загрузка...
Математика 5 клас. Урок 45 - 14 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 14 » Математика 5 клас. Урок 45
20:21
Математика 5 клас. Урок 45
Урок 45. Площина. Пряма. Промінь

Цілі:
навчально: удосконалити вміння розрізняти й зображати пряму і промінь; сприяти розумінню того, що вони нескінченні; спрямувати практичні дії учнів на наочне усвідомлення властивостей прямої;
розвивальна: розвивати просторову уяву;
виховна: виховувати акуратність, уважність.
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
Обладнання: картки з друкованою основою, сигнальні картки двох кольорів або індивідуальні картки.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інструменти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, можна шляхом проведення самостійної роботи на картках з друкованою основою.
Одразу після проведення роботи бажано організувати її перевірку. Тут підійде самоперевірка. Учитель зачитує правильні відповіді, а учні звіряють їх зі своїми записами.
Крім засвоєння понять прямої й променя і розуміння того, що вони нескінченні, запропоновані вправи вимагають розвиненої просторової уяви учнів (у завданнях 2, 3 і 4 потрібно уявити пряму і точки, що лежать на ній). Якщо в деяких учнів виникнуть утруднення під час виконання цих завдань, можна дозволити їм виконати відповідні рисунки. В іншому випадку вчитель не отримає об'єктивної картини засвоєння матеріалу: учні не знають, як позначають прямі та промені, чи не змогли їх уявити.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Можливо, під час виконання самостійної роботи учні припустяться помилок, тоді цілком логічно, що завдання уроку: удосконалити вміння розпізнавати і зображати прямі та промені. Якщо більшість учнів виконають самостійну роботу на достатньому та високому рівнях, то тоді їм можна запропонувати виконання практичних завдань:
1) Позначте на площині точку. Проведіть через неї пряму. Чи можна через цю точку провести ще одну пряму? Ще дві прямі?
2) Позначте на площині дві точки. Проведіть через них пряму. Чи можна провести через ці дві точки ще одну пряму?
3) Позначте на площині три точки. Чи завжди через них можна провести хоча б одну пряму?
Після обговорення відповідей на ці запитання вчитель повідомляє завдання уроку: засвоїти властивості прямої.
IV. УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗШИРЕННЯ ЗНАНЬ
Після виконання завдань на етапі формулювання мети і завдань уроку учні, напевне, самі зможуть зробити відповідні висновки щодо властивостей прямої. Важливо узагальнити ці висновки у вигляді відповідей на запитання:
1) Скільки прямих можна провести через одну точку?
2) Чи завжди можна провести пряму через дві точки?
3) Скільки прямих можна провести через дві точки?
4) Чи завжди можна провести пряму через три точки?
V. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Чи може лінією перетину двох площин бути: а) відрізок; б) промінь; в) пряма; г) крива лінія?
2) Скільки прямих можна провести через точку, розташовану не на площині, а в просторі?
3) Скільки можна побудувати променів з початком в одній точці?
4) Як розміщені дві прямі на площині, якщо вони мають спільну точку?
2. Виконання письмових вправ
Перед виконанням письмових вправ учитель ще раз нагадує учням, що всі рисунки потрібно виконувати олівцем під лінійку. Рисунки повинні бути акуратними, красивими. 1)Накресліть пряму МК і побудуйте:
а) відрізок АВ, який перетинає пряму МК;
б)  відрізок СІ), який не перетинає пряму МК;
в) відрізок ЕР, один із кінців якого лежить на прямій МК; г) відрізок ОН, обидва кінці якого лежать на прямій МК.
2) Позначте точку А. Проведіть через цю точку горизонтальну пряму АВ і вертикальну пряму АС.
3) Позначте дві точки О і А. Побудуйте всі можливі промені з початком у точці О, які проходять через точку А. Скільки існує таких променів? Відповідь обґрунтуйте.
4) Побудуйте промінь ОА. Побудуйте промінь ОВ так, щоб разом із променем ОА вони утворили пряму.
5) Побудуйте відрізок. Побудуйте дві прямі, які проходять через кінці відрізка і перетинаються. Зробіть відповідні позначення і запишіть усі відрізки і промені, які при цьому утворилися.
6) Побудуйте пряму РК  і пряму АВ,  яка перетинає пряму РК у точці О. Якщо можна, побудуйте ще дві прямі, які перетинають пряму РК у точці О. Скільки можна побудувати прямих, які перетинають пряму РК у точці О? Відповідь обґрунтуйте.
Запропоновані вправи сприяють кращому розумінню понять площини, прямої, променя, відрізка. Крім того, вони спрямовані на наочне усвідомлення зазначених властивостей прямої. З метою свідомого засвоєння учнями матеріалу доцільно, крім графічного виконання кожної із вправ, провести усне обговорення, розглянути можливі випадки взаємного розташування геометричних фігур, про які йдеться, вимагати від учнів повного обґрунтування відповідей.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Альтернативні варіанти
1. Виконання усних вправ із сигнальними картками
Чи правильне твердження?
Учитель читає твердження. Якщо воно правильне, учні піднімають зелені картки, якщо неправильне — червоні. 1) Через будь-які дві точки площини проходить одна пряма.
2) Дві прямі можуть перетинатися тільки в одній точці.
3) Через одну точку можна провести тільки одну пряму.
4) Через одну точку можна провести безліч прямих.
5) Через три точки не завжди можна провести одну пряму.
6) Точка О може бути початком тільки для двох променів, що лежать на площині.
7) Початком променя МО є точка О.
8) Частиною прямої можуть бути відрізок або промінь.
9) На одній прямій можна позначити безліч точок.
10) Пряма і відрізок можуть мати безліч спільних точок.
11) Два промені можуть мати безліч спільних точок.
12) Якщо точка А належить прямій СО, то вона може належати й іншим прямим площини.
2. Виконання роботи на індивідуальних картках
Заповніть порожні місця в таблиці:
Учитель на власний розсуд вибирає один із двох варіантів. У випадку усної роботи із сигнальними картками вчитель може одразу отримати зворотний зв'язок, у разі необхідності провести корегування знань учнів. Якщо вчитель вибирає роботу на індивідуальних картках, то після перевірки кожному учневі можна поставити оцінку.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний  матеріал  за  відповідним  параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Накресліть пряму АВ і побудуйте:
а) промінь СВ, який перетинає пряму АВ;
б) промінь ЕР, який не перетинає пряму АВ;
в) промінь КЬ9 початок якого лежить на прямій АВ.
2) Побудуйте пряму ВК. Позначте точки А і В, які лежать по різні боки від прямої ВК. Побудуйте відрізок АВ і позначте буквою точку перетину відрізка АВ з прямою ВК. Запишіть усі відрізки, які при цьому утворилися.
3) Побудуйте пряму АВ і точку С, що не належить цій прямій. Проведіть через точку С пряму так, щоб вона перетнула пряму АВ. Якщо можливо, проведіть ще дві прямі, які проходять через точку С і перетинають пряму АВ. Скільки прямих можна провести через точку С, які перетнули б пряму АВ?
4)* Позначте три точки, які не лежать на одній прямій. Побудуйте всі прямі, які проходять через пари цих точок. На скільки частин ділять площину побудовані прямі?

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1524 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть