загрузка...
Математика 5 клас. Урок 66 - 20 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 20 » Математика 5 клас. Урок 66
19:30
Математика 5 клас. Урок 66
Урок 66. Звичайні дроби

Цілі:
-   навчально: сформувати вміння знаходити дріб від числа; 
- розвивальна: розвивати вміння логічно мислити; 
-   виховна: виховувати наполегливість, старанність. Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, найзручніше шляхом проведення математичного диктанту. Одразу після проведення диктанту його потрібно перевірити, виправити можливі помилки. Для цього можна запропонувати одному з учнів виконувати диктант на закритій частині відкидної дошки, а потім організувати самоперевірку.

Математичний диктант
1) Якщо відрізок поділено на 8 рівних частин, то кожну з них позначають так: ...
2) Чисельник дробу 5/9 дорівнює ..., а знаменник — ...
3) Дріб із чисельником 6 і знаменником 11 записують так: ...
4) Запишіть дроби:7/12, 12/13, 17/12, 12/17, 8/12
Підкресліть дроби з чисельником 12.
5) Запишіть дріб дев'ять сімнадцятих. Число 17 показує ..., а число 9 — ...
6) Запишіть словами, як читають число (записане на дошці) 203/307.

III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Створити відповідну мотивацію можна, запропонувавши практичну задачу. 
Задача.  
Побудуйте   прямокутник,   довжина   якого   дорівнює 56 мм, а ширина становить — 5/7 довжини.
Після обговорення учні доходять висновку, що для того щоб побудувати прямокутник, потрібно знайти його ширину, тобто 5/7— від числа 56. Отже, завдання уроку: навчитися знаходити дріб від числа.
IV. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Відповідно до чинної програми з математики учні 5 класу повинні навчитися знаходити дріб від числа на основі розуміння того, що означають знаменник і чисельник дробу. Тому вивчення нового матеріалу можна провести, розглянувши конкретні приклади.

Приклад 1. Довжина дороги становить 20 км. Заасфальтували —3/4 дороги. Скільки кілометрів дороги заасфальтували?
У ході розв'язання можна обговорити такі питання:
— Яку частину дороги заасфальтували?
— Чому дорівнює знаменник дробу —3/4?
— Що означає знаменник дробу?
— Чому дорівнює чисельник дробу —3/4?
— Що означає чисельник дробу?
Висновок. Для розв'язання задачі потрібно 20 км поділити на 4,
здобутий результат помножити на 3. Маємо: (20:4)3 = 15 (км).
Відповідь. 15 км.

Приклад 2. У книжці 200 сторінок. Назар прочитав — 7/10 книжки.
Скільки сторінок прочитав Назар?
Залежно від рівня підготовленості класу вчитель або сам формулює запитання, аналогічні до тих, які були поставлені під час розв'язування попередньої задачі, або пропонує учням поставити такі запитання і дати на них відповіді.
Після цього доцільно повернутися до задачі, запропонованої на етапі формування мети і завдань уроку.
V. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Скільки градусів становлять:
а) 7/9— прямого кута; б) 8/15— прямого кута;
                                                                  
в) 3/20— розгорнутого кута; г) 11/36— розгорнутого кута?                             
2) Скільки сантиметрів становлять: 
а) 2/5- м; б) 13/20— м; в) 1/2- дм; г) 4/5- дм?
3) Скільки хвилин становлять:
а) 3/12— год; б) 4/15— год; в) 3/4- год; г) - год?
2. Виконання письмових вправ
Тракторист зорав — поля, пло ки гектарів зорав тракторист?
1) Тракторист зорав 5/6— поля, площа якого дорівнює 120 га. Скільки г зорав тракторист? 
2) До супермаркету привезли 1 т 400 кг овочів, з них 3/4 — становила
морква, а решту — буряк. Скільки кілограмів буряка привезли до супермаркету?
3) Маринка, Катруся і Оленка зібрали 135 грибів. Маринка зібрала                            
4/9— усіх грибів, Катруся 7/15— решти. Скільки грибів зібрала Олена?                  
4) Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 48 см, ширина становить — 5/6 довжини, а висота —3/4 ширини. Обчисліть об'єм прямокутного паралелепіпеда.
5)3 двох сіл, відстань між якими дорівнює 54 км, одночасно назустріч один одному виїхали велосипедисти Микола і Петро. Микола їхав зі швидкістю 15 км, а швидкість Петра становить 4/5 швидкості Миколи. Через скільки годин після початку руху 5 велосипедисти зустрінуться?
VI.  ПІДСУМКИ УРОКУ
Математичний міні-диктант
1.  Знайдіть від числа 24:
1) 1/2; 2) 2/3; 3) 3/4; 4) 3/8; 5) 5/12; 6)23/24.
2.  Знайдіть від числа 30:
1)1/2; 2)1/3; 3)2/3; 4)3/5; 5)5/6; 6) 7/10
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1)В автомобільному парку 260 вантажівок. У рейс вийшло —9/13 усіх автомобілів. Скільки автомобілів вийшло в рейс?

2) У парку ростуть 210 дерев, з них 4/7— становлять берези, а решту — клени. Скільки кленів росте в парку?

3) Богдан, Максим і Тарас спіймали разом 64 рибини. Богдан спіймав 3/8 усіх рибин, Максим 7/20 решти. Скільки рибин спіймав Тарас?

4) Овочевий магазин купив у фермера 10 ц картоплі по 150 грн за 1 ц и витратив ще 1000 грн на її перевезення. За якою ціною потрібно продавати картоплю, щоб прибуток становив 1/5 витрачечених грошей?


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1548 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть