загрузка...
Математика 5 клас. Урок 44. Площина. Пряма. Промінь - 14 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 14 » Математика 5 клас. Урок 44. Площина. Пряма. Промінь
20:15
Математика 5 клас. Урок 44. Площина. Пряма. Промінь
Цілі:
навчально: сформувати уявлення про площину, поняття прямої, променя; сформувати вміння розрізняти і зображувати прямі, промені, відрізки;
розвивальна: розвивати просторову уяву;
виховна: виховувати відповідальність, уважність, охайність. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. Обладнання: картки з кросвордом.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інструменти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Графічний диктант з подальшою взаємоперевіркою та обговоренням
Можливо, графічний диктант — це новий вид роботи для учнів. Тоді вчителеві потрібно озвучити правила виконання такої роботи. (Уважно слухати завдання, які читає учитель. Не починати виконувати завдання одразу, щойно вчитель починає його читати. Треба дочекатись, поки вчитель прочитає завдання повністю, а потім, коли він буде читати його повторно (частинами), не гаявши часу виконувати зазначені
дії.) Учителеві важливо вибрати правильний темп виконання цього завдання.
1) Побудуйте відрізок з кінцями в точках МІР. Позначте на ньому точку К. Запишіть усі відрізки, що при цьому утворилися. Виміряйте і запишіть довжини цих відрізків.
2) Побудуйте відрізок ВМ, довжина якого дорівнює 6 см 4 мм. Позначте на ньому точку А так, щоб АМ = 3 см 8 мм. Знайдіть двома способами (виміряйте і обчисліть) довжину відрізка АВ.
3) Побудуйте відрізок ВВ, довжина якого дорівнює 2 см. Побудуйте відрізок ВК9 довжина якого на 5 см більша за довжину відрізка ВБ так, щоб точка И належала відрізку ВК.
4) Побудуйте відрізок ЮУ, довжина якого дорівнює 8 см. Побудуйте відрізок КР9 довжина якого на 2 см більша за довжину відрізка КМ так, щоб точка N не належала відрізку КР.
5) Побудуйте відрізок КЬ. За допомогою циркуля і лінійки побудуйте відрізок, довжина якого в 3 рази більша за довжину відрізка КЬ. Виміряйте і запишіть довжини побудованих відрізків.
6) Позначте точки А і М, відстань між якими дорівнює 7 см. Побудуйте відрізок ВЛ^, рівний відрізку АМ.
Перед тим як організувати взаємоперевірку, доцільно провести бесіду, під час якої нагадати, що перевіряти роботу товариша — це велика відповідальність, тому потрібно бути уважним і зосередженим.
Після взаємоперевірки й обговорення робіт, учитель збирає їх для остаточної перевірки та оцінювання.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель пропонує учням зобразити в зошитах відрізок АВ. (Одного з учнів можна викликати до дошки і такі самі завдання виконувати на дошці.) Потім продовжити відрізок до кінця аркушу зошита (дошки) за точку В. Після цього обговорити питання:
—  Чи змогли б продовжити зображення цієї лінії, якби аркуші зошита (дошки) мали більші розмірі? нескінченні розміри?
— Чи можна виміряти довжину утвореної лінії?
— Чи утворилася нова геометрична фігура?
Після цього пропонуємо продовжити відрізок ще й за точку А і обговорюємо такі самі питання. Учні переконуються, що утворилися нові геометричні фігури, а саме: промінь і пряма. Отже, завдання уроку: зрозуміти, що таке пряма, промінь, навчитись розрізняти і зображати ці геометричні фігури.
IV. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Вивчення нового матеріалу можна провести у формі розповіді за таким планом:
1.  Поняття «точка», «лінія», «поверхня»
Перш ніж формувати уявлення учнів про поняття «площина», «пряма», «промінь», доцільно ознайомити їх з описами більш загальних геометричних об'єктів: поверхня, лінія, точка. Учитель розповідає, що кожне геометричне тіло має поверхню. Наприклад, поверхня кулі (демонструє поверхню кулі), поверхня куба (показує) складається з шести квадратів. Іноді поверхню уявляють у вигляді дуже тонкої плівки (як мильні пузирі), але це не зовсім правильно, бо будь-яка плівка має товщину, а поверхня — ні. Поверхня — це межа між геометричним тілом і середовищем, що його оточує. Говорять про поверхню води в озері, поверхню Земної кулі.
Дві поверхні можуть перетинатись, у разі перетину вони утворюють лінію. Наприклад, дві поверхні стіни в класі перетинаються по відрізку — частині прямої лінії.
Лінія, так само, як і поверхня, не має товщини.
Перетин двох ліній утворює точку. Кінці лінії також є точками. Тому точка, як і лінія, не має ні ширини, ні довжини, ні висоти.
2.  Поняття площини
Спираючись на поняття «поверхня», учитель формує уявлення про поняття «площина» (як поверхню, уявлення про яку дають поверхня стола, стіна тощо) і поняття «нескінченності» площини (методичний прийом «уяви», що подану поверхню збільшили в багато разів), тобто властивість, яка означає, що площину можна продовжити в будь-якому напрямку на будь-яку відстань.
3.  Поняття прямої
Тепер зрозуміло, що на площині можна зобразити відрізок, який має дуже велику довжину. Більш того, в уяві це можна зробити необмежено. Тоді ми дістанемо геометричну фігуру, яку називають прямою. Оскільки пряма не має кінців, тобто вона нескінченна, то на рисунках (у зошитах, на дошці, на футбольному полі) ми можемо зобразити тільки частину прямої. Тобто пряму ми можемо тільки уявити.
4.  Поняття променя
Якщо на прямій позначити точку, то вона поділить цю пряму на дві частини. Кожну з цих частин називають променем з початком у цій точці.
Корисно повідомити учням, що промінь іноді називають пів-прямою. Така назва підкреслює, що промінь є частиною саме прямої, а не будь-якої іншої лінії.
5. Зображення і позначення прямих і променів
Учитель пояснює, як зображають і позначають прямі й промені.
6.  Належність точок прямим і променям
Додатково слід зауважити, що точки як геометричні фігури можуть бути у певний спосіб розташовані щодо площини, прямої й променя, а саме належати чи не належати кожній з цих фігур. (Проілюструвати це можна за допомогою простих демонстрацій на предметах з навколишнього середовища.)
Іноді учні намагаються з'ясувати, чи складається пряма з точок. Тоді краще пояснити, що пряма — це дещо ціле, а точки можуть належати або не належати прямій.
V. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1)Складіть речення зі словом «промінь». У яких значеннях, крім геометричної фігури, використовують це слово? Чи є щось спільне в променя сонця і променя, зображеного на дошці?
2) Чи правильне твердження:
а) довжина променя АВ дорівнює 10 см;
б) пряма АВ довша за пряму СО?
3) Назвіть усі відрізки, прямі та промені, зображені на рисунку.
4) Чи перетинаються зображені на рисунку:
а) пряма МАГ і відрізок РТ;
б) пряма МЛГ і промінь КЬ;
в) промінь КЬ і відрізок РТ?
2. Виконання письмових вправ
1) Побудуйте пряму і позначте на ній три точки А, М і В. Використовуючи ці букви запишіть усі різні позначення цієї прямої.
2) Побудуйте будь-яку пряму на площині. Позначте на ній 7 точок. Чи можна позначити на прямій ще таку саму (або більшу) кількість точок? Скільки точок можна позначити на площині поза прямою?
3) Позначте у зошиті дві точки С і В. Побудуйте спочатку відрізок СВ, а потім пряму СВ. Позначте точку М, яка належить відрізку СВ. Чи належить точка М прямій СВ? Позначте точку Л^, яка належить прямій СВ, але не належить відрізку СВ.
4) Побудуйте промінь ОК. Позначте на ньому точки М і N. Запишіть усі промені, які утворилися на рисунку.
5) Побудуйте промінь АР і відкладіть на ньому від початку три відрізка по 2 см. Чи можливо на цьому промені відкласти 10 000 таких відрізків?
 Запропоновані вправи сприяють формуванню вміння розпізнавати, зображати і позначати прямі та промені, а також розумінню того, що прямі та промені нескінченні, вони не мають довжини. Під час виконання вправ бажано вимагати від учнів обґрунтування відповідей, домогтися чіткої відповіді на запитання: чому на прямій можна позначити безліч точок? чому від початку променя можна відкласти безліч відрізків будь-якої довжини?
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Запропоновану вправу можна виконати колективно або індивідуально, як самостійну роботу. У разі колективного виконання сітку кросворда і рисунок бажано заготовити заздалегідь (на закритій частині відкидної дошки). Якщо вчитель вибирає самостійну роботу, то доцільно кожному учневі видати картку із завданням.
Розгадайте кросворд. Слова, які потрібно вписувати в кросворд, — це пропущені слова в поданих реченнях. Знайти потрібні слова вам допоможе рисунок. Якщо всі слова ви впишете правильно, то у виділеному стопці зможете прочитати ключове слово. Поясніть, що означає це слово.
1. Точка А — це ... відрізка АВ. 2. Поверхня стола — це частина ... 3. На рисунку геометрична фігура МК — це ... 4. На рисунку точка В ... променю ИК- 5. Довжина відрізка АВ —це ... між точками А і В. 6. На рисунку геометрична фігура АК — це ... 7. На рисунку геометрична фігура ВИ — це ... 8. Інша назва променя — це...
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Побудуйте дві прямі, які перетинаються в одній точці. Виконайте відповідні позначення. Запишіть усі прямі й промені, зображені на рисунку.
2) Побудуйте пряму РС$. Позначте на ній точки А і В. Запишіть усі промені, які при цьому утворилися.
3) Побудуйте промінь ОА. Позначте на ньому точку В, яка віддалена від його початку на 5 см. Скільки на цьому промені від точки В можна відкласти відрізків довжиною 10 см? 
4)* Побудуйте на площині три промені так, щоб у результаті їх перетину утворилося: а) три відрізки; б) п'ять відрізків.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3633 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть