загрузка...
Математика 5 клас. Урок № 89 - 22 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 22 » Математика 5 клас. Урок № 89
10:34
Математика 5 клас. Урок № 89
Додавання і віднімання десяткових дробів. Урок 89
 
Цілі:
- навчально: удосконалити вміння виконувати додавання і віднімання десяткових дробів; показати виконання властивостей додавання і віднімання для десяткових дробів; сформувати вміння застосовувати властивості додавання і віднімання до обчислення значень і спрощення виразів;
- розвивальна: формувати вміння використовувати знання і власний досвід у нових ситуаціях;
- виховна: виховувати любов до математики, показувати її красу. Тип уроку: удосконалення знань і вмінь. Обладнання: картки з тестовими завданнями.
 
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
II* ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Альтернативні варіанти
1.  Учитель заздалегідь пише на дошці (або пропонує написати учням) розв'язання задач, які були задані додому. Потім пропонує учням прокоментувати ці розв'язання, звірити з розв'язаннями в зошитах. Під час обговорення розв'язання задач особливу увагу слід звернути на результати обчислень, доцільно пропонувати учням формулювати правила, за якими вони проводили обчислення. гдз математика 5 клас
2.  Виконання тестових завдань
Учитель пропонує задачі, аналогічні до тих, що були задані додому. Одразу після виконання тестових завдань їх потрібно перевірити, виправити можливі помилки. Тестові завдання бажано видати кожному учневі на окремих картках.
Тестові завдання
1. Цього року фермер зібрав 12,5 ц картоплі, що на 0,85 ц більше, ніж торік. Скільки центнерів картоплі зібрав фермер торік?
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель ставить учням завдання. Обчисліть значення виразу:
а) (8,37 + 4,9) + 5,1; б) (5,27 + 0,129)-3,27.
Можливо, деякі учні здогадаються, що для більш зручного обчислення значень цих виразів можна застосувати властивості додавання і віднімання. Якщо таких учнів не буде, то вчитель нагадує, що для обчислення значень виразів, а також спрощення виразів можна застосовувати властивості додавання і віднімання.
Отже, завдання уроку: повторити властивості додавання і віднімання; навчитись застосовувати їх до обчислення суми і різниці десяткових дробів.
IV, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
1.  Сформулюйте переставну властивість додавання. Наведіть приклади її застосування.
2.  Сформулюйте сполучну властивість додавання. Наведіть приклади її застосування.
3.  Обчисліть найбільш зручним способом: 349 + 80 + 520. Поясніть, чому зручніше спочатку знайти суму чисел 80 і 520, а потім до здобутого результату додати 349.
4.  Сформулюйте розподільну властивість. Наведіть приклади її застосування.
5.  Поясніть, які властивості використовують для спрощення виразів: 1) 23 + а + 18; 2) За + 5а; 3) 17 + 2а + 6 + а.
6.  Поясніть, як від суми двох чисел можна відняти третє число. Наведіть приклади.
7.  Поясніть, як від числа можна відняти суму двох чисел. Наведіть приклади.
8.  Обчисліть у найбільш зручний спосіб: 1) (412 + 379)-279; 2) 344-(244 + 792).
9. Обчисліть:
1) 0,3 + 9,7; 2) 0,19 + 0,81; 3) 1,34 + 2,66; 4) 0,234 + 4,766.
Поясніть, що об'єднує всі ці приклади.
V. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ
Якщо учні на етапі актуалізації опорних знань відчули утруднення під час формулювання властивостей додавання і віднімання, то слід нагадати їм ці властивості, записати їх у буквеному вигляді.
За потреби можна нагадати учням, що: ^ будь-який десятковий дріб можна подати у вигляді суми цілої
і дробової частини; ^ під час додавання натурального числа і десяткового дробу можна додати тільки цілі частини, а дробова частина не зміниться. Після цього доцільно показати на прикладах застосування цих властивостей до виконання додавання і віднімання десяткових дробів.
1.  Обирання зручного порядку під час обчислення значень виразів.
Приклад 1. Знайдіть значення виразу: 1)(4,65 + 0,378) + 5,35 = (4,65 + 5,35) + 0,378 = 10 + 0,378 = 10,378;
2) 3,47 +0,777 +1,53 +0,023 = (3,47 + 1,53) + (0,777 + 0,023) =
= 5 + 0,8 = 5,8;
3)(6,73 + 0,356)-5,73 = (6,73-5,73) + 0,356 = 1 + 0,356 = 1,356;
4) 0,937-(0,537+ 0,09) = (0,937-0,537)-0,09 = 0,4-0,09 = 0,31.
Ці приклади показують, що в окремих випадках під час додавання або віднімання десяткових дробів можна дістати натуральне число або десятковий дріб, кількість значущих цифр дробової частини якого менша від кількості значущих цифр у дробових частинах доданків.
2.  Додавання окремо цілої і дробової частини десяткових дробів. Приклад 2. Виконайте додавання:
1)  8,89 +26 = (8 +0,89) +26 = (8+ 26) +0,89 = 34 +0,89 = 34,89;
2)  7,14+ 8,09 = (7 +0,14) +(8 +0,09) = (7+ 8) +(0,14 +0,09) =
= 15 + 0,23 = 15,23.
3.  Спрощення виразів. Приклад 3. Спростіть вираз:
1)  3,8 + а + 1,9 = (3,8 + 1,9) + а = 5,7 + а;
2)  2а + 3,04 + 1,2а + 5,9 = (2а + 1,2а) + (3,04 + 5,9) = (2 + 1,2)а + 8,94 = = 3,2а + 8,94. Під час розглядання цих прикладів доцільно вимагати від учнів відповідних коментарів, формулювань властивостей додавання і віднімання, які були застосовані до розв'язування вправ.
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
1. Виконання усних вправ
Обчисліть у найбільш зручний спосіб: 1)а) 5 + 3,8 + 1,2; б) 15,4 + 4 + 0,6; в) 1,25 + 3,75 + 4,5;
2) а) 0,8 + 0,7 + 0,2; б) 4,5 + 2,5 + 2,18; в) 4,8 + 1,9 + 3,1; 3)а) 4,3 + 5,6 + 2,7; б) 8,37 + 4,9 + 5,1; в) 2,85 + 4,3 + 0,15.
2. Виконання письмових вправ
1) Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислення: а) (3,25 + 0,419) + 6,75; б) (7,26 + 26,8) + 73,2;
в) 4,56 + 0,333 + 0,44 + 0,067; г) 0,631 + 0,308 + 1,369 + 0,692.
2) Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення:
а) (3,79 + 5Д8)-2,18; б) (76,4 + 9,724)-19,4;
в) 0,957-(0,357 + 0,064); г) 12,92-(4,8 + 3,92).
3) Спростіть вираз:
а) 7,8 + а + 4,5; б) 17,2 + За-9,8 + 4,5а.
4) Як зміниться сума, якщо:
а) один з доданків збільшити на 1,6, а другий — на 2,8;
б) один з доданків збільшити на 8,4, а другий зменшити на 7,25;
в) один з доданків збільшити на 0,32, а другий зменшити на 0,48?
5) Як зміниться різниця, якщо:
а) від'ємник зменшити на 19,378, а зменшуване залишити без змін;
6) зменшуване зменшити на 284,15, а від'ємник залишити без змін;
в) зменшуване збільшити на 0,8, а від'ємник — на 0,5;
г) зменшуване збільшити на 6,4, а від'ємник зменшити на 2,6?
VII. ПІДСУМКИ УРОКУ
Фронтальне опитування
1. Поясніть, які закони додавання використані в прикладах: 1)17 +4,97 = 17 + (4 +0,97) = (17 + 4) +0,97 = 21 + 0,97 = 21,97; 2) 5,16 + 7,02 = (5 + 0,1б) + (7 + 0,2) = (5 + 7) + (0,16 + 0,2) =
= 12 + 0,18 = 12,18.
2.  Як найзручніше виконати додавання:
3,2 +7,45+0,8 = (3,2 +7,45) +0,8 чи 3,2 +7,45 +0,8 = (3,2 + 0,8) +7,45?
3.  Чи звертали ви увагу, як продавці найчастіше рахують решту? Наприклад, вам потрібно заплатити 5 грн 85 коп. Якщо ви даєте продавцю 20-гривневу купюру, то він спочатку дасть вам 15 коп, а потім 14 грн. Які властивості віднімання використовують продавці?
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.
2.  Виконайте вправи.
1) Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислення: а) (і,8 + 9,54) + 7,2; б) 5,44 + (7,66 + 8,85); в) 3,14 + 8,7 + 5,86 + 9,4.
2) Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення:
а) (И,74 + 5,68)-4,74; б) 3,8б-(0,128 + 2,8б).
3) Спростіть вираз:
а) 15,6 + а + 3,75; б) 8,9 + 3,4а-5,16 + 0,48а; в) 7,9а + 14,7-3,8а-5,85.
4) Як зміниться:
а) сума, якщо один з доданків збільшити на 3,78, а другий зменшити на 0,9;
б) різниця, якщо зменшуване збільшити на 1,9, а від'ємник — на 0,4;
в) різниця, якщо зменшуване зменшити на 5,2, а від'ємник збільшити на 6,1;
г)  різниця, якщо зменшуване збільшити на 9,8, а від'ємник — на 9,8?
5)* Розв'яжіть у найзручніший спосіб рівняння: а) (3,89 + *)-2,89 = 13,08; б) 5,73-(* + 2,73) = 0,468.
 

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2239 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть