загрузка...
Математика 5 клас. Урок 5. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел - 3 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 3 » Математика 5 клас. Урок 5. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
14:45
Математика 5 клас. Урок 5. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
Цілі:
навчальна: удосконалити вміння учнів читати і записувати натуральні числа, зокрема такі, більшість розрядів яких дорівнює нулю; сформувати вміння записувати натуральні числа у вигляді суми розрядних доданків; 
розвивальна: розвивати уважність; 
виховна: виховувати дисциплінованість; наполегливість. 
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь. Обладнання: картки-підказки, сигнальні картки.
ХІД УРОКУ:,

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Найефективнішою формою перевірки рівня засвоєння матеріалу, що вивчали на попередньому уроці, є математичний диктант. Перед його проведенням слід нагадати учням правила написання математичних диктантів: уважно слухати вчителя, писати тільки номер завдання і відповідь, починати писати після того, як учитель прочитає завдання вдруге. Учителеві слід також підготуватися до проведення диктанту. Найкраще було б приготувати звукозапис завдань, бо саме такий спосіб добре дисциплінує учнів.

Математичний диктант
1) Запишіть цифрами число: тридцять дев'ять тисяч сто два [сорок три тисячі двісті п'ять].
2) Скільки сотень [тисяч] у числі 78 523 [9346]?
3) Запишіть цифрами і словами число, яке складається з п'яти двійок [шести трійок].
4) Запишіть цифрами і словами шестицифрове число, у якому сім сотень тисяч, а в кожному наступному розряді стоїть цифра, на одиницю менша [дві сотні тисяч, а в кожному наступному розряді стоїть цифра, на одиницю більша].
5) Запишіть цифрами і словами семицифрове число, яке у розряді десятків [одиниць] тисяч має цифру 3 [8], а решта цифр — двійки [одиниці].
6) Запишіть цифрами і словами число, яке дістанемо, якщо записати чотири рази підряд число 25 [два рази підряд число 3157]. Після написання диктанту його потрібно одразу перевірити
(можна надати правильні відповіді і запропонувати учням звірити їх зі своїми), проаналізувати.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Можливо, під час написання диктанту учні припустяться помилок . Тоді повідомляємо учням, що завдання уроку — вдосконалення знань. Якщо більшість учнів впорається з диктантом на високому рівні, то мотивацією може бути поглиблення і розширення знань.
IV. УДОСКОНАЛЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ
Основну увагу слід приділити формуванню вміння читати і записувати числа, більшість розрядів яких дорівнює нулю. Запропоновані вправи сприяють формуванню саме таких умінь.
1.  Виконання усних вправ
На дошці записано числа:
1 002 013 250; 1 020 103 205; 1 200 130 025.
Завдання
1) Прочитайте числа.
2) Назвіть цифри, які стоять у кожному з розрядів цих чисел.
3) Скільки в кожному з чисел мільярдів, мільйонів, тисяч, сотень, десятків, одиниць?
2.  Виконання письмових вправ
1) Запишіть цифрами число:
а) 5 тис, 31 тис, 20 тис, 478 тис, 800 тис;
б)  2 млн, 25 млн, 40 млн, 547 млн, 300 млн;
в) 3 млрд, 46 млрд, 50 млрд, 123 млрд, 200 млрд;
г)  1205 тис, 2367 млн, 5230 тис, 5020 млн.
2) Запишіть числа за такими зразками:
84 000 = 84 тис, 215 000 000 = 215 млн:
а) 37 000, 236 000, 705 000, 20 000;
б) 328 000 000, 300 000 000, 54 000 000, 124 000 000.
3) Запишіть цифрами число:
а) дев'ятсот шість мільярдів триста п'ять мільйонів чотириста дев'ять тисяч сімсот сім;
б) сорок три мільярди чотириста сорок мільйонів триста шістдесят;
в)  вісімдесят шість мільярдів вісімсот двадцять мільйонів вісімсот;
г) сім мільярдів сімдесят п'ять тисяч;
д) шістдесят три мільярди дев'ять мільйонів п'ять; є) один мільярд тридцять.
Якщо під час виконання вправи 3 в деяких учнів виникнуть утруднення, то їм можна запропонувати картки-підказки.

Перед виконанням вправ на записування числа у вигляді суми розрядних доданків доцільно провести таку бесіду.
— Назвіть одним словом кожне з наведених чисел: десять одиниць; десять десятків; десять сотень тощо.
Отже, запис натуральних чисел, яким ми користуємося, називають десятковим.
—  Назвіть, зі скількох одиниць кожного розряду складається число: 2958; 3626.
Отже, кожне з цих чисел можна подати у вигляді суми:
2958 = 2000 + 900 + 50 + 8 або 2958 = 2-1000 + 9 100 + 5-10 + 8.
Останній запис називають записом числа у вигляді суми розрядних доданків, і наша найближча мета — навчитись робити такий запис довільного натурального числа.
4) Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число:
а) 3 456; б) 15 200; в) 20 707; г) 400 038; д) 6 000 240; є) 10 004 900.
5) Запишіть число, подане у вигляді суми розрядних доданків: а) 700 + 10 + 1; б) 300 + 10; в) 6000 + 100 + 50 + 7;
г) 3000 + 20 + 5;  д) 10000 + 40; є) 100 000 000 + 500 000 + 600.
6) Число подано у вигляді суми розрядних доданків: 800 + 30 + 4. Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число, яке дістанемо з поданого, якщо до нього приписати праворуч один нуль, два нулі, три нулі.
Вправи, рекомендовані для виконання в класі

V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Виконання усних вправ із сигнальними картками
Учитель зачитує запитання і показує учням три варіанти відповіді, з яких тільки один правильний. Учні піднімають сигнальну картку, на якій написано букву, що, на їх думку, відповідає правильній відповіді. (Картки можна виготовити різнокольоровими, кожній букві відповідає певний колір. Тоді вчителеві буде легше зорієнтуватись і визначити, хто з учнів надав неправильну відповідь.) Варіанти відповідей на запитання можна написати заздалегідь на відкидній дошці. 1)У якому з випадків записане число: шістдесят мільйонів тридцять тисяч два?
А   60 300 002
Б   60 030 002
В   60 000 032
2) Скільки нулів необхідно використати для запису числа десять мільйонів двісті тисяч сімнадцять?
А  Чотири
Б  Три
В  П'ять
3) Яке з чисел записане у вигляді суми розрядних доданків:
3000 + 400 + 90 + 1?
А   3 491
Б   3 000 400 901
В   3 000 491.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи:
1) Запишіть цифрами число:
а) п'ятдесят два мільярди вісім тисяч дванадцять;
б) сімсот сімдесят сім мільярдів шістдесят вісім тисяч;
в) двадцять два мільйони три тисячі вісім;
г) десять мільярдів п'ятдесят п'ять тисяч.
2) Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число: а) 68 114; б) 400 038; в) 8 000 604; г) 3 000 400 901.
3) Запишіть число, подане у вигляді суми розрядних доданків: а) 400 + 30 + 2; б) 1000 + 200 + 80 + 4;
в) 100000 + 70000 + 200; г) 6 000 000 + 100 000 + 7000 + 20 + 3. 4)- Запишіть усі восьмицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 2.
Вправи, рекомендовані для виконання вдома


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 4007 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть