загрузка...
Математика 5 клас. Урок 54. Многокутник та його периметр. Рівні фігури - 15 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 15 » Математика 5 клас. Урок 54. Многокутник та його периметр. Рівні фігури
21:41
Математика 5 клас. Урок 54. Многокутник та його периметр. Рівні фігури
Цілі:
навчальна: сформувати поняття многокутника, периметра многокутника, рівних фігур; сформувати вміння розпізнавати та будувати многокутники, обчислювати периметр многокутника;
розвивальна: формувати вміння застосовувати свої знання і власний
досвід у нових ситуаціях;
виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. Обладнання: макети рівних фігур.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інструменти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Оскільки домашнє завдання попереднього уроку полягало в самостійному проведенні аналізу контрольної роботи, то на цьому етапі уроку достатньо розглянути найскладніші моменти контрольної роботи і зібрати зошити з аналізом контрольної роботи для перевірки. За необхідності можна роздати учням індивідуальні завдання на відпрацювання контрольних моментів.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
3 попередніх класів учні ознайомлені з поняттями прямокутника і трикутника, мають уявлення про многокутники.
Тому для створення відповідної мотивації можна провести бесіду, під час якої обговорити питання:
— Що спільного у прямокутника і трикутника? (їх зображення складаються з відрізків.)
—  Чим відрізняються зображення прямокутника і трикутника? (Кількістю відрізків.)
Перед проведенням бесіди бажано запропонувати учням «побудувати» прямокутник і трикутник з підручних засобів (наприклад, з олівців) і зобразити ці геометричні фігури на дошці. Звичайно, під час обговорення учні можуть давати й інші відповіді. Учитель шляхом постановки навідних запитань має підвести учнів саме до наведених відповідей.
Після цього вчитель пропонує «створити» геометричні фігури з більшої кількості олівців. Учні одержують нові геометричні фігури. З-поміж них можуть бути або ламані, або многокутники. Учитель (вибираючи многокутник) повідомляє, що такі фігури називають многокутниками. Завдання уроку: засвоїти поняття многокутника, навчитись розв'язувати задачі, пов'язані з поняттям многокутника, зокрема обчислювати периметр многокутника.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Усне фронтальне опитування
1) Що називають ламаною?
2) Що таке ланка ламаної? вершина ламаної?
3) Якою геометричною фігурою є ланка ламаної?
4) Якою геометричною фігурою є вершина ламаної?
5) Як позначають ламану?
6) Як знайти довжину ламаної?
7) Яку ламану називають замкненою?
2.  Виконання графічних вправ
1) Побудуйте незамкнену ламану, яка складається: а) з чотирьох ланок, жодні з яких не перетинаються;
б) з шести ланок, дві з яких перетинаються.
2) Побудуйте замкнену ламану, яка складається:
а) з п'яти ланок, жодні з яких не перетинаються;
б) з чотирьох ланок, дві з яких перетинаються.
Чинною програмою з математики в 5 класі не передбачено вивчення поняття ламаної. З поняттям ламаної учні ознайомлені з попередніх класів. Проте деякі автори підручників розглядають це поняття під час вивчення теми «Відрізок». Якщо поняття ламаної було розглянуте на попередніх уроках, то виконання графічних вправ можна організувати як самостійну роботу з подальшою перевіркою та обговоренням. В іншому випадку ці вправи бажано виконати колективно, з детальними коментарями з боку вчителя.
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
^ Вивчення нового матеріалу можна провести у формі бесіди за таким планом.
1.  Що називають многокутником?
Під час обговорення цього питання слід звернути увагу на такі питання:
^ не всяка замкнена ламана є многокутником; (Приклад. Завдання 26, виконане на етапі актуалізації опорних знань.)
^ частину площини, обмежену многокутником, також називають многокутником.
2.  Що таке вершини, сторони, кути многокутника?
3.  Від чого залежить назва многокутника (чотирикутник, п'ятикутник тощо)?
Тут бажано звернути увагу на те, що в будь-якого многокутника кількість сторін дорівнює кількості кутів.
3.  Позначення многокутників.
4.  Що називають периметром многокутника?
5. Які фігури називають рівними?
Учні раніше стикалися з відношенням рівності фігур: оперували поняттями «рівні відрізки», «рівні кути» тощо. Тому доцільно узагальнити вже відоме учням, пригадати з ними, де і коли вони вживали поняття «рівні фігури», як визначали рівність двох фігур. (Наприклад, виготовлення аплікацій.)
Корисно продемонструвати учням рівні фігури, виготовлені, наприклад, з картону, а не тільки їх зображення в підручнику. Можна запропонувати учням виготовити різноманітні рівні фігури (якщо є можливість, у класі, в іншому випадку — вдома).
Корисними є вправи на ілюзії зору (див. додатковий матеріал до уроку), які переконують учнів у необхідності перевіряти правильність висновків, зроблених на основі спостережень. (Пізніше учні зрозуміють, що й вимірювання не завжди є підставою для переконливих висновків, що надійним засобом для ствердження істини є тільки доведення.)
Важливо звернути увагу учнів на безліч рівних фігур у навколишньому середовищі, на те, що це не випадковість, а необхідність, обумовлена економічністю і зручністю виготовлення та заміни окремих деталей.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Назвіть многокутники, зображені на рисунку, і вкажіть вид кожного з них.
2) Назвіть вершини і сторони шестикутника, зображеного на рисунку.
3) Сторони п'ятикутника дорівнюють 4 см, 6 см, 8 см, 3 см і 5 см. Чому дорівнює периметр цього п'ятикутника?
4) Чому дорівнює периметр:
а) чотирикутника, кожна зі сторін якого дорівнює 5 см;
б)  шестикутника, кожна зі сторін якого дорівнює 3 см?
5) Периметр шестикутника, всі сторони якого рівні, дорівнює 42 см. Чому дорівнює довжина кожної зі сторін цього шестикутника?
2. Виконання письмових вправ
1) Побудуйте: а) чотирикутник; б) шестикутник;
в) семикутник; г) дев'ятикутник.
2) Побудуйте п'ятикутник ММКЬР. Сполучіть відрізком вершини М і Ь. Назвіть многокутники, на які відрізок МЬ ділить п'ятикутник МИКЬР.
3) Обчисліть периметр восьмикутника, дві сторони якого дорівнюють по 9 см, дві інші — по 11 см, а решта чотири сторони — по 8 см.
4) Обчисліть периметр чотирикутника, одна сторона якого дорівнює 4 см, друга — удвічі більша за першу, третя — на 3 см менша від другої, а четверта — на 2 см більша за першу.
5) Побудуйте на аркуші в клітинку який-небудь многокутник. Обміняйтеся із сусідом по парті аркушами і побудуйте фігуру, що дорівнює зображеній. ^>§\     Запропоновані вправи — це стандартні вправи, спрямовані на засвоєння поняття многокутника та його елементів, периметра многокутника, поняття рівних фігур. Під час розв'язування вправ бажано вимагати від учнів повних відповідей, зазначення, що вершини многокутника — це точки, сторони — відрізки тощо.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Альтернативні варіанти
1. Фронтальне опитування
1) Яка фігура обмежує многокутник?
2) Чи можуть ланки ламаної, яка обмежує многокутник, перетинатися?
3) Які елементи многокутника ви знаєте?
4) Як називають і позначають многокутник?
5) Що називають периметром многокутника?
6) Які фігури називають рівними?
2.  Виконання практичної роботи
Учитель роздає учням паперові моделі різних за видом многокутників. Завдання:
1) Серед наявних фігур виберіть п'ятикутник [шестикутник].
2) Побудуйте в зошиті фігуру, що дорівнює обраній вами.
3) Позначте побудований многокутник.
4) Виміряйте його сторони і кути. Зробіть відповідні записи.
5) Знайдіть периметр многокутника. Чому дорівнює сума його кутів?
Організувати перевірку практичної роботи можна шляхом взаємоперевірки. Після цього вчитель збирає роботи для остаточної перевірки й оцінювання.
Учитель обирає один із двох варіантів проведення цього етапу уроку залежно від рівня підготовленості учнів, наявності часу тощо. Виконання практичної роботи дає змогу оцінити роботу кожного учня.
За наявності часу можна провести обидва види роботи.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Побудуйте шестикутник АВСИЕР. Сполучіть відрізком вершини С і Р. Назвіть многокутники, які утворилися шляхом цього поділу. Скориставшись клітинками зошита, побудуйте два многокутники, кожен з яких дорівнює утвореним.
2) Обчисліть периметр чотирикутника, сторони якого дорівнюють 8 см, 7 см, 9 см і 11 см.
3) Побудуйте п'ятикутник РКЬРВ. Виміряйте його сторони і знайдіть периметр цього п'ятикутника.
4)- Периметр чотирикутника АВСВ дорівнює 32 см. Знайдіть довжини його сторін, якщо відомо, що сторони АВ і СО рівні, сторона ВС удвічі більша за сторону АВ, а сторона ПА на 2 см більша за сторону ВС.

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ
ІЛЮЗІЇ ЗОРУ
1. Нарис. 1 довжини трьох відрізків здаються різними. Проте ці відрізки рівні {див. рис. 2).
2. Круги, розташовані в центрі рисунків, здаються різними. Проте вони рівні.
3. На рисунку білий квадрат на чорному фоні здається більшим, ніж чорний квадрат на білому, фоні. Проте ці квадрати рівні.
Можна запропонувати учням переконатися в тому, що круги на рис. З і квадрати нарис. 4 рівні, безпосередньо накладанням фігур. Для цього потрібно виготовити ці рисунки на окремих аркушах, один з яких може бути прозорим.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 4253 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть