загрузка...
Міжнародні дослідження Землі. Географічні дослідження в Україні на сучасному етапі - 21 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 21 » Міжнародні дослідження Землі. Географічні дослідження в Україні на сучасному етапі
11:08
Міжнародні дослідження Землі. Географічні дослідження в Україні на сучасному етапі

- Про великі міжнародні проекти з вивчення земних оболонок.
- Про сучасний розвиток географії в Україні.
- Про туристичні подорожі як спосіб відкриття Землі кожною людиною.
- Про великі міжнародні проекти з вивчення земних оболонок. У другій половині XX ст. з ініціативи Міжнародного географічного союзу, який об'єднує всіх географів світу для дослідження Землі, проводять всебічні вивчення нашої планети. У липні 1957 року було започатковано науковий проект, назнаний «Міжнародним геофізичним роком». Дослідження виявилися такими грандіозними, що ого-лошеиий піт; розтягнувся аж на 18 міслцін. За единою програмою вели спостереження і дослідження земної кори, атмосфери, океанів. У рамках Міжнародного геофізичного року на території Антарктиди було відкрито 21 наукову станцію.
У 2007-2008 pp. до 50-річчя Міжнародного геофізичного року було проведено Міжнародний полярний рік. Полярні області Землі для міжнародних досліджень були обрані невипадково. Адже ці території досить вразливі до змін довкілля, у них сконцентровано важливу інформацію про минуле Землі, вони мають у сучасних умовах важливе економічне значення. У результаті проведених досліджень, зокрема й з космосу, було зібрано цікаві дані про планетарні зміни клімату, льодового покриву Землі, динамічні процеси в її надрах.
В історії міжнародних досліджень Землі цікавими були й вивчення внутрішніх вод (річок, озер, боліт), що тривали у 1965-1974 роках - період так званого міжнародного десятиріччя. У реалізації програми взяли участь понад 100 країн. Вони створили мережу спостережень за водними об'єктами, здійснили облік водних багатств, почали готувати професійних науковців - гідрологів.
Міжнародні дослідження спрямовані й на вивчення океанічних глибин. Так, після відкриття й першого вимірювання глибини Ма-ріанського жолоба в XIX ст. до цього унікального місця в Тихому океані науковці поверталися неодноразово. Глибину «Безодні Челен-джера», як називають Маріанську западину, уточнювали в 1951 та 1957 роках спочатку на англійському судні «Челенджер», а потім радянська наукова експедиція на судні «Витязь». Дослідження 2011 року дають значення глибини 10994 м. Отже, глибина найглибшої западини Землі постійно змінюється.
Занурення в найглибшу западину світу. Єдине занурення людини на дно Маріанського жолоба здійснили американці 23 січня 1960 р. на батискафі «Трієст» (мал. 19). Прилади зафіксували рекордну на той час глибину- 11 521 м (скоригована величина- 10 918 м). На дні дослідники несподівано натрапили на плоских риб розміром до ЗО см. схожих на камбалу.
Японський зонд, який був спущений в район максимальної глибини западини у березні 1995 p., зафіксував позначку 10 911.4 м. У травні 2009 р. на дно Маріанської западини на глибину 10 902 м занурився автоматичний підводний апарат NEREUS. де знімав відео, зробив кілька фотографій, а також зібрав зразки відкладів на дні. Дослідження дна Маріанської западини свідчать про зміни позначки глибини, а отже, підтверджують факти інтенсивних рухів земної кори в цій області.
- Про сучасний розвиток географії в Україні. В Україні наукові географічні дослідження значно розширилися в XIX ст. після створення Харківського, Київського і Одеського університетів.
Величезний внесок у дослідження причорноморських степів І Грунтів нашої країни зробив у другій половині XIX ст. Василь Докучаев. У різні часи Павло Тутковський і Гаврило Танфільєв досліджували поверхню України та склали цінні карти її території.
Особливе місце в становленні вітчизняної географії належить Степану Рудницькому, що пройшов шлях від учителя до відомого у світі вченого. У 1927 році в Харкові він організував і очолив Український науково-дослідний інститут географії та картографії. Руд-ницький перший склав комплексну географічну характеристику України і опрацював українську географічну термінологію, створив першу фізичну карту території нашої країни, видав кілька великих праць про Україну, що були перекладені різними європейськими мовами. Нині географи України досліджують природні особливості її території для потреб господарства, для відпочинку і лікування людей, для розвитку туризму. Вони розробили рекомендації щодо збереження природних багатств від забруднення і невиправданого знищення.
- Про туристичні подорожі як спосіб відкриття Землі кожною людиною. Упродовж кількох уроків ви знайомилися а подорожами різних часів, які можна вважати попередниками туризму. Сучасний туризм почав складатися тільки в другій половині XIX ст. Тоді в багатьох країнах Європи виникли перші самодіяльні туристичні організації - клуби, товариства, гуртки, які розробляли туристичні маршрути, дбали про обслуговування туристів.
Справжнім зоряним часом для туризму стало XX ст., особливо його друга половина. Саме тоді туризм увійшов у повсякденне життя мільйонів людей на планеті І став явищем планетарного масштабу. І нині туризм - це вид діяльності людей у багатьох країнах світу.
За допомогою подорожей, мандрівок, походів та екскурсій рідною землею люди краще пізнають свій край, його культурно-історичні пам'ятки. Такий туризм називають внутрішнім, бо він здійснюється всередині країни. Міжнародний туризм пов'язаний з переміщеннями людей між сусідніми чи більш віддаленими країнами з метою відпочинку, лікування, оздоровлення, ділового спілкування і пізнання. Під час подорожей люди знайомляться з природними та історичними об'єктами, традиціями і побутом населення тієї чи іншої країни, кожний з подорожуючих відкриває для себе цю країну, що сприяє налагодженню взаєморозуміння і довіри між різними народами.
В Україні, як і в усьому світі, попередником туризму було мандрівництво. У різні часи українськими землями багато подорожували як іноземні мандрівники, так і вітчизняні шанувальники подорожей, діячі культури, учені-географи, краєзнавці. Усі вони описували природу і населення країни.
У літописах різних часів, у подорожніх записках іноземних купців, мандрівників, дипломатів, які в різні часи подорожували Україною, відчувається велика зацікавленість її природними умовами, побутом населення, культурними пам'ятками. Ці матеріали є основою для розвитку краєзнавства і туризму в країні на сучасному етапі.
Пригадайте хоча б одну зі своїх недавніх подорожей і напишіть про свої враження від неї. З якою метою і куди ви мандрували? Що нового відкрили для себе, що з побаченого і чому найбільше вразило? Чіт хотіли б ви повернутися в ті місця ще? Проілюструйте цей опис власними малюнками чи фотографіями. Залучіть до дослідження своєї мандрівки членів родини.
1. Яка організація стала Ініціатором міжнародних досліджень земної кулі як на суходолі, так і в океані?
2. Які є видатні українські вчені-географи?
3. Чому час від часу змінюються дані про найглибшу западину світу?
4. Чим відрізняється внутрішній туризм від міжнародного?
5. У чому полягає необхідність сучасних міжнародних досліджень у приполярних широтах?
6.  Яке значення туризму на сучасному етапі?
7. Доберіть з різних джерел додаткову Інформацію про міжнародні географічні дослідження.
8.  Опишіть маршрут власної подорожі.
Розвиток географічних знань про Землю
- Початком пізнання Землі були спостереження і висновки єгиптян, вавилонян, Індійців, греків, римлян.
►     Стародавні вчені-мислителі визначили більш-менш точно фор-I му Землі та її розміри, особливості розподілу рослин і тварин І на земній кулі, створили перші книжки з географії і геогра-I фічні карти.
►     Марко Поло вперше познайомив європейців з країнами Сходу.
►     Новий Світ відкривали вікінги та Христофор Колумб.
►     Перша навколосвітня подорож Фернана Магеллана довела кулястість Землі.
►     Три навколосвітні подорожі Джеймса Кука відкрили Англії І   шлях до Австралії та Океанії.
►     Результатом   навколосвітнього   плавання   І.   Крузенштерна   і Ю. Лисянського став уточнений атлас світу.
►     Шостий материк Землі - Антарктиду відкрили 28 січня 1820 р.
►     Па початку XX ст. Роберт Пірі, Руаль Амундсен і Роберт Скотт І   підкорили географічні полюси Землі.
►     Міжнародний географічний союз є ініціатором міжнародних І  досліджень земної кулі в кінці XIX ст. та впродовж XX ст.
Україна є антарктичною державою, що проводить наукові дослідження на станції «Академік Вернадський». ^| Сучасні туристичні подорожі є засобом відкриття Землі кожною людиною.

Перевіремо себе
підсумковий контроль знань та вмінь
Розвиток географічних знань про Землю
1.  Зазначте стародавнього мислителя, який бував у Скіфії (теперішні території Північного Причорномор'я України):
А  Ератосфен 
Б  Геродот 
В  Птолемей 
Г  Анаксімандр
2. Зазначте мандрівника, який здійснив першу навколосвітню подорож: 
А  Абель Тасман
Б  Васко да Гама 
В  Фернан Магеллан 
Г  Бартоломеу Діаш
3.  Знайдіть  відповідність  між мандрівниками  та їхніми  географічними відкриттями:
1   Христофор Копумб
2   Фернан Магеллан
3   Васко да Гама
4   Абель Тасман
А   Відкрив острови Нової Зеландії та інші острови навколо Австралії
Б   Здійснив другу навколосвітню подорож
В   Відкрив Новий Світ
Г   Відкрив шлях до ІндїІ
Д   Здійснив першу навколосвітню подорож
4. Зазначте дослідників полярних областей Землі:
1   Руаль Амундсен
2   Амеріго Веспуччі
3   Роберт Пірі
4   Марко Поло
5   Абель Тасман
6   Роберт Скотт
4   Джеймс Кук
5   Роберт Пірі
6   Марко Поло
7   Василь Тутковський
7   Фернан Магеллан
5. Оберіть учених, які в різні часи досліджували територію України:
1    Михайло Лазарев
2    Степан Рудницький
3    Василь Докучаев

Орієнтування на місцевості за небесними світилами та місцевими об'єктами


Категория:
2014
| Просмотров: 1978 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть