загрузка...
Математика 5 клас. Урок 85. Округлення десяткових дробів - 21 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 21 » Математика 5 клас. Урок 85. Округлення десяткових дробів
23:47
Математика 5 клас. Урок 85. Округлення десяткових дробів
Цілі:
- навчально: сформувати поняття наближеного значення числа, округлення чисел; домогтися засвоєння правила округлення десяткових дробів; 
- розвивальна: формувати вміння правильно і чітко виражати свої думки; 
-  виховна: виховувати наполегливість, працелюбність. Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь. Обладнання: картки-підказки.
 
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Учитель збирає зошити, перевіряє виконання домашнього завдання. Також перевіряє або аналізує (залежно від того, були виконані в класі чи вдома) виконання тестових завдань. За потреби відповідає на запитання учнів, відпрацьовує контрольні моменти.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
3 метою створення відповідної мотивації учитель ставить запитання:
1) Скільки людей мешкає в Україні?
2) Скільки кубічних метрів води містить Чорне море?
3) Скільки волосинок росте на голові людини?
4) Скільки тонн снігу випало торішньої зими?
Зрозуміло, що учні не зможуть точно відповісти на запитання. Учитель наголошує, що з певних причин точних відповідей на деякі запитання знайти неможливо, тому нерідко використовують не точні значення величин, а наближені, близькі до шуканих, які є круглими. На практиці досить часто ми маємо справу саме з наближеними значеннями величин. Отже, завдання уроку: засвоїти правила округлення натуральних чисел і десяткових дробів, навчитись виконувати округлення чисел.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Виконання усних вправ
1) Назвіть розряди числа 53,6171.
2) Назвіть цифру, яка стоїть у розряді:
а) десятих числа 35,78; б) одиниць числа 56,7; в) сотих числа 45,783; г) десятків числа 234,567.
3) Наведіть приклад числа з чотирма цифрами після коми, у якому в розряді:
а) десятих стоїть цифра 5; б) тисячних стоїть цифра 7; в) сотих стоїть цифра 1.
4) Знайдіть координати точок, зображених на рисунку.
Між якими сусідніми натуральними числами лежать точки А, В і СІ До якого з натуральних чисел ближче кожна з цих точок? Яка з точок знаходиться на однаковій відстані від чисел 1 і 2?
5) Дві земельні ділянки мають форму прямокутників. Сторони однієї з ділянок дорівнюють 17 м і 36 м, а сторони другої — 29 м і 24 м. Знайдіть площу кожної з ділянок і виразіть її в арах. Між якими сусідніми натуральними числами знаходяться здобуті числа? До якого з них «ближче» кожне зі здобутих чисел?
6) Хлібина коштує 4 грн 50 коп. Скільки коштує: а) півхлібини; б) чверть хлібини?
V. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Вивчення нового матеріалу доцільно провести у формі розповіді вчителя. План розповіді може бути таким:
1.  Поняття про наближене значення числа
2.  Що означає округлити число?
Що таке наближене значення числа і що означає округлити число — найкраще пояснювати на конкретних прикладах. гдз 5 математика тарасенкова
Приклад. Розглянемо числа: 1,2 і 1,9. Кожне з цих чисел має цілу частину, що дорівнює 1, отже, ці числа лежать між сусідніми натуральними числами 1 і 2. Але 1,2 ближче до 1, а 1,9 — до 2. Тому можна сказати, що 1,2 = 1 (приблизно дорівнює 1, тобто число 1 є наближеним значенням числа 1,2), а 1,9 = 2 (число 2 є наближеним значенням числа 1,9). Говорять, що числа 1,2 і 1,9 округлили до розряду одиниць.
3.  Правило округлення десяткових дробів
Домогтися свідомого засвоєння правила округлення чисел можна також розглянувши конкретний приклад.
Приклад. Серед десяткових дробів з однією цифрою після коми і цілою частиною 1 є кілька чисел, що лежать ближче до 1 (це 1,1; 1,3; 1,4) і кілька чисел, що лежать ближче до 2 (це 1,6; 1,7; 1,8), тому 1,1 = 1; 1,3 = 1; 1,4 = 1, але 1,6-2; 1,7-2; 1,8-2.
При цьому можна помітити, що в отриманих числах цифри, що йшли після коми, відсутні, а остання цифра, що залишилась, є цифрою розряду одиниць і вона:
^ збігається з цифрою розряду одиниць, що були в поданому числі, якщо за нею йшли цифри 1; 2; 2; 4; 
^ збільшилась на 1 у випадку, якщо за нею йшли цифри 6, 7, 8, 9. 
Для більшої наочності точки з координатами 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 і 2 можна позначити на координатному промені.
Після цього учні готові до сприйняття правила округлення десяткових дробів. Формулювання правила досить громіздке. Для того щоб полегшити сприйняття і запам'ятовування цього правила, його можна подати у вигляді схеми.
Для того щоб десятковий дріб округлити до одиниць, десятих, сотих тощо, потрібно всі наступні за цим розрядом цифри відкинути.
Якщо в учнів виникнуть запитання про першу з відкинутих цифру 5, яку не розглядали у прикладах, можна пояснити, що існує домовленість щодо цієї цифри, яку й відображено в правилі.
4. Правило округлення натуральних чисел
Правило округлення натуральних чисел аналогічне до правила округлення десяткових дробів. Різниця полягає в тому, що цифри, які стоять у натуральному числі після розряду, до якого округляють, не відкидають, а замінюють на нулі. Можна запропонувати учням пояснити, чому так відбувається (пригадати властивість десяткового дробу).
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1.  Виконання усних вправ
1)Між якими сусідніми натуральними числами розташований кожен з дробів: 5,38; 82,71; 121,3? До якого з цих чисел дріб ближчий?
2) Прочитайте наближені рівності і поясніть, до якого розряду округлили десятковий дріб:
а) 3,543 = 3,5; б) 7,318 = 7; в) 14,5 = 10; г) 0,6173 = 0,617.
3) Прочитайте наближені рівності і поясніть, до якого розряду округлили натуральне число:
а) 3825 = 3830; б) 3825 = 3800; в) 3825 = 4000.
2.  Виконання письмових вправ
1) Округліть до одиниць дроби: 7,265; 11,638; 0,23; 8,5; 300,499; 6,5108.
2) Округліть:
а) до десятих: 2,781; 3,1423; 203,962; 62,35; 80,45;
б) до сотих: 0,07268; 1,35506; 10,081; 76,544; 4,455;
в) до десятків: 167,1; 2085,04; 444,4; 300,7.
3) Округліть:
а) до десятків: 562; 878; 1945; 12 674; 5 300 896;
б) до сотень: 321; 572; 3751; 59 993; 472 045;
в) до мільйонів: 6 058 364; 3 935 270; 18 590 268; 270 181 723; 9 642 793.
4) Сторони трикутника дорівнюють 9,95 см, 6,48 см; 7,09 см. Знайдіть периметр трикутника, попередньо округливши довжини сторін до одиниць.
Можливо, під час виконання вправ на округлення десяткових дробів у деяких учнів виникнуть утруднення. Таким учням можна запропонувати індивідуальні картки-підказки.
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Складання алгоритму округлення чисел
Зазвичай учням зрозумілий процес округлення чисел. Тому немає потреби вимагати від учнів заучування правила. Можна запропонувати скласти алгоритм округлення чисел (як підсумок роботи на уроці).
Алгоритм округлення чисел
1.  Знайди цифру того розряду, до якого потрібно округлити десятковий дріб (натуральне число).
2.  Подивись на наступну цифру; якщо вона 0, або 1, або 2, або З, або 4 — цифру, знайдену в п. 1, не змінюй; в інших випадках — збільш її на одиницю.
3.  Усі цифри, що передують знайденій у п. 1, перепиши, що йдуть за нею — відкинь (заміни нулями).
Виконання логічної вправи
Знайдіть пропущене число
Розмірковуючи, як знайти пропущено число, учні ще раз повторюють алгоритм округлення чисел.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Округліть до одиниць дроби: 7,83; 5,06; 10,256; 54,701; 19,9.
2) Округліть:
а) до десятих: 8,263; 12,4398; 0,55112;
б) до сотих: 3,274; 11,958; 9,097.
3) Округліть:
а) до десятків: 157; 343; 4338; 26 598;
б) до сотень: 3156; 2681; 3584; 33 333;
в) до тисяч: 5381; 16 825; 28 224; 45 319;
г) до мільйонів: 12 345 672; 35 671 001; 95 500 653.
4)* У кожному добутку не вистачає цифри найвищого розряду, решта цифр — правильні. Прикиньте результат і визначте цифру, якої не вистачає:
а) 672-16 = *0752; б) 67-282 = *8894;
в) 48 93 = *464; г) 272-112 = *0464.
 

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 6288 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть