загрузка...
Математика 5 клас. Урок 31. Буквені вирази - 8 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 8 » Математика 5 клас. Урок 31. Буквені вирази
10:07
Математика 5 клас. Урок 31. Буквені вирази
Цілі:
навчально: сформувати поняття буквеного виразу, значення буквено-го виразу; сформувати вміння складати буквені вирази; удосконалити вміння знаходити значення буквеного виразу залежно від значення букви;
розвивальна: формувати вміння проводити аналогії;
виховна: виховувати працелюбність. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. Обладнання: таблиці 1 і 2.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, можна шляхом проведення самостійної роботи, завдання якої подіб-ні до тих, що були задані додому. Одразу після написання роботи потрібно організувати само- або взаємоперевірку (наприклад, за готовими розв'язаннями, заготовленими заздалегідь), виправлення та аналіз можливих помилок.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
 Для формулювання мети уроку і кращого розуміння учнями різниці між числовими і буквеними виразами можна скористатись прикладом, наведеним на етапі формулювання мети і завдань попереднього уроку, замінивши в ньому деякі числа буквами. За аналогією учням буде нескладно скласти вираз для розв'язання цієї задачі.
Для наочності можна скласти таблицю.
Після цього можна провести бесіду, обговоривши такі питання:
1) Чи можемо ми відповісти за запитання задачі 2?
2) Чому ми не можемо обчислити значення виразу х-4 + у-12?
3) Від чого залежить значення виразу х • 4 + */ • 12?
4) Що потрібно знати, щоб обчислити значення виразу х-4 + у12? 5)Чи зміниться значення виразу х-4 + уЛ2, якщо змінити значення х і у?
Отже, завдання уроку: засвоїти поняття буквеного виразу і повторити, як обчислювати його значення при різних значеннях змінної.
IV. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Цей етап уроку можна провести у вигляді фронтальної роботи. Учні вже працювали з буквеними виразами й обчислювали їх значення при різних значеннях букви. Тому цілком можливо, що за аналогією з означенням числового виразу вони зможуть пояснити, що таке буквений вираз. Основна мета вчителя: домогтися розуміння того, що з одного буквеного виразу можна отримати багато числових виразів. Цьому сприяє виконання такого завдання. Потрібно взяти один і той самий буквений вираз (наприклад, х-4 + у-12) і, змінюючи значення букв, запропонувати учням скласти відповідні числові вирази і знайти їх значення. Виконання цього завдання доцільно систематизувати у вигляді таблиці. Виконання вправи буде більш ефективним, якщо учні самі будуть задавати значення букв.
Після цього можна обговорити питання:
1) Що таке значення буквеного виразу?
2) Як можна знайти значення буквеного виразу?
3) Скільки існує значень буквеного виразу?
V. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
Перш ніж почати розв'язувати вправи, учитель може провести бесіду про те, що складання буквених виразів і обчислення їх значень — це непросте завдання, його виконання потребує зосередженості, скрупульозності, працелюбності.
1.  Виконання усних вправ
1) Знайдіть значення виразу 105 +а, якщо а = 25; 37; 92; 105.
2) Знайдіть значення виразу 10а + 13, якщо а = 8; 10; 25; 100. 3)Якщо т = 10, то чому дорівнює значення виразу:
а) 23 + 27-а; б) (23 + 27)-а?
2.  Виконання письмових вправ
1) Знайдіть значення виразу 1865 — х: 27, якщо: а) х = 8127; б) х = 8397.
2) Знайдіть значення виразу 37 а +360:6, якщо: а)а = 20, 6 = 30;б)а = 30, 6 = 20.
3) Складіть буквений вираз: добуток суми а і 6 та числа 16. Знайдіть його значення, якщо:
а) а = 68; 6 = 34;б)а = 55,  6 = 47.
4) Складіть буквений вираз: частка різниці 120 і 6 та суми 9 і а. Знайдіть його значення, якщо: а) 6 = 40, а = 7;б)а = 8,  6 = 14.
5) Спростіть вираз і знайдіть його значення:
а) 327 + а + 673, якщо а = 758; б) 5т + 7т + 18т, якщо т = 223.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Залежно від наявності часу, рівня підготовленості учнів тощо, цю вправу можна виконувати колективно або як самостійну роботу. Якщо вчитель вибирає колективну роботу, таблицю із завданнями потрібно заготовити заздалегідь (наприклад, на закритій частині відкидної дошки). У разі, якщо вчитель обере самостійну роботу, бажано кожному учневі видати окрему картку. 1) Заповніть порожні місця в таблиці:
2) Скориставшись таблицею, дайте відповіді на запитання:
а) При яких значеннях х значення виразу 300 :х — 25 більше за значення виразу 50 х + 25?
б)  При якому з наведених значень х значення виразу 300: х — 25: а) найбільше; б) найменше?
в) При якому з наведених значень х значення виразу 50-з:+ 25: а) найбільше; б) найменше?
г) Чи існує з-поміж наведених таке значення х, при якому значення виразів 300:х — 25 і 50-Х + 25 рівні?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Знайдіть значення виразу:
а)  823+ &, якщо Ь дорівнює 749; 3477;
б)  714 :тп, якщо т дорівнює 7; 14;
в)  12(£ —27), якщо к дорівнює 39; 48.
2) Знайдіть значення виразу (х + 7298): у, якщо д: = 37 306, у = 63.
3) Складіть буквений вираз: сума добутків 5 і а та 8 і Ь. Знайдіть його значення, якщо:
а) а = 18,  6 = 21; б) а = 45, 6 = 102. 4)* При якому значенні х значення виразу 378 — х дорівнює 129?


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3006 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть