загрузка...
Математика 5 клас. Урок 46. Шкала - 14 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 14 » Математика 5 клас. Урок 46. Шкала
20:32
Математика 5 клас. Урок 46. Шкала
Цілі:
навчально: сформувати поняття шкали; формувати вміння знаходити ціну поділки, знаходити число, що відповідає певній точці шкали, використовувати шкали на різних вимірювальних приладах для вимірювання величин;
розвивальна: формувати вміння використовувати власний життєвий досвід у нових ситуаціях;
виховна: прищеплювати любов до математики. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
Обладнання: вимірювальні прилади, що мають шкали (лінійка, термометр, динамометр, годинник, ваги тощо), діючі моделі циферблата зі стрілками, термометра.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли матеріал попередніх уроків, можна шляхом проведення самостійної роботи. Одразу після її виконання вчитель збирає зошити, перевіряє й оцінює виконання самостійної роботи і домашнього завдання.

Самостійна робота 
Варіант 1
1) Побудуйте промені АМ і ВІУ, які перетинаються в точці К. Виміряйте і запишіть довжини всіх утворених при цьому відрізків.
2) Побудуйте відрізок РЬ і позначте на ньому точку С, Проведіть дві прямі, які перетинають відрізок РЬ у точці С Зробіть відповідні позначення і запишіть усі відрізки і промені, які при цьому утворилися.
3) Побудуйте промінь ОА і позначте дві точки М і ІУ, які не лежать на цьому промені. Побудуйте відрізок, одним із кінців якого є точка М, і пряму, яка проходить через точку N так, щоб відрізок перетинав промінь ОА, а пряма не перетинала промінь ОА.
4)* Уявіть, що на промені ОП від його початку відклали відрізки ОМ = 29 мі ОЛ^ = 43 м. Чому дорівнює довжина відрізка МТУ?
Варіант 2 
1) Побудуйте промені СИ  і  ВК, які перетинаються в точці Ь. Виміряйте і запишіть довжини всіх утворених при цьому відрізків.
2) Побудуйте промінь КВ і позначте на ньому точку А. Проведіть дві прямі, які перетинають промінь КВ у точці А. Зробіть відповідні позначення і запишіть усі промені і відрізки, які при цьому утворилися.
3) Побудуйте пряму а і позначте дві точки К і Б, які не лежать на цій прямій. Побудуйте відрізок, одним із кінців якого є точка К, і промінь з початком у точці В, так, щоб відрізок перетинав пряму а, а промінь не перетинав пряму а.
4)* Уявіть, що на промені ОР від його початку відклали відрізки ОК = 38 мі КВ = 17 м. Чому дорівнює довжина відрізка ОВ?
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель ставить учням запитання: «За допомогою якого приладу можна виміряти довжину відрізка, зображеного в зошиті або на дошці?» Звичайно, учні відповідають, що за допомогою лінійки. Потім учитель зображує на дошці відрізок і пропонує виміряти його. Для цього дає лінійку, на якій відсутня шкала. Звісно, учні не можуть виконати вимірювання відрізка такою лінійкою і говорять, що на ній мають бути поділки і числа. Після цього вчитель повідомляє, що поділки і числа утворюють шкалу. Отже, завдання уроку: зрозуміти, що таке пікала, ознайомитися з видами шкал, навчитись використовувати різні види шкал для вимірювання величин.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 1. Фронтальне опитування
1) Які визнаєте величини?
2) У яких одиницях вимірюють:
а) довжину; б) масу; в) час; г) температуру; д) швидкість?
3) Як називають прилад, яким вимірюють:
а) довжину; б) масу; в) час; г) температуру; д) швидкість?
4) Укажіть довжину кожного відрізка, зображеного на рисунку:
Рисунки потрібно заздалегідь заготовити на дошці або на плакаті. Після виконання цього завдання потрібно зберегти ці рисунки, оскільки їх зручно використовувати для визначення ціни поділки на етапі засвоєння знань.
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Вивчення нового матеріалу можна провести у вигляді бесіди за таким планом:
1.  Що таке шкала
На прикладі шкали лінійки вчитель пояснює, що шкалою називають систему позначок (штрихів, точок, рисочок тощо) з відповідними числами.
2. Які існують види шкал
На це запитання краще за все дати відповідь, демонструючи різні вимірювальні прилади (лінійку, годинник, ваги, динамометр тощо). Розглядаючи ці прилади, учні роблять висновки, що шкали можуть бути розташовані по колу, дузі або прямій лінії.
3.  Що таке ціна поділки
Учитель пояснює, що поділка шкали — це проміжок між двома сусідніми позначками. Ціна поділки шкали — різниця значень величини, що відповідають двом сусіднім поділкам шкали.
Потім бажано розглянути різні вимірювальні прилади і визначити ціну поділки кожного з них.
Після цього доцільно знову розглянути рисунки до завдання 4, запропонованого на етапі актуалізації знань, і визначити ціну поділки лінійок, зображених на рисунках. За допомогою цього завдання учні мають дійти висновку, що вимірювання тим точніше, чим менша ціна поділки.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
Якщо учні вже набули достатніх умінь і навичок користуватись лінійкою для вимірювання і побудови відрізків, то засвоєння матеріалу про шкали не викличе утруднень. В іншому випадку потрібно розглянути якомога більше простих практичних завдань на вимірювання відрізків, визначення периметрів геометричних фігур тощо.
1. Виконання усних вправ
1) Визначте ціну поділки шкали спідометра, зображеного на рисунку. Визначте швидкість, з якою рухається автомобіль:
2) Яку ціну поділки має шкала на вагах, зображених на рисунку? Укажіть результат зважування. Яким буде результат зважування, якщо:
а) покласти ще 150 г вантажу; б) зняти 250 г вантажу?
Рисунки доцільно заздалегідь зобразити на дошці або на плакаті.
2.  Виконання практичних завдань
1) Використовуючи діючу модель циферблата годинника зі стрілками, поставте стрілки так, щоб годинник показував:
а) 7 год 34 хв; б) 13 год 5 хв; в) 20 год 18 хв; г) 24 год 00 хв; д) 3 год 15 хв; є) 15 год 15 хв.
2) Використовуючи діючу модель термометра (див. додатковий матеріал до уроку), виставте температуру повітря:
а) 10 °С; б) 24 °С; в) 19 °С; г) 8 °С; д) 21 °С; є) 2 °С.
3.  Виконання письмових вправ
1) Зобразіть дві шкали спідометрів, такі як на рисунках до вправи 1 для усного виконання. Нарисуйте стрілку так, щоб спідометр показував: а) 110 км/год; б) 105 км/год.
2) Побудуйте в зошиті відрізок завдовжки 8 см. Поруч з одним з кінців відрізка напишіть число 0, а поруч з другим — число 16. Поділіть відрізок на 4 рівних частини. Укажіть числа, які відповідають кожному штриху, і позначте на отриманій шкалі числа 2, 6, 10, 14.
3) На шкалі позначено числа від 0 до ЗО. Поруч з кожною позначкою стоїть одне число. Скільки позначок між числами: а) 3 і 8; б) 9 і 19; в) 13 і 25?
4) На шкалі спідометра між сусідніми числами 40 і 60 є чотири поділки. Визначте ціну поділки цієї шкали.
5)0 7-й год термометр показував 5 °С, а о 14-й год — 15 °С. Чому дорівнює ціна поділки цього термометра, якщо його стовпчик піднявся на 5 поділок?
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Фронтальне опитування
1) Що таке шкала? Наведіть приклади шкал.
2) Якими бувають шкали? Наведіть приклади.
3) Поясніть, як знайти ціну поділки шкали.
4) Яку температуру показуватиме термометр, зображений на рисунку (або демонстраційний термометр), якщо стовпчик:
а) опуститься на 5 поділок;
б) підніметься на 10 поділок;
в) опуститься на 15 поділок?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) На шкалі між сусідніми числами 20 і 60 є вісім поділок. Визначте ціну поділки цієї шкали.
2) На шкалі позначено числа від 0 до 40. Поруч з кожною позначкою стоїть одне число. Скільки позначок між числами: а) 2 і 9; б) 15 і 35; в) 18 і 39?
3) Побудуйте в зошиті відрізок завдовжки 12 см. Поруч з одним з кінців відрізка напишіть число 0, а поруч з другим — число 6. Поділіть відрізок на 3 рівних частини. Укажіть числа, які відповідають кожному штриху, і позначте на отриманій шкалі числа 1, 3, 5.
4)* Відстань між селом і містом дорівнює 60 км. Велосипедист їхав із села до міста зі швидкістю 15 км/год. Побудуйте шкалу відстаней від села до міста, ціна поділки якої — 5 км. Зобразіть на шкалі положення велосипедиста через 1 год, через 2 год і через З год після виїзду.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ
ЯК НАЙПРОСТІШЕ ВИГОТОВИТИ ДІЮЧУ МОДЕЛЬ ТЕРМОМЕТРА?
Практичні поради На аркуші білого паперу розмірами приблизно 10 см х 40 см зобразіть шкалу термометра. Наклейте цей аркуш на лист картону, або фанери або пластика. Зробіть невеличкі отвори поруч з нульовою та кінцевою позначками. Сполучіть між собою дві нитки: тоненьку білу і товсту червону (довжина ниток має бути дещо довша за довжину пікали), протягніть їх в отвори і зв'яжіть з другого боку термометра так, щоб утворилося кільце. Діюча модель термометра готова! Пересуваючи кільце з ниток, можна виставляти задану температуру (довжина видимої частини червоної нитки — це висота ртутного стовпчика).

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1733 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть