загрузка...
Математика 5 клас. Урок 4. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел - 3 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 3 » Математика 5 клас. Урок 4. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
13:52
Математика 5 клас. Урок 4. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
Цілі: 
навчально: сформувати поняття десяткової системи числення, класу та розряду числа; відтворити вміння читати і записувати натуральні числа; 
розвивальна: формувати вміння правильно і чітко висловлювати власні думки, грамотно записувати числівники;
виховна: виховувати дисциплінованість, національну свідомість.
Тип уроку: засвоєння знань, формування вмінь.
Обладнання: таблиця «Класи і розряди натуральних чисел», картки з друкованою основою, картки-підказки.
ХІД УРОКУ:
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП


предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Альтернативні варіанти
1. Усне фронтальне опитування
1) Які з наведених чисел є натуральними?
2) Назвіть число, яке в натуральному ряду стоїть за числом: 49; 101; 785; п.
3) Назвіть число, яке в натуральному ряду передує числу: 66; 99; 328; п, якщо п>1.
4) Назвіть числа, між якими стоїть натуральне число: 100; 999; п. Чи можна розв'язати цю задачу для числа 1? Чому?
5) Скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряду між числами: 35 і 55; 46 і 85; 27 і 40; 10 і 100? Як це обчислити?
2. Бліцконтроль. Виконання завдання на картках з друкованою основою
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
3 метою усвідомлення учнями необхідності вміти читати натуральні числа можна запропонувати їм прочитати текст, у якому є великі числа. Наприклад, такий (бажано, щоб цей текст був у кожного учня): Ми — українці. Україна — держава у Східній Європі, її площа становить 603 628 км2. На території України мешкає 45 561 989 осіб, із них у містах — 30 526 533 особи, а в селах— 15 035 456 осіб. Столицею України є місто Київ, його населення становить 2 814 258 осіб. В Україні є міста, в яких проживає понад 1 000 000 мешканців. Це — Харків (1 441 622 мешканців), Одеса (1 008 200 мешканців), Дніпропетровськ (1 001 962 мешканців). Україна — це велика транспортна держава. Протяжність українських доріг становить близько 164 732 км. Загальна протяжність залізничних шляхів в Україні становить понад 22 473 км, з яких 9 250 км — електрифіковані. Учні по черзі читають текст уголос. Після цього вчитель повідомляє тему уроку і завдання на урок.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Цей етап уроку можна провести у формі бесіди, під час якої доцільно обговорити питання:
— Як називають знаки, за допомогою яких записують числа?
— Скільки різних цифр використовують для запису чисел?
— Чи однакове значення мають цифри 3 в запису числа 233?
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Матеріал, що вивчають на цьому уроці, відомий учням з попередніх класів. Щоб учні впевнено читали багатоцифрові числа, їм варто нагадати, як вони це робили раніше (подум-ки ділили число справа наліво на групи по три цифри в кожній (класи)). Звернути увагу учнів на те, що крайня зліва група цифр може мати три, дві або одну цифри. Нагадати, що починати запис натурального числа з цифри нуль вважають неправильним. На цьому уроці доцільно використати таблицю класів і розрядів, у нижній частині якої є прорізи для вставлення карток з написаними на них цифрами.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
Основну частину часу на цьому етапі уроку варто приділити формуванню навичок читання і запису багатоцифрових чисел. Доцільно спочатку навчити учнів читати та записувати числа, серед розрядів яких невелика кількість нулів. Запис чисел, у яких переважна більшість розрядів дорівнює нулю, — завдання наступного уроку.
1.  Виконання усних вправ
1)Що означає цифра 4 в десятковому запису чисел: 14; 142; 423; 2437; 42614?
2) Прочитайте число:
а) 85 369; б) 256 167; в) 305 498;
г) 5 487 405; д) 24 035 002; є) 5 354 607 202.
3) Скільки мільярдів містить число 23 456 037 471?
4) Скільки мільйонів містить число 1 045 248 101?
5) Скільки десятків тисяч містить число 210 305 278?
6) Яке найбільше і яке найменше чотирицифрове число можна записати за допомогою цифр 0; 3; 5; 7, якщо кожну цифру використовувати один раз?
2.  Виконання письмових вправ
1) Запишіть цифрами число, у якому:
а) 3 тисячі 2 сотні 4 десятки 1 одиниця;
б) 3 одиниці 4 десятки 5 сотень 6 тисяч;
в) 9 сотень 5 десятків 7 одиниць 8 тисяч;
г)  7 десятків 5 одиниць 2 тисячі 3 сотні.
2) Розбиваючи на класи, запишіть і прочитайте числа: а)3148529327;б)24117672331; в)300200234129.
3) Запишіть цифрами число:
а) триста двадцять чотири мільйони двісті вісім тисяч сто дев'яносто два;
б)  чотирнадцять мільйонів п'ятсот тридцять одна тисяча двадцять дев'ять;
в) сто мільйонів дев'ятсот одна тисяча чотириста шістдесят вісім;
г) два мільярди сто тридцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі вісімсот одинадцять.
4) Запишіть словами число:
а) 2 348 697 864; б) 383 365 999 875; в) 906 315 429 770; г) 43 440 361 205.
5) Запишіть словами число, яке дістанемо, якщо записати підряд число 67:
а) три рази; б) чотири рази; в) п'ять разів.
Під час виконання вправ 4 і 5 доречно звернути увагу учнів на правильне написання відповідних числівників. Можливо, у деяких учнів виникнуть утруднення під час виконання запропонованих вправ. У такому разі доцільно видати їм картки-підказки.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
На цьому етапі уроку можна запропонувати учням виконати тестові завдання з подальшою перевіркою та обговоренням. Оскільки метою наступного уроку є закріплення та вдосконалення знань, здобутих на цьому уроці, вчителеві важливо отримати зворотній зв'язок, інформацію про рівень засвоєння знань на поточному уроці.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Запишіть цифрами число:
а) дев'яносто п'ять мільйонів чотириста десять тисяч двісті одинадцять;
б) сімнадцять мільярдів сто дев'ять мільйонів триста двадцять тисяч сто один;
в) двісті десять мільярдів вісімсот двадцять мільйонів шістсот п'ятдесят три тисячі десять.
2) Запишіть словами число:
а) 2 731 093 645; б) 17 923 749 038; в) 610 356 303 750. З)- Запишіть усі трицифрові числа, у яких:
а) число десятків на 5 більше за число одиниць, а число сотень на 6 більше за число одиниць;
б) число сотень удвічі більше за число десятків, а число одиниць на 2 менше від числа сотень.Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1899 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть