загрузка...
Математика 5 клас. Урок 60 - 16 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 16 » Математика 5 клас. Урок 60
00:07
Математика 5 клас. Урок 60
Урок 60. Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Цілі:
навчально: вдосконалити вміння обчислювати об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба; домогтися засвоєння співвідношень між одиницями об'єму;
розвивальна: формувати вміння встановлювати аналогії;
виховна: виховувати інтерес до вивчення математики. 
Тип уроку: вдосконалення знань і вмінь. Обладнання: картки з тестовими завданнями.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, можна шляхом проведення тестових завдань. Тестові завдання бажано видати кожному учневі на окремих картках. Одразу після виконання завдання його потрібно перевірити, обговорити, виправити можливі помилки.
Тестові завдання
1. За якою формулою можна обчислити об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють р, q, m?
4. Висота кімнати дорівнює 3 м, а її об'єм — 168 м3. Чому дорівнює площа підлоги в цій кімнаті?
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
 Можливо, під час виконання тестових завдань учні припустяться помилок. Тоді завдання уроку: удосконалити вміння обчислювати об'єм прямокутного паралелепіпеда. Якщо більшість учнів виконає роботу на достатньому і високому рівнях, то створити відповідну мотивацію можна запропонувавши таку практичну задачу. Бак для води в саду має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 120 см, 105 см і 80 см. Скільки літрів води вміщує бак? Проаналізувавши умову задачі, учні доходять висновку, що для її розв'язання потрібно вміти обчислювати об'єм прямокутного паралелепіпеда і переводити кубічні сантиметри в літри. Отже, завдання уроку: вдосконалити вміння обчислювати об'єм прямокутного паралелепіпеда, засвоїти співвідношення між одиницями об'єму.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Колективне виконання завдання (заздалегідь написаного на дошці)
Заповніть пропуски:
Після виконання завдання доцільно звернути увагу учнів на алгоритм переведення сантиметрів у міліметри і квадратних сантиметрів у квадратні міліметри тощо:
V. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ
Якщо рівень навчальних досягнень учнів дозволяє, можна запропонувати їм, скориставшись алгоритмом, самостійно скласти схему, яка відображає співвідношення між одиницями об'єму. В іншому випадку цю роботу можна виконати колективно.Потім учитель повідомляє, що для вимірювання об'єму рідини
1л = 1дм"зазвичай використовують літр. З метою підвищення інтересу до вивчення математики можна розповісти про походження слова «літр» (див. додатковий матеріал до уроку).
Після цього доцільно повернутися до задачі, наведеної на етапі формулювання мети і завдань уроку.
Задача. Бак для води в саду має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 120 см, 105 см і 80 см. Скільки літрів води вміщує бак?
Розв'язання. Об'єм бака У = 120 105 80 = 1008000 (см3).
Оскільки Ідм3 = 1000см3, то 1 008 000 см3 = 1008 дм3 = 1008 л.
Відповідь. 1008 л.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Скільки кубічних сантиметрів міститься в кубічному дециметрі і скільки — в кубічному метрі? Скільки кубічних дециметрів міститься в кубічному метрі?
2) Ребро куба дорівнює 20 см. Обчисліть об'єм куба і виразіть його у сантиметрах і дециметрах.
3) Ребро куба дорівнює 3 м. Обчисліть об'єм куба і виразіть його у метрах, дециметрах і сантиметрах.
4) У скільки разів збільшиться об'єм куба, якщо кожне з його ребер збільшити вдвічі?
2.  Виконання письмових вправ
1) Заповніть порожні місця в ланцюжку:
                                                       
2) Виразіть:
а) у кубічних сантиметрах 5 дм3 635 см3, 2 дм3 80 см3;
б) у кубічних дециметрах 6 м3 580 дм3, 7 м315 дм3.
3) Маса 1 дм3 міді дорівнює 9 кг. Чому дорівнює маса мідного куба з ребром 50 см?
4) Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда. Довжина акваріуму дорівнює 80 см, а ширина — 60 см. В акваріум налили 192 л води. Яка висота води в акваріумі?
5) Як зміниться об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо ширину зменшити в 5 разів, висоту — у 2 рази, а довжину збільшити в 20 разів?
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Виконання усних вправ
1) Якими одиницями об'єму зручно вимірювати об'єм кімнати, сірникової коробки, складського приміщення, молочного глечика?
2) Розгляньте ланцюжок одиниць об'єму: 1 мм3 —> 1 см3 —> 1 дм3 —> 1 м3 —> 1 км3
а) У скільки разів кожна одиниця об'єму, починаючи з другої, більша за попередню?
б) У скільки разів 1 дм3 більший за 1 мм3? 1 м3 більший за 1 см3?
в) У скільки разів кожна одиниця об'єму в ланцюжку менша від наступної?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи. 1) Виразіть:
а) у кубічних міліметрах: 6см3, 25см3, 12см3, 115мм3, Ідм3, 1 дм   25 см    6 мм ;
б) у кубічних дециметрах: 3 м , 165 м', 10 м' 345 дм', 15 м' 13 дм", 53000 см3.
2) Із заліза виплавили три куби з ребрами 3, 4 і 5 см. Потім їх усі розплавили і з цього заліза виплавили один куб. Яка довжина ребра цього куба?
3) Як зміниться об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо довжину збільшити вдвічі, ширину — втричі, а висоту — в 5 разів?
4)- Об'єм води в озерах земної кулі дорівнює приблизно 230 000 км3. Уявіть, що цією водою заповнюють водонапірну башту, яка має форму прямокутного паралелепіпеда. Довжина і ширина його основи дорівнюють 500 м і 1 км. Яку висоту повинна мати водонапірна башта? Порівняйте її висоту з відстанню від Землі до Місяця. Дані, яких не вистачає, знайдіть самостійно.
 ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ
Що таке літр, або хто такий Літр?
Слово «літр» походить від французького «Ніге», буквально означає «міра рідини».
Існує легенда, що термін «літр» уведено на честь француза Кло-да Еміля Жана-Батіста Літра — сина бідного склодува, який жив у XVIII ст. Начебто він займався виготовленням пляшок і лабораторного посуду і 1763 року запропонував вимірювати об'єм рідини за допомогою одиниці, яку згодом назвали його ім'ям.
Виникнення цієї легенди пов'язано з тим, що короткий запис «1л» французькою виглядає як «11». Буква «1» дуже схожа на одиницю. Щоб уникнути плутанини, запропонували використовувати велику букву, тобто писати «1 Ь». Але відповідно до міжнародних правил одиниці вимірювання позначають великими літерами тільки у випадку, якщо вони утворені від власних імен (у фізиці є такі величини, як Ньютон, Паскаль тощо, названі на честь видатних учених). Для цього і вигадали історію про Клода Еміля Жана-Батіста Літра.
Утім, ця вигадка незабаром була викрита. Сьогодні у світі визнають обидва позначення літра.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3334 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть