загрузка...
Математика 5 клас. Урок 55. Трикутник. Види трикутників - 15 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 15 » Математика 5 клас. Урок 55. Трикутник. Види трикутників
21:47
Математика 5 клас. Урок 55. Трикутник. Види трикутників
Цілі:
навчальна: сформувати поняття трикутника як окремого виду многокутника; сформувати вміння розрізняти види трикутників;
розвивальна: розвивати графічну культуру учнів; формувати вміння самостійно працювати з текстом підручника;
виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. Обладнання: демонстраційний транспортир, трикутник, циркуль.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інструменти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Усне виконання завдання за готовими рисунками
Цілі виконання цього завдання:
- перевірити, як учні засвоїли поняття многокутника та його елементів;
- повторити, які відрізки називають рівними, як можна встановити рівність відрізків (шляхом накладання або шляхом вимірювання їх довжин);
- повторити означення і зовнішній вигляд кутів різних видів (гострий, прямий, тупий);
- повторити, які кути називають рівними, як можна встановити рівність кутів (шляхом накладання або шляхом вимірювання їх величин).
Обговорення питань про рівність відрізків і кутів, про види кутів має велике значення для свідомого засвоєння нового матеріалу уроку.
Учитель заздалегідь зображує на дошці (або плакаті) декілька
многокутників.
Запитання
1) Назвіть геометричні фігури, зображені на рисунках.
2) Укажіть сторони і вершини кожного з многокутників.
3) Визначте «на око», чи є в многокутників, зображених на рисунках, рівні сторони? Назвіть ці сторони. Як довести або спростувати це припущення? (Виміряти довжину або порівняти за допомогою циркуля.)
4)Визначте «на око» вид кожного з кутів зображених многокутників. Як перевірити, чи правильно вказаний вид кута? (Виміряти величину або, скориставшись косинцем, порівняти кут з прямим.)
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель ставить учням запитання: «Назвіть многокутник з найменшою кількістю сторін». Звичайно, учні дадуть відповідь, що це трикутник. Після цього вчитель пояснює, що трикутник — це окремий вид многокутника. Поняття трикутника є одним із найважливіших у геометрії. Властивості трикутників, співвідношення між їх елементами широко використовуватимуться в наступних класах під час розв'язування задач, доведення теорем. Завдання цього уроку: навчитися розрізняти види трикутників за видами їх кутів та довжинами сторін.
IV. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
 Уявлення про трикутники та їх елементи формують в учнів з 1-го класу. До п'ятого класу учні вже вміють будувати трикутники, розрізняти їх з-поміж інших геометричних фігур. Тому вивчення нового матеріалу можна організувати як самостійну роботу з підручником. Учитель пропонує учням план вивчення теми, тобто запитання, відповіді на які учні повинні знайти у відповідному параграфі підручника.
1) Який трикутник називають гострокутним?
2) Який трикутник називають прямокутним?
3) Який трикутник називають тупокутним?
4) Який трикутник називають рівнобедреним?
5) Як називають сторони рівнобедреного трикутника?
6) За якою формулою зручно обчислювати периметр рівнобедреного трикутника?
7) Який трикутник називають рівностороннім?
8) За якою формулою зручно обчислювати периметр рівносторон-нього трикутника?
9) Який трикутник називають різностороннім?
Після цього потрібно провести обговорення цих питань. Потім доцільно запропонувати учням скласти опорний конспект (заповнити таблицю). Таблицю потрібно заготовити на дошці заздалегідь або з метою економії часу виготовити заздалегідь на окремих аркушах і роздати кожному учневі. (Якщо рівень навчальних досягнень учнів класу не досить високий, то складання опорного конспекту можна виконати колективно під керівництвом учителя.)
Класифікація трикутників
Чинна програма з математики не передбачає розглядання в 5 класі питання про суму кутів трикутника. Проте автори деяких підручників розглядають це питання. Якщо наявність часу та рівень навчальних досягнень учнів дозволяють, то можна сформулювати твердження про суму кутів трикутника. Потрібно пояснити, що це твердження буде доведено в старших класах. Зараз можна наочно переконатися в тому, що сума кутів трикутника дорівнює 180°, виготовивши з паперу модель трикутника і склавши трикутник так, як показано на рисунку.
Кути трикутника разом утворюють розгорнутий кут, отже, їх сума дорівнює 180°.
Після цього можна обговорити питання про те, чому в трикутнику може бути тільки один прямий кут, тільки один тупий кут.
Не бажано пропонувати учням вимірювати кути трикутника за допомогою транспортира і знаходити їх суму, оскільки під час вимірювання можливі похибки, тому здобута сума навряд чи дорівнюватиме рівно 180°.
V. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Визначте вид трикутника, зображеного на рисунку (на дошці), залежно від виду його кутів та кількості рівних сторін:
На рисунках не обов'язково позначати рівні сторони і прямі кути трикутників. Можна запропонувати учням висловити припущення щодо виду трикутника, а потім обов'язково перевірити це припущення шляхом порівняння довжин відповідних відрізків (наприклад, за допомогою циркуля) і порівняння з прямим кутом відповідних кутів. У такому вигляді виконання цієї вправи спрямоване не тільки на засвоєння видів трикутників, а й на розвиток окоміру.
2) Визначте вид трикутника, кути якого дорівнюють: а) 50°, 70°, 60°; б) 35°, 55°, 90°; в) 30°, 130°, 20°.
3) Визначте вид трикутника, сторони якого дорівнюють:
а) 5 см, 7 см, 5 см; б) 8 см, 6 см, 10 см; в) 53 см, 5 дм 3 см, 530 мм.
4) Знайдіть периметр трикутника, сторони якого дорівнюють 13 см, 10 см і 7 см.
5) Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 7 см, а основа — 6 см.
6) Знайдіть периметр рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює:
а) 17 см, б) 8т м.
2. Виконання письмових вправ
1) Одна зі сторін трикутника дорівнює 15 см, друга сторона на 9 см більша за першу, а третя сторона вдвічі менша від другої. Знайдіть периметр трикутника.
2) Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 32 см, а основа — 12 см. Знайдіть бічні сторони трикутника.
3) Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 25 см, а бічна сторона — а см. Складіть вираз для знаходження основи трикутника. Обчисліть, якщо а = 8 см.
4) Побудуйте трикутник, дві сторони якого дорівнюють 5 см і 7 см, а кут між ними — 40°.
5) Побудуйте трикутник, одна зі сторін якого дорівнює 9 см, а кути, що прилягають до неї, — по 45°. Визначте вид цього трикутника.
У результаті виконання запропонованих вправ учні мають навчитися класифікувати трикутники за кутами та сторонами, обчислювати периметр трикутника, розв'язувати задачі геометричного змісту на знаходження сторін рівнобедреного трикутника.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою
1) Заповніть порожні місця в схемі.
(Схему можна заздалегідь зобразити на дошці або роздати учням на окремих картках.) 2) Побудуйте:
а) різносторонній гострокутний трикутник;
б) рівнобедрений прямокутний трикутник;
в) різносторонній тупокутний трикутник;
г) рівнобедрений тупокутний трикутник;
д) рівнобедрений гострокутний трикутник; є) різносторонній прямокутний трикутник.
Після виконання роботи учні обмінюються зошитами, перевіряють роботи один одного, а потім здають учителеві для остаточної перевірки й оцінювання.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 23 см, а його бічна сторона — 9 см. Чому дорівнює основа трикутника?
2) Периметр трикутника дорівнює 56 см, одна сторона дорівнює а см, а друга — Ь см. Складіть вираз для знаходження третьої сторони. Обчисліть, якщо а = 23 см, & = 10 см. Визначте вид цього трикутника.
3)3а допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо:
а) дві сторони дорівнюють 7 см і 8 см, а кут між ними — 60°;
б) одна сторона дорівнює 5 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, — 110° і 40°.
4)- Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см. Знайдіть його сторони, якщо основа вдвічі менша від бічної сторони.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 4929 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть