загрузка...
Математика 5 клас. Урок 49. Кут. Позначення кутів - 14 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 14 » Математика 5 клас. Урок 49. Кут. Позначення кутів
21:02
Математика 5 клас. Урок 49. Кут. Позначення кутів
Цілі:
навчально: сформувати поняття кута та його елементів; ознайомити учнів з різними способами позначення кутів; формувати вміння розрізняти кути на готових рисунках, будувати і позначати кути;
розвивальна: розвивати математичне мовлення;
виховна: виховувати акуратність, наполегливість. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. Обладнання: сигнальні картки.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інструменти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли матеріал з теми «Координатний промінь», можна шляхом проведення самостійної роботи. Одразу після виконання роботи вчитель збирає зошити, перевіряє й оцінює виконання самостійної роботи і домашнього завдання.
Самостійна робота
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель повідомляє, що продовжуємо вивчати властивості геометричних фігур. Пропонує учням назвати геометричні фігури, з поняттями яких щойно ознайомилися. Потім пропонує пригадати, які ще геометричні фігури їм відомі. Напевне, з-поміж наведених буде і кут. (У попередніх класах учні мали навчитися розрізняти кути серед решти геометричних фігур.) Якщо учні не назвуть кут серед відомих їм геометричних фігур, учитель може зобразити на дошці декілька геометричних фігур, серед яких буде і кут, і запропонувати назвати кожну із зображених фігур. Тоді вчитель повідомляє, що завдання уроку — більш детально ознайомитися з поняттям кута, навчитися позначати кути, засвоїти поняття бісектриси кута.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Виконання вправ за готовими рисунками
1) Назвіть усі промені, зображені на рисунку.
2) Укажіть початок кожного з променів, зображених на рисунку.
3) Яка геометрична фігура є початком променя?
4) Укажіть усі пари променів, зображених на рисунку, які мають спільний початок.
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Різні автори підручників підходять до означення кута по-різному. У математиці кутом називають і об'єднання двох променів, що виходять з однієї точки, і частину площини, обмежену двома променями, що мають спільну вершину. Тобто словом «кут» називають суттєво різні поняття. Як трактувати поняття кута п'ятикласникам? Методисти не мають з цього приводу спільної думки. Тому вчителеві доцільно дотримувати тієї позиції, яку вибрали автори підручника, за яким навчаються саме їх учні. За будь-якого трактування поняття кута такі його елементи, як вершина і сторони, трактують однаково. Однаково і позначають кути. По-різному треба підходити до введення поняття бісектриси кута. Якщо кут — це частина площини, тоді бісектриса — це промінь, який виходить з вершини кута і ділить його на два рівних кути. Якщо кут — це два промені зі спільним початком, то бісектриса кута — це промінь, який виходить з вершини кута, проходить між його сторонами і утворює з кожною зі сторін рівні кути.
У будь-якому випадку вивчення нової теми можна провести у формі розповіді за таким планом:
1.  Що називають кутом?
2.  Що таке вершина кута? сторони кута?
3.  Способи позначення кутів.
4.  Які кути називають рівними?
5.  Що називають бісектрисою кута?
Пояснення вчитель супроводжує побудовою кута на дошці. Учні в зошитах виконують відповідні побудови та записи.
Промені ОА і ОВ виходять з однієї точки О —>  АОВ — кут. Позначення кута АОВ:   А АОВ,  АВОА,  АО. Елементи кута АОВ: сторони — промені ОА і ОВ; вершина — точка О.
АОС = £СОВ —> промінь ОС —бісектриса кута АОВ. Можна звернути увагу учнів на те, що на рисунках рівні кути позначають однаковою кількістю дужок.
Крім того, доцільно пояснити, що знак « А » вживають для заміни на письмі слова «кут». Звернути увагу на: 
- правильне написання знака « /. »: нижня рисочка строго горизонтальна (інакше його можна сплутати зі знаком « < »);
- правильне застосування знака « А »: писати тільки перед позначенням кута буквами (неправильне застосування: «кут ААОВ » або «розглянемо А »).
Можна провести бесіду про те, що правильне вживання математичних знаків і символів є частиною математичної культури.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Назвіть усі кути, зображені на рисунку. Назвіть вершину і сторони кожного з кутів. Чи можна називати ці кути тільки однією буквою?
2) Назвіть усі кути, зображені на рисунку. Назвіть сторони кожного з кутів. Чому ці кути не можна називати однією буквою?
3) На рисунку кут МОМ поділено променями ОА і ОВ на три рівні кути. Для якого кута є бісектрисою промінь ОА? промінь ОВ?
4) Два учні 5-го класу — Стьопа Сме-калкін і Петрик Тяпляпкін за допомогою одного й того ж косинця накреслили на дошці два кути. Петрик сказав: мій кут більший, бо в нього сторони довші. Чи правильно міркує Петрик?
2. Виконання письмових вправ
Перед виконанням письмових вправ можна ще раз нагадати учням, що всі рисунки потрібно виконувати олівцем під лінійку. Рисунки мають бути чіткими, акуратними. 1) Побудуйте кут. Виконайте відповідні позначення і запишіть усі
можливі позначення цього кута. Укажіть вершину і сторони
цього кута.
2) Побудуйте кут, сторонами якого є промені КИ і КЬ. Запишіть усі можливі позначення цього кута. Укажіть вершину цього кута.
3) Проведіть з однієї точки Р три промені РМ, РМ і РК. Запишіть усі кути, сторонами яких є ці промені.
4) Побудуйте два кути так, щоб вершина одного з них лежала на стороні другого. Виконайте відповідні позначення і запишіть усі кути, які при цьому утворилися.     
5) На рисунку промінь ОО  — бісектриса кута СОК, а промінь ОМ —бісектриса кута КОN.
Запишіть усі пари рівних кутів, зображених на рисунку.
 Запропоновані вправи спрямовані на засвоєння поняття кута, його вершини і сторін. Учителеві слід приділити належну увагу формуванню вміння правильно позначати кути. Учні повинні добре розрізняти ситуації, коли можна позначати кут однією буквою, а коли — ні. Невміння правильно позначати кути приводить до помилок під час знаходження відповідних кутів на рисунках, і врешті-решт викликає труднощі під час розв'язування планіметричних і стереометричних задач. Бажано вимагати від учнів повних відповідей на запитання щодо сторін і вершини кута. Учні повинні не тільки вказувати назви сторін і вершини, а й зазначати, що сторонами кута є промені, вершиною — точка. Тобто бажана відповідь: «Сторонами кута АОВ є промені ОА і ОВ, вершиною — точка О ».
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Виконання усних вправ із сигнальними картками
Учитель зачитує запитання і показує учням три варіанти відповіді, з яких тільки один правильний. Учні піднімають сигнальну картку, на якій написано букву, що, на їх думку, відповідає правильній відповіді. (Картки можна виготовити різнокольоровими,кожній букві відповідає певний колір. Тоді вчителеві буде легше зорієнтуватись і визначити, хто з учнів надав неправильну відповідь.) Варіанти запитань і відповідей на них можна написати заздалегідь на відкидній дошці.   
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Побудуйте кут ВОБ. Позначте на стороні ОВ точку ф, а на стороні ОИ — точку Р.
2) Запишіть усі можливі позначення кута зі сторонами СВ і СО. 3)Накресліть дві прямі АВ і СО, які перетинаються в точці О.
Запишіть усі кути, які при цьому утворилися. 4)* Побудуйте  кут   АТВ.   Побудуйте промінь   ТС.   Запишіть усі кути, які при цьому утворилися. Скільки розв'язків може мати задача? 
                                                                                                                    

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2622 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть