загрузка...
Математика 5 клас. Урок № 25 - 7 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 7 » Математика 5 клас. Урок № 25
10:38
Математика 5 клас. Урок № 25
Цілі:
навчальна: домогтися засвоєння залежності між зміною діленого та дільника і зміною частки, основної властивості частки; удосконалити вміння виконувати ділення багатоцифрових чисел, зокрема чисел, які закінчуються нулями; 
розвивальна: формувати вміння проводити дослідження й робити висновки;  виховна: виховувати уважність. 
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь. Обладнання: таблиці для проведення досліджень.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити правильність виконання письмового домашнього завдання вчитель може, зібравши зошити учнів. Рівень засвоєння матеріалу попереднього уроку можна перевірити шляхом проведення математичного диктанту. Одразу після проведення диктанту його потрібно перевірити і проаналізувати. Це можна зробити шляхом самоперевірки. Для цього заздалегідь написати відповіді на запитання диктанту на закритій частині відкидної дошки або запропонувати одному з учнів писати диктант на закритій частині відкидної дошки. Перед проведенням диктанту бажано нагадати учням правила його написання (писати тільки відповіді на запитання, головне - уважно слухати запитання).
Математичний диктант
1) Виконайте ділення 5526:18. Перевірте результат за допомогою множення.
2) Знайдіть частку, якщо ділене дорівнює 1476, дільник— 123.
3) Знайдіть частку, якщо дільник дорівнює 37, ділене — 407.
4) Знайдіть число, яке менше від числа 625 у 125 разів.
5) У скільки разів число 312 більше за число 78?
6) У скільки разів число 14 менше від числа 2814?
7) Яке число потрібно поділити на 576, щоб дістати одиницю?
8) На яке число потрібно поділити 875, щоб дістати одиницю?
9) Чому дорівнює частка від ділення 192 на одиницю?
10) Чому дорівнює частка від ділення числа 0 на число 275?
11) На яке число потрібно поділити 0, щоб дістати 0?
12) На яке число не можна ділити жодне натуральне число?
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Можливо, під час написання диктанту учні припустяться помилок. Тоді цілком логічно, що завданням уроку є вдосконалення знань, набутих на попередньому уроці. Якщо більшість учнів напишуть диктант на високому рівні, то можна поставити проблемні запитання. 1)Як зміниться частка, якщо ділене помножити або поділити на яке-небудь натуральне число, а дільник залишити без змін?
2) Як зміниться частка, якщо ділене залишити без змін, а дільник помножити або поділити на яке-небудь натуральне число?
3) Як зміниться частка, якщо ділене і дільник помножити або поділити на одне й те саме натуральне число?
4) Чи можна спростити обчислення, наприклад, такої частки:
3 600 000:90 000?
Отже, завдання уроку: знайти відповіді на ці запитання.
IV. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
 На цьому етапі уроку можна запропонувати учням провести дослідження і зробити висновки, які будуть відповідями на запитання, поставлені на етапі формулювання мети і  завдань уроку.   Звичайно,  учні  проводять дослідження і роблять висновки під керівництвом учителя. Кожне із зазначених питань доцільно розглядати окремо. 1. Як зміниться частка, якщо ділене збільшити або зменшити в декілька разів, а дільник залишити без змін? Учитель пропонує учням розглянути яку-небудь частку, наприклад, 96:8 = 12. Потім збільшувати та зменшувати ділене в декілька разів, а дільник залишати без змін і знаходити нову частку. Результати дослідження можна заносити в таблицю:
Висновок 1. Якщо ділене збільшити або зменшити в декілька разів, а дільник залишити без змін, то частка збільшиться або зменшиться в таку саму кількість разів, як і ділене.
Аналогічно проводимо дослідження і робимо висновки за другим і третім питаннями. 2. Як зміниться частка, якщо ділене залишити без змін, а дільник
збільшити або зменшити в декілька разів?
Висновок 2. Якщо ділене залишити без змін, а дільник збільшити або зменшити в декілька разів, то частка зменшиться або збільшиться в таку саму кількість разів, як і дільник. 3. Як зміниться частка, якщо ділене і дільник помножити або поділити на одне й те саме натуральне число?
Висновок 3. Якщо ділене і дільник помножити або поділити на одне й те саме число, частка не зміниться.
Якщо рівень математичної підготовки учнів класу досить високий, то можна всіх учнів класу об'єднати в три групи і кожній групі доручити знайти відповідь на одне із запитань, а потім обговорити здобуті висновки. Залежно від того, який вид роботи обере вчитель, таблиці для досліджень можна заздалегідь заготовити на дошці або роздати кожному учневі або по одній на групу.
Особливу увагу слід звернути на висновок 3. По суті тут сформульовано основну властивість частки. Саме ця властивість є підґрунтям для спрощення обчислень під час ділення чисел, запис яких закінчується нулями:
Під час ділення натуральних чисел, які закінчуються нулями, можна в кінці діленого відкинути стільки нулів, скільки їх у дільнику.
Після цього, враховуючи висновки, зроблені під час досліджень, можна дати відповідь на четверте запитання.
V. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) У скільки разів частка 40: а менша від частки 120: а?
2) У скільки разів частка а: 7 більша за частку а: 14?
3) Поясніть, чому правильні рівності: а) 28:14 = 4:2; б) 18:6 = 3:1;
в) 10:2 = 50:10; г) 6:3 = 54:27.
4) Обчисліть:
а) 900 000:10 000; б) 7 000 000:1000; в) 431 200:100.
2. Виконання письмових вправ
1) Знайдіть частку:
а) 5400:20; б) 13 000:500; в) 16 800:800.
2) Виконайте дії:
а) 4500:10 + 600:100;
б) 4 300 000: 25 000 + 1 424 000:16 000;
в) 12000:400-720 000:24 000.
3) Обчисліть у зручний спосіб:
а) (55-28):11;б)(36-250):50; в) (84-45):21.
4) При якому значенні а правильна рівність: а) 24:6 = 8:а; б) а:25 = 25:5;
в) 900:а = 180:4; г) 86:43 = а:1?
Під час виконання запропонованих вправ бажано вимагати від учнів обґрунтування, формулювання відповідної властивості.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ Фронтальне опитування
Частка двох чисел дорівнює а. Чому дорівнює нова частка, якщо:
а) ділене збільшити в 3 рази, а дільник залишити без змін;
б) ділене зменшити в 12 разів, а дільник залишити без змін;
в) дільник збільшити в 5 разів, а ділене залишити без змін;
г)  дільник зменшити в 6 разів, а ділене залишити без змін;
д) ділене і дільник збільшити в 10 разів; є) ділене і дільник зменшити в 100 разів?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Знайдіть частку:
а) 42 000:120; б) 260 000:1300; в) 207 000:9000.
2) Знайдіть значення виразу:
а)  2160 000:18000 + 43610000:10000;
б)  1260 000:2100-6500 000:130 000.
3) Обчисліть у зручний спосіб: а) (108-53):54; б) (77-720):36.
4)* Спростіть вираз: а) 360х:6; б) 100с :50с; в) 10 z:z.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2142 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть