загрузка...
Математика 5 клас. Уроки 63, 64 - 16 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 16 » Математика 5 клас. Уроки 63, 64
00:19
Математика 5 клас. Уроки 63, 64
Останні уроки семестру вчитель може присвяти узагальненню і систематизації матеріалу, вивченого в І семестрі, або розв'язуванню задач підвищеної складності, цікавих задач.
Навчальний матеріал, який згідно з чинною програмою, учні повинні засвоїти в І семестрі, доцільно об'єднати у дві теми: 
-  натуральні числа та дії з ними;
-  геометричні фігури і величини.
І. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ
Запитання для обговорення
1.  Які числа називають натуральними? Яке натуральне число ми вважаємо найменшим? Чи можна указати найбільше натуральне число? Чому?
2.  Що таке цифра? Скільки існує цифр для позначення натуральних чисел? Назвіть їх.
3.  Прочитайте числа:
1)3 789 056 563; 2)9 000000001; 3)456 679 504; 4)459 001 200 104.
4.  Сформулюйте правило порівняння натуральних чисел.
5.  Порівняйте числа:
1) 80 000 008 і 8 000 008; 2) 456 789 234 і 456 798 234.
6.  Наведіть приклад додавання дев'ятицифрового і семицифрово-го чисел у «стовпчик».
7.  Сформулюйте переставну і сполучну властивості додавання. Наведіть приклади застосування цих властивостей.
8.  Що показує різниця двох чисел? Відомо, що число а на 99 більше за число Ь. Чому дорівнює різниця а — Ь?
9.  Сформулюйте властивості нуля під час додавання й віднімання натуральних чисел.
10.  Якою дією можна замінити суму декількох рівних чисел?
11.  Які властивості множення натуральних чисел ви знаєте? Сформулюйте їх та наведіть приклади застосування.
12.  Сформулюйте властивості нуля й одиниці під час множення.
13.  Якою дією можна замінити добуток декількох рівних множників? Запишіть у вигляді степеня: 3 3 3 3. Назвіть основу і показник степеня. Обчисліть значення степеня.
14.  Що показує частка чисел? Відомо, що а: Ь = 5. Яке з цих чисел більше і в скільки разів?
15.  Що можна сказати про числа а і Ь9 якщо: а) а-Ь = 0; б) а:Ь = 1; в) 1а = Ь; г) а:1 = Ь?
16.  У якому випадку застосовують термін «неповна частка»? Наведіть приклади ділення з остачею.
17.  Що називають числовим виразом? Буквеним виразом? Що спільного і чим відрізняються числові та буквені вирази? Що означає знайти значення: 1) числового виразу; 2) буквеного виразу?
18.  Що називають рівнянням? Що означає розв'язати рівняння? Наведіть приклади рівнянь.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
19.  Розкажіть, як можна розв'язати рівняння: 1) 7 + (х-5) = 23; 2) 2х + 4*-5 = 31.
20.  Наведіть приклад задачі, яку можна розв'язати за допомогою рівняння.
2. Четвертий зайвий. У кожному ряді три числа мають спільну властивість, а одне число цієї властивості не має. Укажіть, що це за властивість і яке число зайве.
3.  «Значення якого числового виразу більше:
1) 111 + 3127 + 777 чи 333 + 3129 + 555;
2) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 чи 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1?
4.  Що більше: сума 11 додатків, кожний з яких дорівнює 19, чи сума 19 додатків, кожний з яких дорівнює 11?
5.  На одній чашці терезів лежить в однакових коробках чай і гиря у 50 г, а на іншій — одна така сама коробка, гиря 200 г і гиря 100 г. Терези знаходяться у стані рівноваги. Визначте, скільки грамів важить одна коробка з чаєм.
6.  Розглянемо чотири десятицифрових числа: 2 438 195 760; 4 753 869 120; 3 785 942 160; 4 867 391 520. Ці числа складаються з усіх цифр від 0 до 9, кожна з яких використана тільки один раз. Чи правильно, що кожне з цих чисел ділиться на 2, З, 4,5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17І18?
7.  Подарунки до Нового року
Готуючи дітям подарунки до Нового року, швидко розклали по пакетах цукерки і печиво. А коли почали розкладати мандарини, то натрапили на таке утруднення: спочатку хотіли розкласти всі мандарини по 10 штук у пакет — не вийшло: залишилося 9 мандаринів; коли поклали по 9 мандаринів, залишилося 8; спробували розкласти по 8 мандаринів, залишилося 7; почали розкладати по 7, залишилося 6; поклали по 6, залишилося 5.
— Що за дивина?! Невже так буде і далі? Взяли папір, олівець і почали обчислювати. І що б ви думали: ділимо число мандаринів на 5, залишається 4; ділимо на 4, залишається 3; ділимо на 3, залишається 2, ділимо на 2, залишається 1. Ось яке дивну кількість мандаринів ми мали. А що це за число?
Відповідь. 2519.
II. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ
Запитання для обговорення 1. Скількома відрізками можна сполучити дві точки?
2.  Скільки прямих можна провести через одну точку/ дві точки/
3.  Точка О лежить на прямій АВ. Як називають частини, на які точка О ділить пряму АВ?
4.  Що називають координатним променем? Чи можна координатному промені позначити точки А(1000), В(ЗОООООО)? Скільки точок з координатою 5 можна позначити на координатному промені?
5.  Відомо, що точка А на координатному промені лежить праворуч від точки В. Координата якої з цих точок більша?
6.  Яку геометричну фігуру називають кутом? Як позначають кути?
7.  Що називають бісектрисою кута? Скільки бісектрис можна провести в одному куті?
8.  Який кут називають:
1) розгорнутим; 2) прямим; 3) тупим; 4) гострим?
9.  Як називають одиницю вимірювання кутів?
10.  Яким інструментом користуються для вимірювання і побудови кутів?
11.  Визначте вид кута, градусна міра якого дорівнює: 1) 178°; 2) 100°; 3) 90°; 4) 49°; 5) 180°; 6) 1°.
12.  Що називають многокутником?
13.  Як знайти периметр многокутника?
14.  Що називають трикутником?
15.  Які види трикутників ви знаєте?
16.  Які фігури називають рівними?
17.  Які одиниці вимірювання площі ви знаєте?
18.  Як знайти площу прямокутника? квадрата?
19.  Наведіть приклади предметів навколишнього середовища, які мають форму прямокутного паралелепіпеда, куба.
21.  Якими геометричними фігурами є грані прямокутного паралелепіпеда? куба?
22.  Як знайти площу поверхні прямокутного паралелепіпеда? куба?
23.  Які одиниці вимірювання об'єму ви знаєте?
24.  Як знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда? куба?
Цікаві задачі, задачі підвищеної складності
1.  Незнайко накреслив квадрат і знайшов його периметр і площу, дістав: Р = 20 см, 5 = 36 см2. Чи правильно він обчислив?
2.  В одному стародавньому математичному рукопису жартівливо обговорювалась можливість асфальтування дороги для мурашки (довжиною 100 км і шириною 1 мм). Чи зможете ви знайти площу цієї дороги?
3.  У бак кубічної форми із ребром 1 м наливають цебро води (10 л). Якої висоти буде стовпчик води у баку?
4.  З аркуша паперу, розміри якого 950 мм х 1200 мм можна вирізати або квадрати зі стороною 64 мм, або квадрати зі стороною 46 мм. Які квадрати потрібно вирізати, щоб дістати менше відходів?
Розв'язання. Спочатку підрахуємо, які відходи залишаться, якщо вирізати квадрати зі стороною 64 мм. Для цього розділимо 1200 і 950 на 64. Дістанемо: 1200:64 = 18 (ост. 48), 950:64 = 14 (ост. 54). Отже, якщо вирізати квадрати зі стороною 64 мм, від поданого аркуша паперу залишаться смужки прямокутної форми. Одна з них має розміри 1200 мм х 54 мм, а друга— (950 — 54) мм х 48 мм. Аналогічно, поділивши 1200 і 950 на 46 з остачею, встановлюємо, що якщо вирізати квадрати зі стороною 46 мм, від поданого аркушу паперу залишаться смужки розмірами 1200 мм х ЗО мм і (950 — 30) мм х 4 мм. У другому випадку сума площ смужок, які залишаються, менша, ніж у першому. Отже, менше відходів залишиться, якщо вирізати квадрати зі стороною 46 мм. 5. Розріжте прямокутник, довжина якого дорівнює 9 см, а ширина — 4 см, на дві рівних частини, з яких можна скласти квадрат.
6. Прямокутний паралелепіпед, довжина якого дорівнює 4 см, ширина — 3 см, висота — 2 см, пофарбували з усіх боків і розрізали на кубічні сантиметри. Скільки вийшло кубічних сантиметрів, у яких пофарбована одна грань, дві грані, три грані? Розв'язання. Три грані пофарбовані в кубиків, які розміщені у вершинах прямокутного паралелепіпеда. Таких кубиків 8. Дві грані пофарбовані в кубиків, які примикають до ребер, але не примикають до вершин. Таких кубиків 12: по два кубика біля кожного з чотирьох ребер довжиною 4 см і по одному кубику біля кожного ребра довжиною 3 см. Одна грань пофарбована в кубиків, які не примикають ні до вершин, ні до ребер паралелепіпеда. Таких кубиків чотири: із загальної кількості кубиків, що дорівнює об'єму прямокутного паралелепіпеда (4-3-2 = 24 см3),  віднімаємо кількість кубиків, у яких пофарбовано дві або три грані.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1869 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть