загрузка...
Математика 5 клас. Урок 61. Розв'язування задач - 16 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 16 » Математика 5 клас. Урок 61. Розв'язування задач
00:11
Математика 5 клас. Урок 61. Розв'язування задач
Цілі:
навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Многокутники. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда»;
розвивальна: формувати вміння узагальнювати та робити висновки;
виховна: виховувати відповідальність, дисциплінованість. 
Тип уроку: узагальнення знань і вмінь. Обладнання: картки з тестовими завданнями.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Учитель збирає зошити для перевірки й оцінювання домашнього завдання.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель повідомляє, що це останній урок з теми, завданням цього уроку є повторення матеріалу з теми, підготовка до контрольної роботи.
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
У результаті вивчення теми учні мали навчитися:
- розпізнавати, називати, зображати многокутники, обчислювати периметр многокутника;
- розпізнавати, називати, зображати трикутники, класифікувати трикутники за їх кутами та сторонами;
- розпізнавати, називати, зображати прямокутники і квадрати, застосовувати формули площі прямокутника і квадрата до розв'язування задач;
- розпізнавати і називати прямокутні паралелепіпеди, куби, піраміди, називати їх елементи;
-  застосовувати формули об'єму прямокутного паралелепіпеда і куба до розв'язування задач.
Тому узагальнення і систематизацію знань учнів доцільно проводити за таким планом:
1.  Многокутник. Трикутник. Види трикутників
Запитання для усного опитування
1) Що називають многокутником? Наведіть приклади.
2) Що називають периметром многокутника?
3) Що називають трикутником?
4) Як класифікують трикутники за величиною кутів?
5) Як класифікують трикутники за кількістю рівних сторін?
6) Як називають сторони рівнобедреного трикутника?
Завдання для письмового розв'язування
1) Обчисліть периметр восьмикутника, усі сторони якого рівні і дорівнюють 7 см.
2) Сторони трикутника дорівнюють 8 см, 10 см, 8 см. Визначте вид цього трикутника й обчисліть його периметр.
3) Обчисліть довжину сторони рівнобедреного трикутника, периметр якого дорівнює 111 см.
4) Чи можна визначити вид трикутника, якщо відомий тільки один з його кутів і він дорівнює: а) 140°; б) 90°; в) 50°?
2.  Прямокутник. Квадрат Запитання для усного опитування
1) Який чотирикутник називають прямокутником?
2) Яку властивість мають протилежні сторони прямокутника?
3) Який прямокутник називають квадратом?
4) Сторони прямокутника дорівнюють а і Ь. За якою формулою обчислюють:
а) периметр прямокутника; б) площу прямокутника?
5) Сторона квадрата дорівнює а. За якою формулою обчислюють: а) периметр квадрата; б) площу квадрата?
Завдання для письмового розв'язування
1) Сторони прямокутника дорівнюють 12 см і 18 см. Обчисліть периметр і площу цього прямокутника.
2) Площа прямокутника дорівнює 56 см2, а одна зі сторін — 7 см. Обчисліть периметр прямокутника.
3) Периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата зі стороною 9 см. Обчисліть площу прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює 11 см.
3. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда Запитання для усного опитування
1) Скільки вершин, граней і ребер має прямокутний паралелепіпед?
2) Що називають вимірами прямокутного паралелепіпеда?
2) Який прямокутний паралелепіпед називають кубом?
3) Скільки бічних граней має чотирикутна піраміда?
5) За якою формулою обчислюють об'єм прямокутного паралелепіпеда?
6) За якою формулою обчислюють об'єм куба?
Завдання для письмового розв'язування
1) Виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 9 см, 6 см і 4 см. Обчисліть площу поверхні й об'єм паралелепіпеда.
2) Сума трьох вимірів прямокутного паралелепіпеда дорівнює 15. Обчисліть суму довжин усіх його ребер.
3) Площа однієї грані куба дорівнює 25 см. Обчисліть об'єм куба.
4) Площа підлоги в кімнаті дорівнює 50 м2, а висота кімнати — З м. Обчисліть об'єм кімнати.
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Виконання тестових завдань
1. Дві сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють 9 см і 6 см. Чому може дорівнювати третя сторона, якщо відомо, що цей трикутник рівнобедрений?
Тестові завдання доцільно розмістити на індивідуальних картках. Одразу після виконання тестових завдань їх бажано перевірити, обговорити та виправити можливі помилки, яких припустилися учні.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідними параграфами підручника.
2.  Виконайте домашню контрольну роботу.
1) Чому дорівнюють сторони рівностороннього трикутника, якщо його периметр дорівнює 18 см?
2) Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 28 см. Чому дорівнюють його бічні сторони, якщо основа дорівнює 8 см?
3)Одна зі сторін прямокутника дорівнює 5 см, а друга — на 5 см більша за першу. Обчисліть периметр і площу прямокутника.
4) Периметри квадрата і прямокутника рівні. Обчисліть площу квадрата, якщо сторони прямокутника дорівнюють 4 см і 6 см.
5) Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см, довжина на 4 см більша за висоту, а ширина — вдвічі менша від довжини. Обчисліть об'єм паралелепіпеда.
6) Обчисліть об'єм і площу поверхні куба з ребром 5 см.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1979 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть