загрузка...
Математика 5 клас. Урок 52. Розв'язування задач - 14 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 14 » Математика 5 клас. Урок 52. Розв'язування задач
23:20
Математика 5 клас. Урок 52. Розв'язування задач
Цілі:
навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Відрізок. Площина. Пряма. Промінь. Кут»;
розвивальна: формувати вміння узагальнювати та робити висновки;
виховна: виховувати відповідальність, дисциплінованість. 
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь. Обладнання: картки з тестовими завданнями.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Завдання на встановлення відповідності
Установіть відповідність між градусною мірою кута (1—4) і його видом (А—Г).
Відповідь. 1 — Б; 2 — В; 3 — Г; 4 — А.

III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель повідомляє, що це останній урок з теми, завданням цього уроку є повторення матеріалу з теми, підготовка до контрольної роботи.
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
У результаті вивчення теми учні мали навчитися:
-  розпізнавати, зображати та вимірювати відрізки, прямі, промені, називати їх елементи; 
-  розпізнавати шкали та наводити їх приклади; 
- описувати поняття координатного променя, зображати координатний промінь та числа на координатному промені;
-   розпізнавати, зображати, описувати і називати кути та їх елементи, розрізняти види кутів.
Тому узагальнення і систематизацію знань учнів доцільно проводити за таким планом:
1. Відрізок. Пряма. Промінь
Запитання для усного опитування
1) Поясніть, що таке відрізок.
2) Як вимірюють довжину відрізка?
3) Які відрізки називають рівними?
4) Наведіть приклади поверхонь, які можна вважати частиною площини.
5) Як можна дістати пряму? промінь?
6) Чи мають початок і кінець відрізок? промінь? пряма?
Завдання для письмового розв'язування
1) Побудуйте відрізок МЛГ, довжина якого дорівнює 53 мм. Позначте на ньому точку К так, що МК = 37 мм. Чому дорівнює довжина відрізка КИЇ
2) На відрізку СІ), довжина якого дорівнює 70 см, позначили точки Р і <? так, що СР = 24 см, (?.0 = 18 см. Чому дорівнює довжина відрізка Р($1
3) Назвіть усі відрізки і промені, зображені на рисунку.
2. Шкала. Координатний промінь
Запитання для усного опитування
1) Назвіть прилади, які мають шкали.
2) Як визначити ціну поділки шкали?
3) Що таке координатний промінь?
4) Що таке координата точки?
5) Чим відрізняється координатний промінь від променя?
6) Скільки точок із заданою координатою можна позначити на координатному промені?
Завдання для письмового розв'язування
1) На шкалі між сусідніми числами 0 і 10 є чотири поділки. Знайдіть ціну поділки цієї шкали.
2)Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки К(5)9  Ь(3), М(6), N(8).
3)Накресліть координатний промінь і позначте на ньому всі натуральні числа, більші за 3 і менші від 8.
4)Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точку, віддалену від точки (?(4):
а) на два одиничних відрізки; б) на шість одиничних відрізків.
3. Кути та їх види
Запитання для усного опитування
1) Що називають кутом?
2) Що називають бісектрисою кута?
3) Який кут називають розгорнутим?
4) Чому дорівнює градусна міра розгорнутого кута?
5) Яким приладом вимірюють кути?
б) Який кут називають прямим? гострим? тупим?
Завдання для письмового розв'язування
1) Побудуйте кут СОИ і промені ОР і ОК, які виходять з його вершини. Запишіть усі кути, які при цьому утворилися.
2) Побудуйте кут МАК, величина якого дорівнює 68°. Побудуйте промінь АВ, який є бісектрисою цього кута. Чому дорівнюють градусні міри кутів МАВ і ВАК?
3)Накресліть прямі АВ і СВ, які перетинаються в точці О. Запишіть усі кути, які при цьому утворилися, і вкажіть їх види. Чи можливо виконати цей рисунок так, щоб утворилося:
а) три гострих кута; б) три тупих кута; в) три прямих кута?
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Виконання тестових завдань
1. Скільки відрізків можна послідовно відкласти від початку променя?
Тестові завдання доцільно розмістити на індивідуальних картках. Одразу після виконання тестових завдань їх бажано перевірити, обговорити та виправити можливі помилки, яких припустилися учні.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідними параграфами підручника.
2.  Виконайте домашню контрольну роботу.
1) Побудуйте відрізок СВ. Побудуйте промені СМ і ВИ, які перетинаються в точці О. Запишіть усі відрізки і промені, які при цьому утворилися.
2) Запишіть координати точок, зображених на рисунку.
3) Побудуйте координатний промінь на всю ширину аркуша зошита, обравши одиничний відрізок так, щоб точки М(20), N(26),
К(23),  -Ц15) можна було позначити на цьому промені (враховуючи ширину зошита). Позначте на промені вказані точки.
4) Побудуйте кут, градусна міра якого дорівнює: а) 30°; б) 90°; в) 140°.
Позначте ці кути і зробіть відповідні записи. Визначте вид кожного з кутів.
5) Побудуйте кут РОМ, градусна міра якого дорівнює 72°. Побудуйте кут РОМ так, щоб промінь ОМ був його бісектрисою. Чому дорівнює градусна міра кута РОМ? Визначте вид кутів РОМ і РОМ.
6) Розв'яжіть за допомогою рівняння задачу:
Знайдіть градусні міри кутів, на які промінь ОМ ділить прямий кут АОВ, якщо відомо, що один з них на 20° більший за інший.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1480 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть