загрузка...
Математика 5 клас. Урок № 81 - 21 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 21 » Математика 5 клас. Урок № 81
23:21
Математика 5 клас. Урок № 81
Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Урок 81

Цілі:
- навчально: удосконалити вміння читати і записувати десяткові дроби; сформувати вміння використовувати поняття десяткового дробу для зображення дробових чисел точками на координатному промені; перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми «Десятковий дріб. Запис десяткових дробів» шляхом проведення самостійної роботи; 
- розвивальна: формувати вміння застосовувати знання в нових ситуаціях; 
-   виховна: виховувати акуратність, старанність. Тип уроку: удосконалення знань і вмінь. Обладнання: картки з тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити рівень засвоєння знань, набутих на попередньому уроці, можна шляхом проведення самостійної роботи. На розсуд учителя можна або організувати перевірку роботи шляхом взаємоперевірки, або зібрати зошити, перевірити й оцінити виконання домашнього завдання і самостійної роботи.

Самостійна робота
Варіант 1 
Виразіть:
1) у метрах: 6 дм; 53 см; 7 см; 13 мм; 5 дм 6 см; 4 дм 8 см 3 мм;
2) у тоннах: 134 кг; 128 кг; 9 ц; 17 ц; 6ц 13 кг.
Варіант 2 Виразіть:
1) у метрах: 5 дм; 9 см; 59 см; 21 мм; 9 дм 5 см; 3 дм 5 см 1 мм;
2) у тоннах: 56 кг; 1563 кг; 4 ц; 21 ц; 9 ц 28 кг.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель пропонує учням завдання:
Позначте на координатному промені точки з координатами:
6. Між якими натуральними числами міститься число:
1) 1 7/10; 2) 2 4/10; 3) 5 3/10?
V. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ
Дидактична мета уроку — навчити учнів зображувати десяткові дроби на координатному промені. Після виконання підготовчих вправ учні готові до сприйняття нового матеріалу. Тому вивчення нового матеріалу можна провести у вигляді колективного виконання практичної роботи. Завдання 1. Позначте на координатному промені точку, що відповідає числу 0,7.
Запитання, які можна поставити учням під час обговорення і виконання цього завдання:
1) Запишіть десятковий дріб 0,7 у вигляді звичайного.
2) На скільки рівних частин потрібно поділити одиничний відрізок координатного променя, щоб позначити цей дріб? Скільки таких частин узяти?
Завдання 2. Позначте на координатному промені точку, що відповідає числу 1,4.
Запитання, які можна поставити учням під час обговорення і виконання цього завдання:
1) Запишіть десятковий дріб 1,4 у вигляді мішаного числа.
2) Між якими натуральними числами розташоване число 1 4/10?
3) Відрізок між якими числами на координатному промені потрібно поділити на 10 рівних частин і взяти чотири таких частини, щоб позначити число 1,4?
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
1)Які десяткові дроби позначені точками Н, К, L, М, N, Р, Т на координатному промені, зображеному на рисунку?
3) Назвіть усі натуральні числа, розташовані на координатному промені ліворуч від числа 5,6.
2. Виконання письмових вправ
Перед виконанням вправ доречно нагадати учням, що всі рисунки потрібно виконувати олівцем, під лінійку. Рисунки мають бути акуратними, чіткими.
1)Накресліть координатний промінь. За одиничний відрізок виберіть відрізок довжиною 1 см. Позначте на цьому координатному промені точки, що відповідають числам:
0,7; 1,3; 0,45; 1,9; 2; 2,1.
2) Накресліть координатний промінь. Позначте на ньому точки:
А(0,4); Б(1,2); С(0,б);  D(1,8); E(2,2);  F(2,5).
3) На рисунку зображено шкалу вагів. Яку масу (в грамах) матиме предмет, якщо стрілка зупиниться проти поділки, позначеної буквою?
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Оскільки це останній урок з теми «Десятковий дріб. Запис десяткових  дробів»,  доцільно  перевірити   рівень  засвоєння  знань і сформованості вмінь учнів з цієї теми. Це можна зробити шляхом проведення самостійної роботи у вигляді тестових завдань. Залежно від наявності часу таку роботу можна виконати в класі або запропонувати як домашню самостійну роботу. У будь-якому випадку завдання бажано видати кожному учневі на окремій картці.
Тестові завдання
1. Як правильно прочитати число 3,007?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1)Накресліть координатний промінь. За одиничний відрізок виберіть відрізок довжиною 1 см. Позначте на цьому координатному промені точки, що відповідають числам:
0,4; 1,3; 0,8; 1,45; 1,1; 0,05.
2) Накресліть координатний промінь. Позначте на ньому точки:
А(0,7); В(0,9); С(0,і);  D(1,4); E(2,8); F(2).


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1655 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть