загрузка...
Математика 5 клас. Урок № 84 - 21 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 21 » Математика 5 клас. Урок № 84
23:39
Математика 5 клас. Урок № 84
Порівняння десяткових дробів. Урок 84

Цілі:
-  навчально: удосконалити вміння учнів розв'язувати задачі, що передбачають виконання порівняння десяткових дробів; перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми «Порівняння десяткових дробів» шляхом проведення самостійної роботи; 
- розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння застосовувати знання в нових ситуаціях; 
-  виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання. Тип уроку: удосконалення знань і вмінь. Обладнання: картки з тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, можна шляхом проведення математичного диктанту, який доцільно перевірити одразу після його написання. Для цього можна організувати взаємоперевірку за готовими розв'язаннями.
Математичний диктант
1.  Запишіть дріб 0,14 [0,2] і рівний йому дріб з трьома знаками після коми.
2.  Нерівність 14,07 <д:< 18,43 [12,56 <л;< 16,07] правильна при таких натуральних значеннях х: ...
3.  Скільки існує десяткових дробів, більших за 5,6 [6,7] і менших від 5,7 [6,8]?
4.  З-поміж чисел 3,89; 3,899; 3,089; 3,809, 3,91 [4,607; 4,706; 4,61; 4,067; 4,699] закресліть ті, які не є розв'язками нерівності 3,8<х<3,9 [4,6<з:<4,7].
5.  Запишіть усі десяткові дроби з трьома знаками після коми, які більші за 7,006 [5,016] і менші від 7,01 [5,02].
6.  Запишіть усі цифри, які можна поставити замість зірочки, щоб нерівність 2,^*1 > 2,01 [1,31<1,3*] була правильною.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Можливо, під час написання математичного диктанту учні припустяться помилок. Тоді зрозуміло, що завданням уроку є вдосконалення вміння виконувати порівняння десяткових дробів. Якщо більшість учнів напишуть диктант на достатньому і високому рівнях, то вчитель для створення відповідної мотивації може запропонувати таку задачу. Задача. Тарас і Богдан ловили рибу. Тарас виловив 1,25 кг риби, а Богдан — 1025,5 г. Чий вилов більший?
Після обговорення учні доходять висновку, що потрібно навчитися порівнювати величини, виражені десятковими дробами.
Отже, в будь-якому випадку завдання уроку: вдосконалити вміння порівнювати десяткові дроби.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Виконання усних вправ
1)Між якими натуральними числами на координатному промені лежить число: 5; 29; 102?
2) Подайте у кілограмах: 560 г; 25 г; 1230 г.
3) Подайте у тоннах: 452 кг; 37 кг; 7 ц.
4) Подайте у метрах: 78 см; 9 см; 6 дм.
5) В одній пачці було 650 г печива, а в другій — 0,750 кг. Скільки грамів печива було в обох пачках разом?
6) Знайдіть периметр прямокутника, довжина якого дорівнює 0,8 м, а ширина — 60 см.
V. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1) Які з наведених десяткових дробів рівні?
а) 3,205; б) 3,0250; в) 3,0025; г) 3,2050; д) 3,2005.
2) Порівняйте числа:
а) 1,18 і 1,2; б) 1,6 і 1,495; в) 42,004 і 41,005;
г) 10,361 і 10,35; д) 1,444 і 1,2222; є) 26,075 і 26,0761.
3) Укажіть найбільше натуральне значення х9 при якому виконується нерівність:
а) 4х<28,2;б) 6л:<40,6; в) х + 7<12,5.
4) Який знак треба поставити між двома цифрами 3, записаними поруч, щоб дістати число, яке більше за 3, але менше від 4?
2.  Виконання письмових вправ
1)Між якими сусідніми натуральними числами на координатному промені розташований дріб: а) 7,58; б) 10,895; в) 6,0095; г) 15,0001?
Виконання цієї вправи має важливе пропедевтичне значення. Оскільки на наступному уроці буде розглянута тема «Округлення десяткових дробів», то розуміння того, між якими сусідніми натуральними числами міститься десятковий дріб, сприятиме засвоєнню цієї теми. Це завдання можна сформулювати так: знайдіть такі натуральні числа х, щоб була правильною нерівність: а) х<7,58<х + 1; б) х < 10,895 <х + 1 тощо.
Тобто спочатку потрібно пригадати властивість сусідніх натуральних чисел: кожне наступне більше за попереднє на 1.
Після чого, спочатку інтуїтивно, а потім більш усвідомлено, учні засвоюють таку властивість: десятковий дріб із цілою частиною п розташований на координатному промені між сусідніми натуральними числами 71 І 71 + 1. 2) Порівняйте величини: а) 98,52 м і 65,39 м; б) 3,55° і 3,61°;
в) 149,63 кг і 1,5008 ц; г) 0,605 т і 691,3 кг; д) 4,572 км і 4671,3 м; є) 7,521 л і 7538 см3.
Наведіть приклади величин, які неможливо порівнювати. Учні 5 класу мають достатній досвід для того, щоб здогадатися, що перш ніж порівнювати величини, їх потрібно виразити в однакових одиницях вимірювання. Якщо під час виконання цієї вправи у деяких учнів виникнуть утруднення, можна ще раз звернути їх увагу на вправи 5 і 6, наведені на етапі актуалізації опорних знань.
Коли учні розв'яжуть цю вправу, можна розв'язати задачу, наведену на етапі формулювання мети і завдань уроку.
3) Тарас і Богдан ловили рибу. Тарас виловив 1,25 кг риби, а Богдан — 1025,5 г. Чий вилов більший?
4) Запишіть найбільший десятковий дріб:
а) з однією цифрою після коми, менший від 1;
б) з двома цифрами після коми, менший від 3;
в) з п'ятьма цифрами після коми, менший від 1.
5) Запишіть три числа, кожне з яких:
а) більше за 2,6 і менше від 2,8; б) більше за 4,48 і менше від 4,49.
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Оскільки це останній урок з теми «Порівняння десяткових дробів», доцільно перевірити рівень засвоєння знань і сформованості вмінь учнів з цієї теми. Це можна зробити шляхом проведення самостійної роботи у вигляді тестових завдань. Залежно від наявності часу таку роботу можна виконати в класі або запропонувати як домашню самостійну роботу. У будь-якому випадку завдання бажано видати кожному учневі на окремій картці.
Тестові завдання
1. Яке з наведених чисел, записаних найменшою кількістю цифр, дорівнює дробу 2,3500?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи:
1)Між якими сусідніми натуральними числами на координатному промені розташований дріб: а) 6,21; б) 19,998; в) 3,0056; г) 11,00001?
2) Порівняйте величини:
а) 154,39 см і 15,039 дм; б) 0,904 км і 914,3 м; в) 7,832 т і 7632,3 кг; г) 9,79 ц і 978,1 кг.
3) Запишіть найменший десятковий дріб:
а) з однією цифрою після коми, більший за 2;
б) з двома цифрами після коми, більший за 1;
в) з трьома цифрами після коми, більший за 5.
4)* Запишіть цифри, які можна підставити замість зірочок, щоб утворилась правильна нерівність (у правій і лівій частинах нерівності зірочкою позначено одну й ту саму цифру): а) 0,*4>0,6*; б) 4,5*<4,*8; в) 0,*7<0,7*; г) 0,*7>0,7*.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1548 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть