загрузка...
Математика 5 клас. Урок 50. Величина кута - 14 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 14 » Математика 5 клас. Урок 50. Величина кута
23:09
Математика 5 клас. Урок 50. Величина кута
Цілі:
навчально: сформувати поняття розгорнутого кута, градуса, ознайомити учнів з будовою транспортира і правилами користування ним; сформувати вміння вимірювати та будувати кути за допомогою транспортира;
розвивальна: розвивати графічну культуру учнів;
виховна: виховувати наполегливість, охайність, прищеплювати інтерес до математики. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
Обладнання: демонстраційний транспортир, картки з індивідуальними завданнями підвищеної складності.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інструменти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли поняття кута і різні способи його позначення, можна шляхом проведення математичного диктанту. З метою оперативної перевірки диктанту одному з учнів можна запропонувати виконувати завдання на закритій частині відкидної дошки, а потім організувати самоперевірку, обговорення та корекцію знань.
Математичний диктант
1) На рисунку (на дошці) зображено...
2) Вершиною кута, побудованого на рисунку, є...
3) Сторонами кута, побудованого на рисунку, є...
4) Сторонами кута ВСО є...
5) Вершиною кута ТКЬ є...
6) Кут зі сторонами N1* і N0 позначають так:
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Сформувати відповідну мотивацію вивчення нового матеріалу і одночасно провести актуалізацію опорних знань учнів можна, проводячи аналогії між вимірюванням різних величин. Учитель проводить фронтальну бесіду, під час якої обговорює питання:
—  Які величини ми вміємо вимірювати? (Довжину відрізків, температуру повітря, час, масу, швидкість автомобіля.)
— Які існують прилади для вимірювання цих величин? (Лінійка, термометр, годинник, ваги, спідометр.)
— Що спільного у всіх цих приладів? (Наявність шкали.)
—   Що означає виміряти яку-небудь величину? (Порівняти з одиницею вимірювання цієї величини.)
—  Які ви знаєте одиниці вимірювання довжини, температури, часу, маси, швидкості?
Потім учитель ставить проблемне запитання:
— Чи можна виміряти величину кута? Якщо так, то за допомогою якого приладу? Які є одиниці вимірювання кутів?
Звичайно, учні можуть висловлювати лише припущення. Отже, з цього випливає, що завдання уроку: дізнатися про одиниці вимірювання кутів, ознайомитися з приладом для вимірювання і побудови кутів, навчитися вимірювати кути, будувати кути заданої величини.
IV. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Вивчення нового матеріалу доцільно провести у формі розповіді вчителя, проведеної за таким планом:
1. Означення розгорнутого кута
Учитель повідомляє учням, що одиницею вимірювання кутів є градус. Але для того щоб зрозуміти, що таке градус, потрібно засвоїти поняття розгорнутого кута.
Після цього вчитель формулює означення розгорнутого кута, виконує зображення розгорнутого кута на дошці, пропонує учням побудувати розгорнутий кут у зошитах і зробити відповідні записи.
Тут доречно провести пропедевтичну бесіду, під час якої розповісти, що кути, які не є розгорнутими, також мають спеціальні назви, пояснити, які назви мають кути, які не є розгорнутими, і повідомити, що більш докладно це питання буде розглянуто на наступному уроці.
2.  Який кут вважають одиничним? Що таке градус?
Учитель пояснює, що одиничний кут можна дістати, якщо розгорнутий кут поділити на 180 частин. Величину одиничного кута називають градусом і записують так: 1°,
Зрозуміло, що величина розгорнутого кута дорівнює 180°.
З метою підвищення інтересу до математики можна розповісти учням, чому розгорнутий кут ділять саме на 180 частин, що означає слово «градус» тощо (див. додатковий матеріал до уроку).
3.  Будова транспортира
На демонстраційному транспортирі вчитель показує його будову, розповідає, як улаштована шкала транспортира, що називають центром транспортира.
4.  Як виміряти кут за допомогою транспортира?
5.  Як побудувати кут за допомогою транспортира?
За допомогою демонстраційного транспортира вчитель спочатку пояснює, як виміряти кут, зображений на дошці, а потім — як побудувати кут заданої величини. Бажано, щоб у цей час учні не виконували жодних побудов і записів у зошитах, а всю увагу зосередили на розповіді вчителя.
6. Твердження про те, що рівні кути мають рівні градусні міри
Уведення градусної міри кута дає змогу уточнити сформоване на інтуїтивному рівні поняття про рівність кутів: кути, що мають однакові градусні міри, рівні між собою.
V. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
Перед виконанням вправ учитель нагадує учням, що всі рисунки потрібно виконувати олівцем під лінійку. Рисунки мають бути акуратними, чіткими. 1) Побудуйте в зошиті п'ять різних кутів і зробіть відповідні позначення. Виміряйте і запишіть величини цих кутів. Під час виконання цієї вправи вчителеві бажано підійти до кожного учня (або принаймні до тих, які потребують додаткової педагогічної уваги) і проінструктувати у виконанні цієї вправи.
2) Побудуйте довільний кут і позначте його як АВС. Поділіть кут АВС променем ВИ на два кути. Виміряйте і запишіть величину кожного з утворених кутів. Чи правильно, що градусна міра кута АВС дорівнює сумі градусних мір кутів АВО і СВОЇ
3) Побудуйте розгорнутий кут АОВ. Проведіть промінь ОС і виміряйте величину кута АОС. Як ви вважаєте, чому дорівнює величина кута ВОС? Перевірте своє припущення шляхом вимірювання.
4) Побудуйте прямі АВ і С.0, які перетинаються в точці О. Виміряйте і запишіть величину кожного з утворених кутів. Чи є серед них пари рівних кутів?
5) Побудуйте кут, градусна міра якого дорівнює: а) 23°; б) 56°; в) 90°; г) 115°; д) 147°.
6) Побудуйте кут ТОР, градусна міра якого дорівнює 164°. Променем ОР поділіть його на два кути так, щоб АРОР = 78°. Обчисліть величину кута ТОР. Перевірте свої обчислення шляхом вимірювання.
7) Побудуйте кут МЬИ, градусна міра якого дорівнює 80°. Побудуйте бісектрису ЬК цього кута. Чому дорівнюють градусні міри кутів МЬК і КЬИ?
8) Побудуйте кут МАК, градусна міра якого дорівнює 60°. Проведіть промінь А/У так, щоб утворився кут, для якого промінь АК був бісектрисою. Чому дорівнює величина утвореного кута? Запропоновані вправи спрямовані перш за все на формування
вмінь учнів вимірювати кути і будувати кути заданої величини. Крім того, багаторазове вимірювання та побудова рівних кутів, визначення і побудова бісектриси кута підводить учнів до наочного усвідомлення суті основної властивості вимірювання кутів (градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які його ділить будь-який промінь, що проходить між його сторонами).
Можливо, в класі будуть учні, які виконають запропоновані завдання раніше за решту. Таким учням можна запропонувати картки з індивідуальним завданням підвищеної складності.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Оскільки протягом уроку учні багаторазово виконували вимірювання і побудову кутів, то підсумовуючи матеріал, вивчений на уроці, більш доцільно запропонувати учням усно відповісти на запитання щодо градусного вимірювання кутів, пояснити, як вимірюють і будують кути за допомогою транспортира.
Усне фронтальне опитування
1) Який кут називають розгорнутим?
2) У яких одиницях вимірюють кути?
3) Чому дорівнює градусна міра розгорнутого кута?
4) Як називають прилад, за допомогою якого вимірюють і будують кути?
5) Поясніть, як за допомогою транспортира:
а) виміряти поданий кут;
6) побудувати кут заданої величини.
б) Градусна міра кута дорівнює 76°. Чому дорівнює градусна міра кутів, на які ділить цей кут його бісектриса?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Побудуйте кут, градусна міра якого дорівнює: а) 37°; б) 96°; в) 144°.
2) Побудуйте кут КЬМ, градусна міра якого дорівнює 148°. Променем ЬА поділіть його на два кути так, щоб ААЬМ = 56°. Обчисліть величину кута АЬК. Перевірте обчислення шляхом вимірювання.
3) Побудуйте розгорнутий кут МРИ. Проведіть промінь РЕ так, щоб градусна міра кута ЕРМ дорівнювала 105°. Обчисліть величину кута ЕРИ. Перевірте обчислення шляхом вимірювання.
4)* Побудуйте кут АОВ, градусна міра якого дорівнює 74°. Проведіть промінь ОС так, щоб градусна міра кута ВОС дорівнювала 52°. Розгляньте два випадки. Чому дорівнює величина кута АОС у кожному з цих випадків?

Додатковий матеріал до уроку
ІСТОРІЯ ГРАДУСНОГО ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ
Градусне вимірювання кутів виникло у Вавилоні. Жерці вважали, що сонце свій денний шлях здійснює за 180 кроків, отже, один крок — це - частина розгорнутого кута.180
Градус — не найменша одиниця вимірювання кутів. Якщо градус поділити на 60 частин, дістанемо одиницю вимірювання кутів, яку називають мінутою. Якщо мінуту поділити на 60 частин, то дістанемо одиницю вимірювання кутів, яку називають секундою. Чому градус потрібно ділити саме на 60 частин? У Вавилоні застосовували шістдесяткову систему числення, а не десяткову, якою користуємось ми сьогодні.
Вавилонська система вимірювання кутів виявилась досить зручною, її зберегли математики Стародавньої Греції і Риму, нею користуються і сьогодні. Терміни, які ми використовуємо для назви кутових величин, мають латинське походження. Слово «градус» означає крок, ступінь; «мінута» — зменшений, «секунда» — ДРУ" гий, тобто друге ділення градуса.
Прилад для вимірювання та побудови кутів — транспортир — відомий зі стародавніх часів. Припускають, що його винайшли також у Вавилоні. Слово «транспортир» походить від латинського «транспорто» —переносити.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3356 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть