загрузка...
Математика 5 клас. Урок 86 - 21 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 21 » Математика 5 клас. Урок 86
23:51
Математика 5 клас. Урок 86
Урок 86. Округлення десяткових дробів

Цілі:
-  навчально: удосконалити вміння виконувати округлення чисел; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають округлення чисел; ознайомити учнів з поняттям прикидки значення числового виразу; 
-  розвивальна: формувати вміння логічно мислити; 
-  виховна: показати застосування знань з математики до розв'язування
практичних задач. Тип уроку: удосконалення знань і вмінь. Обладнання: сигнальні картки.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Перевірити рівень засвоєння матеріалу попереднього уроку можна шляхом проведення математичного диктанту. Одразу після проведення диктанту його потрібно перевірити, виправити можливі помилки, за потреби провести корекцію знань. Для організації перевірки диктанту можна запропонувати одному з учнів писати диктант на закритій частині відкидної дошки.
Математичний диктант
1.  Запишіть нерівність 13<13,8<14. На координатному промені число 13,8 розміщене ближче до числа... Отже, наближеним значенням числа 13,8 до одиниць є число ...
2.  Запишіть число 65,768. Для округлення цього числа до десятих потрібно:
1) відкинути всі цифри, що стоять після цифри ...;
2) першою відкинутою цифрою є ..., отже, дістанемо число ...
3.  Під час округлення деякого числа до сотих цифра, що стояла в розряді сотих, не змінилася, тому цифрою, що стояла в розряді тисячних, могла бути одна з цифр ...
4.  Якщо число 12,7 є наближенням числа 12,6... до десятих, то у розряді сотих числа 12,6... могли бути цифри ...
5.  Округліть число 8607,21 до десятих.
6.  Округліть число 9654,78 до тисяч.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Можливо, під час написання диктанту учні припустяться помилок. Тоді завдання уроку: удосконалити знання алгоритму округлення чисел і вміння виконувати округлення чисел. Якщо більшість учнів напишуть диктант без помилок, то з метою створення відповідної мотивації можна запропонувати задачу.
Задача. У Катрусі є 50 грн. Вона вирішила кожному з шести членів своєї родини купити по одному тістечку і по одній порції морозива. Дізнавшись, що одне тістечко коштує 4 грн 90 коп., а одна порція морозива — 2 грн 80 коп., вона відразу зрозуміла, що грошей їй вистачить. Як, на вашу думку, Катруся могла так швидко це визначити?
Після обговорення учні доходять висновку, що для того щоб швидко визначити, чи вистачить грошей на покупку, Катруся спочатку округлила вартість тістечка і морозива.
Отже, завдання уроку: удосконалити вміння виконувати округлення чисел, навчитись розв'язувати задачі, у яких потрібно виконувати округлення чисел, навчитись робити прикидки значень числових виразів.
IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ
Мета цього етапу уроку: пояснити учням, що таке прикидка значення числового виразу, коли слід застосовувати прикидку, як потрібно робити прикидку. Учитель може провести цей етап уроку у формі бесіди за таким планом:
1.  Що означає прикинути значення числового виразу?
2.  У яких випадках слід використовувати прикидку?
3.  Чому, використовуючи прикидку, потрібно округляти числа в «гіршу» сторону?
Як приклад можна розглянути задачу, наведену на етапі формулювання мети і завдань уроку.
V. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ 1. Виконання усних вправ
1) Округліть:
а) до десятих: 8,435; 32,1601; 9,75;
б) до сотих: 65,1783; 4,008; 1,6666;
в) до одиниць: 50,92; 1,19; 8,47;
г) до сотень: 438; 3078,65; 196,48.
2) Які з чисел:
0,7; 0,8; 0,78; 0,8001; 0,85; 0,876; 0,8999; 0,9; 0,9000001
задовольняють нерівність 0,8 < х < 0,9?
3) Незнайко задумав число. Спочатку він округлив це число до десятих, дістав 6,4. Потім він округлив задумане число до одиниць, дістав 7. Чи не помилився він?
4) Знайдіть пропущене число:
9,7                  2а-3 = 17
4,1                  5а-8 = 2а + 4
5,3                  28-4а = ?
2. Виконання письмових вправ
1) Запишіть:
а) у гривнях, попередньо округливши до сотень копійок: 930 коп.; 1764 коп.;
б) у метрах, попередньо округливши до сотень сантиметрів: 1883 см; 3128 см;
в) у тоннах, попередньо округливши до тисяч кілограмів: 13 293 кг; 8769 кг.
2) Запишіть усі цифри, які можна поставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно:
а) 3,2**3,2; б) 64,*7*65; в) 0,78*9 = 0,79; г) 2340,^7-2340.
3) Довжини сторін чотирикутника дорівнюють 3,8 см, 4,3 см, 5,9 см і 2,6 см. Знайдіть периметр чотирикутника (у міліметрах) і округліть результат до десятків. Порівняйте відповідь з результатом, який можна дістати, якщо спочатку округлити довжини сторін до одиниць, а потім знайти периметр чотирикутника.
4) Щоб засіяти 1 га землі, потрібно 1,9 ц пшениці. Фермер хоче засіяти пшеницею 23 га. Чи вистачить йому 45 ц пшениці?
5) Для того щоб пошити спідницю, потрібно 0,95 м тканини, а для того щоб пошити сукню, потрібно 1,8 м тканини. Чи вистачить 20 м тканини, щоб пошити вісім спідниць і шість суконь?
VI. ПІДСУМКИ УРОКУ
Самостійна робота
Записавши послідовно букви з тих сигнальних карток, на яких округлення чисел виконано правильно, ви дістанете слово, яке означає назву найменшої у світі мавпочки. її довжина дорівнює 0,225 см, а маса — 0,051 кг. Округліть довжину мавпочки до десятих, а масу — до сотих.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Фунт дорівнює 0,453592 кг. Округліть це число до: а) десятих; б) сотих; в) тисячних.
2) Запишіть:
а) у кілограмах, попередньо округливши до тисяч грамів: 18683 г; 9234 г;
б) у центнерах, попередньо округливши до сотень кілограмів: 6391кг; 8032 кг;
в) у дециметрах, попередньо округливши до десятків сантиметрів: 630 см; 4329 см.
3) Запишіть усі цифри, які можна поставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно:
а) 4,5**4,6; б) 53,*3-54; в) 0,36*8 = 0,36; г) 151,*1«152.
4) Мотоцикліст хоче подолати 448 км за 9 год. Чи вдасться йому реалізувати свій план, якщо він буде їхати зі швидкістю 50,1 км/год?


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1292 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть