загрузка...
Математика 5 клас. Урок 56. Прямокутник. Квадрат - 15 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 15 » Математика 5 клас. Урок 56. Прямокутник. Квадрат
23:38
Математика 5 клас. Урок 56. Прямокутник. Квадрат
Цілі:
навчальна: сформувати поняття прямокутника і квадрата як окремих видів многокутників; домогтися засвоєння  властивостей їх сторін, формул для обчислення периметрів прямокутника і квадрата;
розвивальна: формувати вміння правильно і чітко виражати думки;
виховна: виховувати наполегливість, працелюбність. 
Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.
Обладнання: картки з тестовими завданнями, картки з індивідуальним завданням підвищеної складності.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інструменти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити рівень засвоєння матеріалу попереднього уроку можна шляхом виконання тестових завдань. Тестові завдання бажано роздати кожному учневі на окремих картках. Одразу після виконання завдань їх бажано перевірити й обговорити.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель пропонує учням логічну вправу. Яка з наведених на рисунку фігур зайва?
У першому випадку зайвою є фігура 2, оскільки вона не є чотирикутником, у другому випадку — фігура 3, оскільки чотирикутник не має прямих кутів.
Оскільки учні добре ознайомлені із зображенням прямокутника і квадрата, то у фігурах 1, 2 і 3 на другому рисунку вони, звичайно, розпізнають ці геометричні фігури. Можливо, виконавши ці вправи, деякі учні зуміють зробити висновок: прямокутник — це чотирикутник, усі кути якого прямі. У будь-якому випадку завдання уроку: засвоїти означення прямокутника і квадрата, властивості їх сторін, засвоїти формули для обчислення периметрів прямокутника і квадрата.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Фронтальне опитування
1) Що називають многокутником?
2) Який многокутник називають чотирикутником?
3) Що називають периметром многокутника?
4) Чому дорівнює градусна міра прямого кута?
5) За допомогою яких креслярських інструментів можна побудувати прямий кут?
2.  Виконання усних вправ
1) Спростіть вираз:
а) а + Ь + а + Ь; б) а + а + а + а.
2) Винесіть за дужки спільний множник у виразі 2а + 2Ь.
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Вивчення нового матеріалу можна провести у формі бесіди.
Учитель може запропонувати учням самим дати відповіді на запитання. Потрібно обов'язково звертати увагу на мовлення учнів, вимагати, щоб відповіді учнів були повними, сформульованими правильно і чітко.
1) Що називають прямокутником?
2) Які сторони прямокутника називають сусідніми?
3) Як називають сусідні сторони прямокутника?
4) Які сторони прямокутника називають протилежними?
5) Яку властивість мають протилежні сторони прямокутника?
6) За якою формулою можна обчислити периметр прямокутника, сусідні сторони якого дорівнюють а і &?
Тут бажано не просто дати готову формулу для обчислення периметра прямокутника, а запропонувати учням вивести цю формулу.
За означенням периметром многокутника є сума його сторін. Оскільки прямокутник є многокутником, сторони якого за умовою дорівнюють а, Ь, а, Ь9 то Р = а + Ь + а + Ь. Спростивши цей вираз, дістанемо
Р = 2а + 26 або Р = 2(а + Ь).
7) Який прямокутник називають квадратом?
8) За якою формулою можна обчислити периметр квадрата, сторона якого дорівнює а?
Тут також доцільно вивести формулу для обчислення периметра квадрата. Причому зробити це, використовуючи формулу для обчислення периметра прямокутника.
Оскільки квадрат — це прямокутник, у якого всі сторони рівні, то, підставивши у формулу Р = 2а + 2Ь замість Ь  а, дістанемо
Р = 2а + 2а = 4а.
Відповіді на запитання необхідно ілюструвати на рисунках прямокутника і квадрата.
Потрібно, щоб у результаті бесіди учні засвоїли, що прямокутник — це окремий вид чотирикутника, а квадрат не є окремим видом чотирикутника. Квадрат — це окремий вид прямокутника. Більш детально слід обговорити властивість протилежних сторін прямокутника. Доцільно сформулювати її у вигляді: «Якщо чотирикутник є прямокутником, то його протилежні сторони рівні». Тобто потрібно, щоб учні зрозуміли, що не всякий чотирикутник, протилежні сторони якого рівні, є прямокутником (наприклад, паралелепіпед). Для того щоб з'ясувати, чи є чотирикутник прямокутником, не достатньо встановити рівність протилежних сторін.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Чи можна стверджувати, що чотирикутник АВСО є прямокутником, якщо:
а)  АА = 90°,  АВ = 90°,  АС = 90\  АВ = 90°;
б)  АВ = 6 см, ВС = 8 см, СБ = 6 см, ВА = 8 см?
2) Чи можна обчислити периметр прямокутника АВСБ, якщо відомі тільки:
а) сторони АВ і СО; б) АВ і ВСІ
3) Сторони прямокутника дорівнюють 13 см і 7 см. Чому дорівнює периметр прямокутника?
4) Кімната має форму прямокутника, сторони якого дорівнюють 4 м і 5 м. Скільки метрів плінтуса потрібно купити для цієї кімнати?
5) Периметр квадрата дорівнює 36 см. Чому дорівнює сторона квадрата?
6) Сад має форму квадрата зі стороною 19 м. Чи вистачить 75 м паркану, щоб огородити цей сад?
2.  Вправи для письмового виконання
1) Побудуйте:
а) прямокутник, сторони якого дорівнюють 3 см і 5 см;
б) квадрат, сторона якого дорівнює 5 см.
2) Довжина однієї сторони прямокутника дорівнює 18 см, а довжина другої — на 5 см менша від довжини першої. Обчисліть периметр прямокутника.
3) Периметр прямокутника дорівнює 36 см, а довжина однієї з його сторін — 11 см. Знайдіть довжини решти сторін прямокутника.
4) Периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 6 см і 8 см. Чому дорівнює сторона квадрата?
5) Периметри двох прямокутників рівні. Чи можна стверджувати, що сторони одного прямокутника дорівнюють сторонам другого? Наведіть приклади.
Можливо, в класі будуть учні, які виконають запропоновані завдання раніше за решту. Таким учням можна запропонувати картки з індивідуальним завданням підвищеної складності.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
1. Усне фронтальне опитування
1) Що спільного в будь-якого прямокутника і квадрата? У чому їх відмінність?
2) Чи можна будь-який прямокутник назвати квадратом? Чи можна будь-який квадрат назвати прямокутником? Відповідь обґрунтуйте.
3) Наведіть приклади предметів, які мають форму прямокутника, зокрема квадрата.
4) Чи можна периметр квадрата обчислити за формулою периметра прямокутника, а периметр будь-якого прямокутника — за формулою периметра квадрата? Відповідь обґрунтуйте.
2. Самостійна робота
Заповніть порожні місця в таблиці, якщо АВСО — прямокутник, Р — його периметр.
Перевірити самостійну роботу можна шляхом самоперевірки за готовими розв'язками (заготовленими заздалегідь на закритій частині відкидної дошки).
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Побудуйте прямокутник,  сторони якого дорівнюють 37 мм і 42 мм.
2) Для осушення прямокутної ділянки землі викопали за її периметром канаву. Яка довжина канави, якщо довжина однієї сторони ділянки дорівнює 1250 м, а довжина другої — на 500 м менша, ніж довжина першої?
3) Сторони прямокутника дорівнюють 15 см і 9 см. Обчисліть сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру поданого прямокутника.
4)" Периметр прямокутника дорівнює 40 см.  Обчисліть довжини його сторін, якщо відомо, що одна з них на 4 см більша за другу.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3113 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть