загрузка...
Математика 5 клас. Урок 33. Формули - 8 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 8 » Математика 5 клас. Урок 33. Формули
10:18
Математика 5 клас. Урок 33. Формули
Цілі:
навчально: сформувати поняття формули; формувати вміння використовувати формули для обчислення відповідних величин; 
розвивальна: формувати вміння узагальнювати, застосовувати знання
в нових ситуаціях; 
виховна: прищеплювати любов до математики, показувати її красу, виховувати відповідальність. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. Обладнання: картки з друкованою основою.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Альтернативні варіанти
1. Виконання усних вправ
1)На ділянці посадили 10 рядів троянд по а кущів у кожному ряду і Ь рядів півонії по 12 штук у кожному ряду. Який зміст має вираз:
а) 10а + 12&; б) 10а-126; в) 10 + 6; г) 10-6; д) а-12?
2) У класі навчається 26 учнів, з них футбольну секцію відвідують а учнів, а волейбольну— Ь учнів. Який зміст має вираз:
а) а + Ь; б) а-Ь; в) 26-(а + Ь); г) 26-а; д) 26-6?
2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою
Учитель на власний розсуд вибирає один із двох варіантів перевірки домашнього завдання. Завдання для самостійної роботи — стандартні, подібні до тих, що були задані додому. Завдання для усної роботи вимагають більш високого рівня математичної підготовки учнів, а також уміння висловлювати свої думки, слухати й аналізувати відповіді товаришів. У разі, якщо вчитель вибирає самостійну роботу, потрібно заздалегідь заготовити відповіді або розв'язання задач для здійснення взаємоперевірки. Крім того, учителеві бажано провести бесіду, в ході якої пояснити, що здійснювати перевірку роботи товариша — це велика відповідальність, отже, потрібно бути уважним і зосередженим.
Можливий і третій варіант. Частині учнів учитель пропонує виконати самостійну роботу, а з рештою — працює усно.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
 Учитель пропонує учням сформулювати правила:
а) як обчислити відстань, якщо відомо час і швидкість;
б) як обчислити час, якщо відомо відстань і швидкість;
в) як обчислити периметр прямокутника, якщо відомо його довжину і ширину;
г) як обчислити ділене, якщо відомо дільник, неповну частку й остачу.
Бажано вимагати від учнів повної відповіді на запитання. Після того як учні сформулюють ці правила, вчитель ставить запитання:   чи   можливо,   використовуючи   позначення   величин буквами, записати ці правила більш коротко? Потім повідомляє учням, що такі записи існують, їх у математиці називають формулами. Отже, завдання уроку: зрозуміти, що таке формула, навчитись використовувати формули для обчислення величин.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усних вправ
1) Яку відстань подолає велосипедист, якщо рухатиметься 3 год зі швидкістю:
а) 12 км/год; б) 14 км/год; в) 9 км/год?
2) Яку відстань подолає автомобіль, якщо рухатиметься зі швидкість 70 км/год протягом:
а) 2 год; б) 5 год; в) 3 год?
3) Скільки часу знадобиться автомобілістові, щоб подолати 360 км, якщо він рухатиметься зі швидкістю:
а) 60 км/год; б) 45 км/год; в) 90 км/год?
4) Чому дорівнює сторона квадрата, якщо його периметр дорівнює: а) 20 см; б) 32 см; в) 12 см?
5) Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 6, неповна частка — 5, остача — З?
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Цей етап уроку можна провести у вигляді розповіді вчителя. Учитель повідомляє, що формула — це правило для обчислення деяких величин, записане за допомогою різних математичних знаків. Сенс застосування формул полягає в тому, що за їх допомогою можна записати в зручній формі досить складні й громіздкі речення. Крім того, мову формул розуміють усі математики світу, адже в усьому світі для позначення, наприклад, додавання використовують знак «+», для позначення швидкості — латинську букву V тощо. Можна зазначити, що поки учні знають не так багато формул, а по мірі вивчення математики вони ознайомляться з формулами, знання яких значно спростить розв'язування задач.
Крім того, можна зауважити, що формули використовують не тільки в математиці, але й у фізиці, хімії, економіці тощо — науках, з якими учні ознайомляться в старших класах.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
Під час виконання вправ важливо донести до учнів, що за допомогою однієї й тієї самої формули можна розв'язувати безліч задач.
Наприклад, за формулою руху з=иі можна обчислювати відстань 5 для будь-яких значень швидкості V і часу і.
1.  Виконання усних вправ
1) За формулою для обчислення периметра квадрата Р = 4а обчисліть:
а)  Р, якщо а дорівнює 8; 10; 6; 20; 100;
б)  а, якщо Р дорівнює 20; 36; 8; 120; 2000.
2) За формулою для обчислення деякої величини а = 25 + 6 обчисліть:
а)  а, якщо 6 дорівнює 15; 20; 3; 150; 1000;
б)  6, якщо а дорівнює 35; 50; 125; 78; 26.
2.  Виконання письмових вправ
1) За формулою з = оі обчисліть:
а)  5, якщо V = 75 км/год, £ = 6 год;
б)  V, якщо 8 = 420 км, і = 7 год;
в)  і, якщо 5 = 180 км, у = 60 км/год.
Які величини позначено буквами 8, V і і у цій задачі?
2) Яку величину можна обчислити за формулою а = 6# + г? Обчисліть а, якщо:
а) 6 = 10, д = 5,  г = 2;б)6 = 25, <? = 10, г = 0.
3) За формулою а = 400:6 +7 обчисліть значення а, якщо: а) 6 = 100; б) 6 = 80; в) 6 = 50; г) 6 = 200; д) 6 = 400.
4) Заповніть порожні місця в таблиці, якщо у = 2х + 5.
5) Складіть формулу для обчислення кількості К гектарів, які залишиться зорати трактористам після п днів роботи, якщо площа всього поля становить 540 га, а щоденно вони зорюють по 80 га. Обчисліть К, якщо:
а) п = 3; б) п = 1; в) л = 5.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Виконання завдань на картках з друкованою основою
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Яку величину можна обчислити за формулою
Р = 2(а + б)?
Обчисліть Р9 якщо: а) а = 10,  6 = 12; б) а = 2, 6 = 48.
2) За формулою а = 46 — 2 знайдіть значення а, якщо: а) 6 = 8; б) 6 = 20; в) 6 = 1; г) 6 = 100; д) 6 = 25.
3) Складіть формулу для обчислення маси т курча через п діб, якщо зараз маса курча дорівнює 500 г, а щодобовий приріст маси складає 20 г. Обчисліть т, якщо:
а) п = 10; б) п = 5; в) п = 14. 4)';- Перевірте, чи правильна формула
а2-62=(а-б)(а + б),
якщо: а) а = 10,  6 = 8; б) а = 51,  6 = 49.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1655 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть