загрузка...
Математика 5 клас. Урок 35 - 8 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 8 » Математика 5 клас. Урок 35
11:46
Математика 5 клас. Урок 35
Урок 35. Рівняння

Цілі:
навчально: домогтися засвоєння поняття «розв'язати рівняння»; удосконалити вміння розв'язувати рівняння, використовуючи залежності між компонентами дій; розвивальна: формувати вміння застосовувати знання в нових ситуаціях, працювати з текстом підручника, правильно й чітко виражати свої думки; 
виховна: виховувати наполегливість, працелюбність. 
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
Обладнання: картки з тестовими завданнями, конспекті, конспект 2, картки із самостійною роботою, картки з індивідуальним завданням підвищеної складності.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ Виконання тестових завдань
Варіант 1
1. Який із наведених виразів є рівнянням?
Варіант 2
1. Який із наведених виразів є рівнянням?
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
3 розв'язуванням рівнянь за допомогою залежності між компонентами дій учні ознайомлені з попередніх класів. Тому можна запропонувати розв'язати декілька рівнянь. Напевно будуть учні, які припустяться помилок. Тому завдання уроку: повторити правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Теоретичним підґрунтям для розв'язування рівнянь у 5 класі є правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій, з якими учні ознайомлені з попередніх класів. Тому слід приділити увагу повторенню цих правил. За необхідності можна скористатись конспектами, складеними під час повторення матеріалу, вивченого в попередніх класах (див. урок 1 і урок 2).
Крім найпростіших рівнянь на знаходження невідомих компонентів дій, доцільно пропонувати учням рівняння, для розв'язування яких потрібно спочатку спростити вираз. Тому слід розглянути вправи на застосування властивостей дій для спрощення виразів.
1. Фронтальне опитування
1) Як називають компоненти дії додавання?
2) Як знайти невідомий доданок?
3) Чому в рівняннях 12 + х = 37 і х + 12 = 37 невідомий доданок знаходять за одним і тим самим правилом? Яку властивість додавання при цьому використовують?
4) Як називають компоненти дії віднімання?
5) Як знайти невідоме зменшуване? від'ємник?
6) Як називають компоненти дії множення?
7) Як знайти невідомий множник?
8) Чому в рівняннях 12-л: = 36 і #12 = 36 невідомий множник знаходять за одним і тим самим правилом? Яку властивість множення при цьому використовують?
9) Як називають компоненти дії ділення?
10) Як знайти невідоме ділене? невідомий дільник?
2. Виконання усних вправ
1) Спростіть вираз:
а) 5л: + 4х; б) 15лг-8.г; в) 13у + 2*/-9;
г) 152 + 18-2г; д) 7у + 4 + 8у-3.
Яку властивість множення було використано для виконання цієї вправи?
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
 На цьому етапі уроку вчитель обговорює з учнями тільки одне питання: що означає розв'язати рівняння. Можна запропонувати учням висловити припущення щодо відповіді на це запитання, а потім перевірити їх, звіряючись із текстом підручника.
VI. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Розв'яжіть рівняння:
а) х + 25 = 110; б) х-17 = 99; в) 98-х = 50; г) 87-х = 111; д) ж:26 = 4; є) 180:х = 15.
2) Знайдіть корінь рівняння:
а) 20 = х + 20; б) 0 = у-20; в) 20 = 20 х; г) 20 = 20:у; д) 20 = 2:20; є) 0 = 2:20.
2.  Виконання письмових вправ
1) Розв'яжіть рівняння:
а) х-4523 = 2354; б) 1856-х = 412; в) х + 2147 = 4231; г) 4050 + х = 5040.
2) Знайдіть корінь рівняння:
а) 238:х = 14; б) 132 х = 1188; в) х:23 = 105; г) х-78 = 390.
3) При якому значенні х значення виразу:
а) 1010 :х дорівнює 10; б) 135 + х дорівнює 200; в) 1318-х дорівнює 209; г) лг-38 дорівнює 418?
4) При якому значенні у правильна рівність:
а) г/:56 = 15; б) у-290 = 452; в) 354-^ = 2124; г) х + 919 = 1000?
5) Розв'яжіть рівняння:
а) 5х + 12д; = 289; б) 21л:-13л: = 120; в) х + 152 = 216 + 319; г) 9х + 5х = 379-113.
 3 метою досягнення свідомого засвоєння знань, а також розвитку вміння правильно й чітко висловлювати свої думки доцільно вимагати від учнів формулювання правил, за допомогою яких розв'язують подані рівняння. Після виконання вправ учні мають зрозуміти, що запропоновані завдання — це різні формулювання одного й того самого завдання — розв'язати рівняння. Можливо, деякі учні виконають завдання раніше за решту. Тоді їм можна запропонувати додаткові індивідуальні завдання підвищеної складності.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Заповніть таблицю, склавши і розв'язавши рівняння, невідомі компоненти яких указані у верхньому рядку:
Залежно від рівня підготовленості учнів класу та наявності часу, цю вправу можна виконати колективно або як самостійну роботу. У разі колективного виконання завдання вчитель заздалегідь готує таблицю (наприклад, на закритій частині відкидної дошки). Якщо вчитель вибирає самостійну роботу, то завдання бажано видати кожному учневі на окремій картці.
Можна поєднати колективне і самостійне виконання завдання. Наприклад, колективно (під керівництвом учителя) учні складають рівняння, а потім самостійно їх розв'язують.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Знайдіть корінь рівняння:
а) 368 +х = 401; б) х-6895 = 3215; в) 3042-*/ = 894; г) 2 + 489 = 502.
2) Розв'яжіть рівняння:
а) д: 45 = 945; б) 74 у = 4292; в) х:115 = П2; г) 342:у = 18.
3) При якому значенні г правильна рівність: а) 212-42 = 136; б) 2:16 = 3744 + 1256;
в) 6800:2 = 3710-3685; г) 152 + 142 = 540 + 330? 4)* Розв'яжіть рівняння: а) (х-10)(і6-л;) = 0; б) х(20-х) = 0.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2153 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть