + 343 8; г) 27 312-7 312.
2) Спростіть вираз:
а) 23а + 11а; б) 47/тг-14/п; в) 25Ь + Ь; г) Збс-с.
2. Виконання письмових вправ
1) Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу: а) 156-42 + 156-58; б) 716384 + 384284;
в) 241 7258-141 7258; г) 56 78 + 56 19-56 87.
2) Спростіть вираз і обчисліть його значення:
а)  45а + 5а, якщо а = 37;
б)  136л: + 28л: + 36х, якщо х = 13;
в)  74л:+ 76*-50л:, якщо х = 319;
г)  600у-320у-180у, якщо і/ = 1287.
3) Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу:
а)  Іб.г + 16 3, якщо х = 7;
б)  178х + 32213, якщо х = 13.
Можливо, у класі будуть учні, у яких виконання запропонованих вправ викличе утруднення. Таким учням можна запропонувати картки-підказки.
Решті учнів можна запропонувати вправи підвищеної складності. 4)* Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу:
а) 25а + 50, якщо а = 98, б) 132 + 13&, якщо 6 = 189. 5)* Застосовуючи   розподільну  властивість  множення,  обчисліть значення виразу: а) 54-48 + 54-41-89-44; б) 83-47 + 83-94 + 141-39 + 59 122.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Запишіть у квадратики такі числа або букви, щоб утворилася правильна рівність:
а) 17[] + 1318 = 18(17 + 13); б) 23-49 + [ ]-23 = 23(49 + 52); в) 25-[] + 25-[]-[]-25 = []-(31 + 38-44); г) 2б[] + 5а = 31а;
д) 39у + 15-[] = []-у; є) 78-Ц-Ц-& = 68Ь.
Запропоновану вправу учні можуть виконувати колективно або самостійно. У разі колективного розв'язування бажано завдання заздалегідь записати на дошці, у разі самостійного — записати на дошці або підготувати відповідні картки.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу: а) 317 54 + 317 46; б) 451 218 + 782 451;
в) 945-37-845-37; г) 84-76 + 84-95-71-84.
2) Спростіть вираз і обчисліть його значення:
а) 37а + 23а, якщо а = 25; б) 216& + 485& + 2996, якщо 6 = 379;
в)  319і/ + 28і/-317і/, якщо у = 11;
г)  720т-580/п-130га, якщо т = 792.
3) Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу: а) 32*+ 32-65, якщо х = 135; б) 158і/-68-80, якщо у = 80.
4)* Скориставшись зразком, знайдіть значення виразу. Зразок:
48-75-70 45 = 2 24-3 5 5-7 2-5 3 3-5 = = 2 3 5 5 (24-21) = 150 3 = 450. а) 14-55 + 38 35; б) 75 26 + 3035; в) 34 35-14 75.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2473 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть