загрузка...
Математика 5 клас. Урок 7. Порівняння натуральних чисел - 3 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 3 » Математика 5 клас. Урок 7. Порівняння натуральних чисел
16:03
Математика 5 клас. Урок 7. Порівняння натуральних чисел
Цілі:
навчально:удосконалити вміння порівнювати натуральні числа; сформувати поняття подвійної нерівності; сформувати вміння порівнювати одночасно три числа, записувати результат порівняння у вигляді подвійної нерівності, читати подвійні нерівності; розвивальна: формувати вміння логічно мислити; 
виховна: виховувати самостійність, відповідальність. 
Тип уроку: удосконалення і поглиблення знань. 
Обладнання: картки з друкованою основою.
ХІД УРОКУ:

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, можна за результатами самостійної роботи на картках з друкованою основою. Одразу після виконання роботи доцільно організувати само- або взаємоперевірку за готовими розв'язаннями (записаними заздалегідь, наприклад, на відкидній дошці).

III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Можливо, під час виконання самостійної роботи учні припустяться помилок, тоді завдання уроку — вдосконалити вміння порівнювати натуральні числа. Крім того, учитель повідомляє учням, що можна порівнювати між собою не тільки два, а й одночасно три числа. Отже, мета уроку — поглибити знання про порівняння натуральних чисел, навчитися порівнювати три числа і записувати результати такого порівняння у вигляді нерівності.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усних вправ
1) Розташуйте в порядку зростання числа: а) 8, 1, 4; б) 23, 38, 15; в) 100, 10 000, 1000; г) 10 001, 9 999, 10 000.
2) Назвіть яке-небудь число, яке:
а) більше за 378 і менше від 385; б) більше за 199 і менше від 210.
V.  ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Учитель наводить приклади подвійних нерівностей, пояснює, у яких випадках застосовують такі нерівності. Особливу увагу слід звернути на те, як правильно читати подвійні нерівності.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1) Прочитайте нерівність: а) 7 < 9 < 12; б) 28 < ЗО < 35; в) 97< 100< 101; г) 1 001<1132<1 200.
2) Назвіть число, яке закінчується цифрою 3 і яке більше за 114, але менше від 133.
3) Назвіть усі значення змінної, при яких правильна нерівність: а) 19<т<25; б) 70<р<80; в) 109<Л<111; г) 900</г<910.
2. Виконання письмових вправ
1) Запишіть нерівність: а) 10 більше за 5, але менше від 15; б) 11 більше за 8, але менше від 18; в) 28 більше за 21, але менше від 45.
2) Між якими двома найближчими натуральними числами міститься число: а) 25; б) 199; в) 1001; г) 10 007 290? Відповідь запишіть у вигляді подвійної нерівності.
3) Запишіть усі натуральні числа, які: а) більші за 637 і менші від 648; б) більші за 1 539 346 і менші від 1 539 354; в) більші за 10 347 524 і менші від 10 347 526.
4) Запишіть усі натуральні числа: а) більші за 4 028 і менші від 4 045, у яких у розряді десятків стоїть цифра 4; б) більші за 4 302 і менші від 4 405, у яких у розряді сотень стоїть цифра 4.
5) Запишіть у вигляді подвійної нерівності залежність між трьома величинами: а) 6 т 24 кг, 6 240 кг і 62 ц 4 кг; б) 53 ц 2 кг, 5320 кг І5т32кг.
">§\ Запропоновані вправи сприяють удосконаленню вміння порівнювати натуральні числа, засвоєнню поняття подвійної нерівності. До складу кожного завдання входять декілька аналогічних вправ, тому частину вправ можна виконати колективно, а решту — запропонувати учням для самостійного розв'язування з подальшою перевіркою та обговоренням. Під час колективного виконання завдань і обговорення вправ, розв'язаних самостійно, доцільно вимагати від учнів обґрунтування відповідей.
Вправи, рекомендовані для виконання в класі

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Оскільки це другий (і останній) урок з теми «Порівняння натуральних чисел», то вчителеві бажано отримати інформацію про те, як учні засвоїли цю тему. Оперативно перевірити рівень засвоєння знань учнів можна шляхом проведення тестової роботи.
Тестові завдання Варіант 1
1. У якій з наведених пар чисел замість зірочки потрібно поставити знак « >»?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Запишіть нерівність:
а) 20 більше за 12, але менше від 25; б) 90 більше за 88, але менше від 188; в) 154 більше за 100, але менше від 155.
2) Запишіть усі значення змінної, при яких правильна нерівність: а) 38<а<45; б) 98<Ь<102; в) 10 707<с<10 712; г) 999 <<*< 1001.
3) Запишіть усі натуральні числа:
а) більші за 2038 і менші від 2100, які закінчуються цифрою 0;
б) більші за 12 350 і менші від 13 250, які закінчуються двома цифрами 0.
4)" Запишіть усі значення змінної, при яких правильна нерівність: а) 74<х + 5<80; б) 1010<у-3<1015.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2483 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть