загрузка...
Математика 5 клас. Урок 48 - 14 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 14 » Математика 5 клас. Урок 48
20:48
Математика 5 клас. Урок 48
Урок 48. Координатний промінь
 
Цілі:
навчально: удосконалити знання учнів про координатний промінь, вміння позначати на координатному промені точки із заданими координатами; сформувати вміння знаходити координату точки на координатному промені, порівнювати числа за допомогою координатного променя;
розвивальна: формувати вміння використовувати власний досвід у нових ситуаціях, робити припущення і висновки;
виховна: виховувати зацікавленість математикою, позитивне ставлення до знань. 
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь. Обладнання: тестові завдання.
 
предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Виконання тестових завдань
1. Який із зображених променів є координатним?
2. Скільки точок з координатою 5 можна зобразити на координатному промені?
Одразу після виконання тестових завдань потрібно організувати їх перевірку та обговорення.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Можливо, під час виконання тестових завдань учні припустяться помилок. Тоді завдання уроку: вдосконалення знань учнів про координатний промінь та його елементи. Якщо більшість учнів виконають завдання на достатньому та високому рівнях, то створити відповідну мотивацію можна, запропонувавши таку задачу. Чи можна визначити, яке з чисел а, 6, с є найбільшим, знаючи порядок їх взаємного розташування на координатному промені?
Отже, остаточно завдання уроку можна сформулювати так: удосконалити вміння позначати точки на координатному промені, навчитися знаходити координату точки на координатному промені, порівнювати числа, використовуючи координатний промінь.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усних вправ
1) Порівняйте числа:
а) 998 і 999; б) 1027 і 1207; в) 250 і 2500.
2) Яке з чисел найбільше: 546, 564 чи 645?
3) Яке з чисел найменше: 987, 978 чи 897?
4) Назвіть число:
а) на одиницю менше від числа 3874;
б) на одиницю більше за число 5309.
5) Які числа в натуральному ряді знаходяться між числами:
а) 16 І23; б) 129 і 135; в) 1138 і 1144?
V. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ
Домогтися розуміння властивості координатного променя, можна використовуючи досвід учнів. Для цього доцільно запропонувати такі вправи.
1) Позначте на координатному промені точки -А(5) і -В(9). Яка з точок розташована правіше? Координата якої точки більша? Зробіть припущення щодо порівняння чисел за допомогою координатного променя.
Ответы к д/з по математике 5 клас Мерзляк автор учебника
2) Позначте на координатному промені точки С(8)  і .0(3). Яка з точок розташована лівіше? Координата якої точки менша? Чи справдилось припущення, зроблене в попередній задачі? Після цього вчитель формулює властивість координатного променя:
На координатному промені більше число розташоване правіше, а менше — лівіше.
Потім доречно повернутися до завдання, запропонованого на етапі формулювання мети і завдань уроку.
На координатному промені позначено точки з координатами а, Ь і с (див. рисунок). Яке з цих чисел є найбільшим, а яке найменшим? Відповідь обґрунтуйте.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Назвіть координати точок, зображених на рисунку:
2) Яка з точок на координатному промені розташована правіше: 
а) М(128) чи N (129); 6) К(57б) чи Р(567);
в) D(1024) чи F(1042)?
 Відповідь обґрунтуйте.
3) Яка з точок на координатному промені розташована лівіше: 
а) В(391) чи T(398); б) А(4012) чи С(4002);
в) Q(10 000) чи Р(100000)? 
Відповідь обґрунтуйте.
4) Яке число стоїть на координатному промені поруч із числом 3583: 
а) праворуч від нього; б) ліворуч від нього?
5) Скориставшись рисунком, назвіть координату точки А:
2. Виконання письмових вправ
1) Напишіть усі двоцифрові числа, які на координатному промені розташовані праворуч від числа 93.
2) Напишіть усі трицифрові числа, які на координатному промені розташовані ліворуч від числа 107.
3) Напишіть усі натуральні числа, розташовані на координатному промені між числами 28 і 35.
4) Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точку, віддалену від точки М(7) на 3 одиничних відрізки. Скільки розв'язків має задача?
5) Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точку, віддалену від точки ЛГ(3) на 5 одиничних відрізків. Скільки розв'язків має задача?
6) Точки А і В на координатному промені віддалені від точки М(Ю0і) на 98 одиничних відрізків. Запишіть координати точок А і В.
Виконання запропонованих вправ сприяє формуванню вміння вільно оперувати поняттям координатного променя, як зображеного в зошитах або на дошці, так і уявного. З метою свідомого засвоєння знань і застосування вмінь доцільно вимагати від учнів повних ґрунтовних відповідей і пояснень.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
У результаті вивчення теми «Координатний промінь» учні
повинні чітко розуміти: 1)щоб побудувати точку, яка є зображенням певного числа п на координатному промені, потрібно: задати одиничний відрізок; відкласти його п разів від початку променя (початку відліку);
2) щоб знайти число /г, яке відповідає певній точці на координатному промені, потрібно знайти відстань від початку променя (початку відліку) до поданої точки в одиничних відрізках;
3) більшому з двох натуральних чисел на координатному промені відповідає точка, що лежить праворуч, і навпаки;
4) якщо число лежить між двома поданими числами на координатному промені, то воно знаходиться між цими числами в натуральному ряді.
На цьому етапі уроку можна провести фронтальну роботу з обговорення цих питань.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Точка А на координатному промені розташована праворуч від точки В(995). Запишіть усі трицифрові числа, які можуть бути координатами точки А.
2) Запишіть усі натуральні числа, які лежать на координатному промені між числами: а) 112 і 118; б) 2089 і 2091.
3) Знайдіть числа, які на координатному промені віддалені від числа 14: а) на 9 одиниць; б) на 20 одиниць; в) на 6 одиниць; г) на 14 одиниць.
4)* Кролик Кеша стрибає вздовж координатного променя. За один стрибок він переміщається на 3 одиничних відрізки праворуч або на 4 одиничних відрізки ліворуч. Чи зможе він за декілька стрибків з точки (3(98) потрапити в точку: а) А(113); б) Б(72); в) С(126); г) І)(46)? Відповідь обґрунтуйте.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1409 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть