загрузка...
Математика 5 клас. Урок 3. Натуральні числа. Число нуль - 3 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 3 » Математика 5 клас. Урок 3. Натуральні числа. Число нуль
13:38
Математика 5 клас. Урок 3. Натуральні числа. Число нуль
Цілі: навчальна:сформувати поняття натурального числа і числа нуль, уміння розпізнавати натуральні числа, наводити їх приклади; розвивальна: формувати вміння правильно і чітко висловлювати власні думки, грамотно формулювати математичні твердження; сприяти формуванню пізнавального інтересу; /  виховна:   виховувати   дисциплінованість,   позитивне   ставлення   до знань. Тип уроку: засвоєння знань, формування вмінь. Обладнання: картки для індивідуальної роботи.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ:
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Учитель перевіряє зошити учнів із домашнім завданням, відповідає на запитання учнів щодо домашнього завдання, якщо такі виникли.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
3 поняттям натурального числа учні ознайомлені з попередніх класів, тому, по суті, йдеться про повторення матеріалу, розширення знань. З метою формування пізнавального інтересу, позитивного ставлення до знань на цьому етапі уроку можна провести бесіду про історію виникнення і розвитку поняття натурального числа (див. додатковий матеріал до уроку).
Після цього повідомити учнів, що завдання цього уроку — узагальнити знання і досвід учнів щодо поняття натурального числа.
Якщо треба розвязки, то гдз математика 5 класс допоможе.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Оскільки тема не є новою для п'ятикласників, актуалізацію знань можна провести під час бесіди, в ході якої поставити учням такі запитання:
— Скільки вікон у класній кімнаті?
— Скільки уроків сьогодні за розкладом?
— Скільки кольорів у веселки?
Під час відповідей доцільно ставити запитання «Як ви дізналися?». Природною є відповідь «Порахували». У такий спосіб учитель підводить учнів до висновку, що названі числа мають дещо спільне — їх використовують під час лічби. Такі числа називають натуральними.
Після цього можна запропонувати учням навести приклади натуральних чисел.
Далі вчитель пропонує учням дати відповіді на запитання:
— Яку частину тижня становлять робочі дні?
— Яку частину навчального року становить один семестр?
— Яку частину року становить літо?
— Скільки в класі навчається людей, старших за 20 років? Кожне з названих чисел учні (або учитель) записують на дошці,
після чого вчитель запитує учнів, чи є названі числа натуральними. Учитель ще раз звертає увагу учнів на те, що:
1) натуральними є числа, які використовують під час лічби предметів;
2) не всі числа, які ми знаємо, є натуральними.
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
 Цей етап уроку також доцільно провести у вигляді евристичної бесіди. Для здобуття знань про основні властивості натуральних чисел доцільно запропонувати учням, наприклад, такі запитання:
—  Якщо треба порахувати кількість учнів у класі (зошитів на парті, поверхів у будинку тощо), то з якого числа починаємо лічбу? Отже, яке натуральне число є найменшим?
—  Як відрізняється кожне наступне число від попереднього? А від наступного?
—  Яке натуральне число передує числу 365? стоїть за числом 349?
Після відповідей на запитання учитель разом з учнями робить такі висновки:
1.  Найменшим натуральним числом є 1.
2.  Найбільшого натурального числа не існує.
3.  Натуральні числа, записані в порядку зростання, утворюють ряд натуральних чисел.
Наприклад: 1, 2, 3, 4, 5... — ряд натуральних чисел; 1, 2, 4, 5... — не є рядом натуральних чисел.
Доцільно домогтися розуміння в учнів, що ряд натуральних чисел нескінченний і 0 не відносять до натуральних чисел. Не варто ставити учням запитання: «Чому число 0 не є натуральним?»
Нерідко таке запитання виникає в учнів. Тут важливо пояснити умовність такої домовленості. (Для переважної більшості людей планети нуль — число натуральне, а в країнах Східної Європи відповідно до традицій, пов'язаних з віруваннями, нуль не вважають натуральним числом. Отже, відповідь на сформульоване запитання виходить за межі математичної науки.)
Під час бесіди з учнями важливо вимагати від них повних відповідей, стежити за правильністю мовлення.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
Виконання вправ має сприяти закріпленню поняття натурального числа, ряду натуральних чисел. Слід домогтися, щоб учні вміли записувати попереднє і наступне числа для поданого. Також бажано сформувати вміння записувати в загальному вигляді попереднє і наступне число для натурального числа п (л>1), домогтися розуміння учнями того, що між натуральними числами п і п + к міститься рівно к — 1 натуральних чисел.
1. Виконання усних вправ
1) Назвіть 14 перших натуральних чисел (учні з місця називають по черзі по одному числу в прямому і зворотному напрямках).
2) Чи є в ряду натуральних чисел:
а) найменше число; б) найбільше число?
3) Чи кожне число в ряду натуральних чисел має:
а) наступне число; б) попереднє число?
4)Якого числа не вистачає в запису 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ..., щоб він позначав натуральний ряд?
5) Подано натуральний ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... Скільки натуральних чисел стоїть у ньому між числами 2 і 6; 2 і 9; 2 і 12? (Після простого підрахунку запропонувати визначити таку закономірність: між п і л + й міститься к — 1 натуральних чисел).
2. Виконання письмових вправ
1              2
1)3 чисел 25; 100; —; 999; —; 0; 74 випишіть натуральні числа.
2              З
2) Запишіть число, яке в натуральному ряду стоїть за числом: а) 46; б) 438; в) 799.
3) Запишіть число, яке в натуральному ряду передує числу: а) 24; б) 283; в) 1012.
4) Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами: а) 27 і 39; б) 12 і 86; в) 45 і 137?
Можливо, в класі будуть учні, які впораються із запропонованими вправами раніше за решту. Таким учням можна запропонувати індивідуальні додаткові завдання підвищеної складності.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
1. Фронтальна робота. Усне бліцопитування:
1) Які числа називають натуральними?
2) Наведіть приклади чисел, що не є натуральними.
3) Назвіть найменше натуральне число.
4) Чи існує найбільше натуральне число?
5) Який запис називають рядом натуральних чисел?
6) Скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряду між числами 100 і 900?
2.  Виконання завдання на картках з друкованою основою.
Багато гдз для учнів 5 классів тут на сторінці.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Запишіть число, яке в натуральному ряду стоїть за числом: а) 73; б) 510; в) 999.
2) Запишіть число, яке в натуральному ряду передує числу: а) 19; б) 700; в) 3001.
3) Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами; а) 17 і 26; б) 54 і 143; в) 2 і 200?
4)Запишіть чотири рази підряд число 10. Запишіть число, яке в натуральному ряду стоїть за утвореним числом і яке передує йому.

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Поняття числа, яке видається нам простим і звичним, є абстрактним поняттям, що могло утворитися тільки в результаті тривалої розумової роботи.
Першим кроком до виникнення лічби було встановлення відповідності між предметами, які підлягають обчисленню, й деякою іншою сукупністю. Усім було відомо, що на небі Місяць один, ока у людини — два, пальців на руці — п'ять. Тому цими словами позначали числа 1, 2, 5.
Очевидно, найзручніше було користуватися такою сукупністю, до якої належали більш-менш однорідні предмети, наприклад пальці рук.
У більшості сучасних мов назви числівників утворені за десятковою системою, тобто за поданням чисел у вигляді суми числа одиниць (до 10), числа десятків (до 100), числа сотень (до 1000) тощо. Наприклад, сімнадцять означає «сім на десять», сімдесят — «сім десятків». Безсумнівно, в основі цієї системи лежить лічба на пальцях.
Відомості про результати лічби спочатку зберігали за допомогою карбування на дереві чи костях або зав'язування вузликів на мотузках.
Звідки з'явилися наші арабські цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9? Який народ винайшов нашу зручну десяткову позиційну систему числення? Арабські й перські підручники арифметики одноголосно приписують винахід дев'яти цифр індусам. Саме індуси створили ту систему, якою ми тепер користуємося. Усі основні арифметичні дії із цілими числами й дробами, в сучасному вигляді, зустрічаються в індійських підручниках арифметики. Разом із правилами дій вони дійшли до нас через арабів (тому ми і називаємо цифри арабськими).
Найважливішою цифрою є нуль. Це була геніальна ідея — зробити щось із нічого, дати цьому «щось» ім'я й винайти для нього символ. Винахід нуля приписують грецьким астрономам, які як нуль використовували знак «о».
Прийнята сьогодні в культурному світі арабська, або індуська, система числення на Русі з'явилася тільки в XVI або навіть XVII ст.
А що було до цього часу? Як наші предки позначали числа? Появу на Русі писемності й позначень для чисел відносять до періоду хрещення, тобто до кінця X століття. Букви алфавіту одночасно були й числовими знаками. Для того щоб підкреслити, що буква зображує число, над нею ставили особливу позначку — титло (~). Такий спосіб існував у багатьох давніх народів — греків, євреїв, фінікійців тощо.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 4982 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть