загрузка...
Математика 5 клас. Урок 51. Види кутів - 14 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 14 » Математика 5 клас. Урок 51. Види кутів
23:16
Математика 5 клас. Урок 51. Види кутів
Цілі:
навчально: сформувати поняття прямого, гострого і тупого кутів; удосконалити вміння вимірювати і будувати кути за допомогою транспортира;
розвивальна: формувати вміння працювати з текстом підручника; розвивати графічну культуру;
виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. Обладнання: демонстраційний транспортир.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи  всі учні мають креслярські інструменти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні навчилися вимірювати і будувати кути, можна організувавши роботу в парах. Усіх учнів класу потрібно об'єднати в пари. Учні будують на окремих аркушах паперу по три довільних кути. Потім обмінюються аркушами і вимірюють зображені кути. Після цього знову обмінюються аркушами і перевіряють, чи правильно виміряли кути їх товариші. Виконавши завдання, здають аркуші вчителеві для остаточної перевірки та оцінювання.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
З метою створення відповідної мотивації можна повернутися до пропедевтичної бесіди, проведеної на минулому уроці. Нагадати, що в ній ішлося про види кутів, які не є розгорнутими. Отже, завдання уроку: дізнатися про види кутів, навчитися розрізняти види кутів за їх зображенням та градусними мірами.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усних вправ
1) Назвіть три числа:
а) менших від 90; б) більших за 90;
в) менших від 180; г) більших за 90, але менших від 180.
2) Чи правильно, що:
а) 56<90; б) 92>90; в) 156 < 180;
г)  90 < 123 < 180; д) 90 < 79 < 180?
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Вивчення нового матеріалу можна провести, організувавши самостійне опрацювання учнями тексту підручника. Учитель ставить завдання:
1) Знайдіть у відповідному параграфі підручника означення: а) прямого кута; б) гострого кута; в) тупого кута.
2) Запишіть ці означення в зошиті (складіть конспект).
3) Виконайте зображення:
а) гострого кута; б) прямого кута; в) тупого кута.
Зробіть відповідні позначення, виміряйте побудовані кути і запишіть величину і вид кожного з них.
4) Знайдіть у параграфі підручника спосіб побудови прямого кута за допомогою косинця.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Визначте вид кута, якщо його величина дорівнює:
а) 15°; б) 78°; в) 124°; г) 90°; д) 178°; є) 92°; ж) 89°; з) 180°.
2) Визначте вид кута, величина якого:
а) удвічі більша за 90°; б) удвічі більша за 45°; в) удвічі менша від 180°; г) удвічі менша від 120°; д) на 40° менша від 140°; є) на 50° більша за 100°.
3) Чи правильно, що:
а) будь-який кут, менший від прямого, — гострий;
б) будь-який кут, менший від розгорнутого, — тупий;
в) половина тупого кута — це гострий кут;
г) будь-який кут, більший за гострий, — тупий.
2.  Виконання письмових вправ
1) Запишіть п'ять значень, яких може набувати градусна міра кута, якщо він:
а) гострий; б) прямий; в) тупий; г) розгорнутий.
Чи є серед наведених завдання, які неможливо виконати?
2) Побудуйте розгорнутий кут АОВ. Проведіть з його вершини кут ОС9 який не є бісектрисою. Виміряйте кути, які при цьому утворилися. Запишіть їх градусні міри та види.
3)Накресліть промені ОА9 ОВ і ОС. Побудуйте прямий кут зі стороною ОА9 тупий — зі стороною ОБ, гострий — зі стороною ОС. Виконайте необхідні позначення, виміряйте побудовані кути і запишіть їх градусні міри.
4) Побудуйте прямий кут МРИ і поділіть його променем РО на дві частини. Запишіть назву і вид кожного з кутів, які при цьому утворилися.
5) Побудуйте тупий кут і поділіть його променем на два кути так, щоб:
а) один з них був прямим;
о) обидва кути оули гострими; 
в) один з них був тупим.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Альтернативні варіанти
1. Заповніть порожні місця в таблиці:
Таблицю можна заготовити заздалегідь (на закритій частині відкидної дошки) або роздати учням на окремих аркушах. Перший варіант передбачає колективне виконання завдання. У другому випадку можна запропонувати учням це завдання як самостійну роботу, потім перевірити й оцінити виконання завдання. 2. Розгадайте кросворд.
Якщо всі слова будуть розгадані правильно, то у виділеному стовпчику можна прочитати назву деякого приладу. Поясніть, для чого використовують цей прилад.
1. Одиниця вимірювання кутів. 2. Геометрична фігура, яку утворюють сторони розгорнутого кута. 3. Геометрична фігура, яка є стороною кута. 4. Прилад, за допомогою якого можна побудувати прямий кут. 5. Кут, градусна міра якого більша за 90°, але менша від 180°. 6. Кут, градусна міра якого дорівнює 180°. 7. Кут, градусна міра якого дорівнює 90°. 8. Геометрична фігура, яка є вершиною кута. 9. Кут, градусна міра якого менша від 90°. 10. Промінь, який виходить з вершини кута і ділить його на дві рівні частини.
Сітку кросворду бажано роздати учням на окремих аркушах. Учитель зачитує запитання, а учні вписують у сітку кросворду відповіді.
Розгадування кросворду передбачає більш високий рівень навчальних досягнень, ніж заповнення таблиці. На власний розсуд учитель може запропонувати частині учнів заповнити таблицю, а інший частині — розгадати кросворд. У цьому випадку сітку кросворду і запитання до нього потрібно видати учням на окремих картках.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Побудуйте гострий кут МЬК, прямий кут ПЕР і тупий кут МОР. Запишіть градусну міру кожного з кутів. Чи обов'язково для цього виконувати вимірювання всіх кутів?
2) Побудуйте розгорнутий кут і поділіть його променем на два кути так, щоб один з них був:
а) гострим; б) прямим.
Визначте вид другого кута.
3) Побудуйте прямий кут. Побудуйте бісектрису цього кута. Зробіть відповідні позначення і запишіть вид і градусну міру кожного з утворених кутів. Чи може бісектриса прямого кута поділити його на два кути по 50°? Відповідь обґрунтуйте.
4)* Побудуйте розгорнутий кут. Поділіть його на два кути, побудуйте бісектрису кожного з утворених кутів і знайдіть кут між бісектрисами. Виконайте завдання ще раз, поділивши розгорнутий кут на два інших кути. Порівняйте результати. Спробуйте довести, що результат не залежить від того, як поділити розгорнутий кут.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2522 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть