загрузка...
Математика 5 клас. Урок 41. Розв'язування задач - 8 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 8 » Математика 5 клас. Урок 41. Розв'язування задач
12:58
Математика 5 клас. Урок 41. Розв'язування задач
Цілі:
навчально: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння»;
розвивальна: формувати вміння узагальнювати та робити висновки;
виховна: виховувати відповідальність, дисциплінованість. 
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь. Обладнання: картки з тестовими завданнями.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
Хід уроку:
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому. 1)Три брати Іван, Павло і Микита по черзі працюють за домашнім комп'ютером. Назвіть усі способи встановлення черговості. Скільки існує таких способів?
2) Остап подорожує автобусом із міста А до міста СУ. Але між містами А і О немає прямого автобусного сполучення. З міста А Іван може потрапити до міста В або до міста С. Але між містами В і О та С і О також немає прямого автобусного сполучення. З кожного з міст В і С можна потрапити до міста О через міста В9 Е або Р. Скількома способами Іван може дістатися з міста А до міста С? Складіть схему, яка ілюструє розв'язання задачі.
3) У казковому племені Джинґа всі слова складаються з чотирьох різних букв. Скільки слів у лексиконі племені, якщо в їхньому алфавіті 5 букв?
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель повідомляє, що це останній урок з теми, завданням цього уроку є повторення матеріалу з теми, підготовка до контрольної роботи.
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
У результаті вивчення теми учні мали навчитися:
-  розпізнавати і наводити приклади числових і буквених виразів; 
- обчислювати значення числових і буквених виразів; V описувати і наводити приклади рівнянь; 
-  формулювати означення кореня рівняння; 
-  пояснювати, що означає розв'язати рівняння; 
-  виконувати завдання, що передбачають знаходження коренів
рівнянь; 
-  складати і розв'язувати рівняння за умовою задачі; 
-  розв'язувати найпростіші комбінаторні задачі.
Тому узагальнення і систематизацію знань учнів доцільно проводити за таким планом:
1.  Числові й буквені вирази. Формули Запитання для усного опитування
1) Якими бувають вирази?
2) Наведіть приклади числових виразів.
3) Скільки значень може мати числовий вираз?
4) Наведіть приклади буквених виразів.
5) Від чого залежить значення буквеного виразу?
6) Які властивості арифметичних дій використовують для спрощення буквених виразів?
7) Що називають формулою? Наведіть приклади формул і поясніть, які величини можна обчислити за цими формулами.
Завдання для письмового виконання
1) Обчисліть значення виразу:
а) 124 + 182:13; б) 198 + (27-14:2)-5.
2) Спростіть вираз і знайдіть його значення:
а)  137 + & + 63, якщо 6 = 756;
б)  7а + 3а + 35, якщо а = 128.
3) Обчисліть значення т за формулою т = 5п — 79 якщо: а) п = 9; б) л-11.
2.  Рівняння
Запитання для усного опитування
1) Що називають рівнянням? Наведіть приклади рівнянь.
2) Що називають коренем рівняння?
3) Скільки коренів може мати рівняння?
4) Що означає розв'язати рівняння?
5) Яка послідовність дій розв'язування задач за допомогою рівнянь?
6) Які задачі називають комбінаторними? Наведіть приклад комбінаторної задачі.
Завдання для письмового виконання
1) Розв'яжіть рівняння:
а) 29-д; = 78; б) (л; + 13)-65 = 158; в) Зх + 12х = 90; г) 74:(х-8) = 2.
2) Розв'яжіть за допомогою рівняння задачу:
В акваріумі мешкає 12 рибок: дискуси і крилатки, причому дискусів на 2 більше, ніж крилаток. Скільки дискусів і скільки крилаток мешкає в акваріумі?
3) Скількома способами можна піднятися на гору і спуститися з гори, якщо на гору веде три стежинки, а з гори — дві?
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
1. Заповніть порожні місця в таблиці, записуючі наведені вирази у відповідні комірки.
4) Швидкість гідроциклу в 5 разів більша за швидкість катера. Чому дорівнює швидкість катера, якщо вона на 88 км/год менша від швидкості гідроциклу? Складіть рівняння для розв'язування задачі, позначивши через х швидкість катера.
Запропоновані завдання доцільно записати на індивідуальних картках. Одразу після виконання тестових завдань їх бажано перевірити, обговорити та виправити помилки, яких припустилися учні.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідними параграфами підручника.
2.  Виконайте домашню контрольну роботу.
1) Обчисліть значення виразу 42 • (538 - 840:14).
2) Складіть буквений вираз: добуток числа а і суми чисел 15 і т. Обчисліть значення цього виразу, якщо а = 6, m = 18.
3)За формулою z = 108:к+t знайдіть значення г, якщо: 
а) k = 54,  t = 83;б) k = 9, b = 52.
4) Розв'яжіть рівняння:
а) 879-x = 153; б) 1024 :(22 + х) = 32.
5) Яке число потрібно поставити замість а, щоб коренем рівняння 56-(х-а) = 28 було число 43?
6) Розв'яжіть за допомогою рівняння задачу:
На шапку, шарфик і рукавички витратили 1650 г пряжі. На шарфик пряжі витратили на 200 г більше, ніж на рукавички, а на шапку — в 3 рази більше, ніж на рукавички. Скільки грамів пряжі витратили на кожний виріб?


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2504 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть