загрузка...
Мониторинг 10 класс география 9-10 варианты - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Мониторинг 10 класс география 9-10 варианты
12:39
Мониторинг 10 класс география 9-10 варианты

Мониторинг 10 класс география 9-10 варианты

Варіант 9
І. Завдання на вибір однієї правильної відповіді
1.  Вкажіть ім'я мандрівника, який здійснив три навколосвітні подорожі і зробив спробу відкрити невідомий південний материк: 
А Александр Гумбольдт                 В Джеймс Кук 
Б Давід Лівінгстон                          Г Вітус Беринг
2.  Визначте, якою буде відстань на карті, якщо відстань на місцевості між пунктами дорівнює 18 км і відомо, що числовий масштаб карти становить 1 : 600 000:
А 4 см                                             В 3 см
Б 8 см                                             Г 6 см
3.  Вкажіть, яким чинником пояснюється панування пустельного тропічного клімату на Аравійському півострові:
А пануванням континентальних тропічних повітряних мас 
Б положенням території поблизу найтеплішого Червоного моря 
В впливом теплих та сухих тропічних повітряних мас Атлантичного океану 
Г  підвищеним характером рельєфу території
4.  Визначте головний чинник, що впливає на низький вміст поживних речовин у дерново-підзолистих ґрунтах Полісся: 
А недостатнє зволоження території 
Б інтенсивний промивний режим 
В формування ґрунтів на лесових відкладах 
Г  багатий рослинний опал хвойних лісів
5.  Назвіть головний недолік використання річкових магістралей України: 
А підвищена небезпека руху суден по річках 
Б значні витрати на поглиблення фарватеру 
В висока собівартість перевезень
Г сезонний характер роботи річкового транспорту
II. Завдання на визначення правильної послідовності
Розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей.
6. Вкажіть правильну послідовність розташування географічних об'єктів від Гринвіцького меридіана в напрямку із заходу на схід:
А острів Шрі-Ланка
Б Великі Зондські острови
В острів Ісландія
Г  острів Мадагаскар
7. Вкажіть правильну послідовність розташування природних зон Південної Америки порядку зменшення площі, яку вони займають на материку: 
А савани і рідколісся (кампос) 
Б напівпустелі і пустелі (ламас) 
В вологі екваторіальні ліси (сельвас) 
Г субтропічні степи (пампа)
III. Завдання на визначення відповідності
До кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.
8. Використовуючи картосхему, визначте відповідність між назвами природних заповідників і національних природних парків та їхнім розташуванням на карті:
А Дніпровсько-Орільський 
Б Сколівські Бескиди 
В Кримський 
Г  Шацький
9. Визначте   відповідність   між   різновидами   промислового   виробництва   та
принципами його розміщення:
А авіаракетокосмічне                1 тяжіння до районів розвитку важкої
виробництво                           промисловості
Б алюмінієве виробництво        2 орієнтація на розміщення поблизу
В виробництво калійних           сировини та трудових ресурсів
добрив                                3 орієнтація на джерела дешевої
Г  швейне виробництво           електроенергії
                                               4 тяжіння до розвинутої науково-дослідної бази
                                               5 орієнтація на дешеві трудові ресурси
IV.  Завдання відкритого типу
Завдання передбачає розгорнуту відповідь на поставлене запитання. Відповідь потрібно записувати безпосередньо в бланку відповідей.
10.  Дайте коротке визначення терміна: Оазис - це ...
V.  Багатокомпонентні завдання з використанням контурної карти
Завдання має три складові: 
перша (А) - картографічного характеру і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання; 
друга (Б) - спрямована на визначення вміння узагальнювати матеріал у вигляді схем; третя (В) - має творче спрямування. Виконувати це завдання потрібно безпосередньо в бланку відповідей.
11.  Використовуючи контурну карту, виконайте завдання.
А. З наведених на контурній карті пунсонів (7 шт.) підпишіть лише ті, що є значними
курортними центрами України (3 шт.). 
Б. Запропонуйте свій варіант структурної схеми соціальної сфери України. 
В. Спрогнозуйте перспективи розвитку рекреаційних закладів України (у формі короткої
відповіді).
VI. Географічна задача
12. Визначте час  настання світанку в  Горлівці (38° сх.  д.),  якщо в Дніпродзержинську (32° сх. д.) за місцевим часом 7 год 20 хв.

Перейти на ответы по географии к мониторингу для 10 класса

Варіант 10
І. Завдання на вибір однієї правильної відповіді
1.  Вкажіть ім'я мандрівника, який здійснив 10 подорожей до Австралії та на острови Океанії, він вивчав вплив природних умов на формування расових відмінностей:
А Френсіс Дрейк
Б Метью Фліндерс
В Микола Миклухо-Маклай
Г Юрій Лисянський
2.  Визначте, якою буде відстань на карті, якщо відстань на місцевості між пунктами дорівнює 300 км і відомо, що числовий масштаб карти становить 1 : 3 000 000:
А 10 см. 
Б 6 см 
В Зсм 
Г 1см
3.  Вкажіть, яким чинником пояснюється формування помірного морського клімату на західному узбережжі Європи:
А пануванням континентальних помірних повітряних мас 
Б положенням території поблизу дії Ісландського циклону 
В пануванням повітряних мас з Атлантичного океану 
Г переважанням рівнинного характеру рельєфу території
4.  Вкажіть тип ґрунту, який має найпотужніший гумусний горизонт завтовшки до 120-150 см:                                                                                                                             
А  дерново-підзолисті
Б   каштанові
В  буроземи
Г   чорноземи
5.  Назвіть вид транспорту України, який відзначається найменшою собівартістю, найвищими характеристиками рівня розвитку та обсягами транзиту:
А залізничний 
Б автомобільний 
В морський 
Г трубопровідний
II. Завдання на визначення правильної послідовності
Розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей.
6. Вкажіть правильну послідовність розташування вулканів у напрямку з півдня на північ:
А Везувій
Б Гекла
В Кракатау
Г Ключевська Сопка
7.  Вкажіть правильну послідовність у поширенні характерних представників тваринного світу природних зон Євразії в порядку з півночі на південь:
А лемінг, північний олень, песець Б тюлень, морж, білий ведмідь В сайгак, джейран, скорпіон Г тигр, орангутан, леопард
III. Завдання на визначення відповідності
До кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.
8.  Використовуючи  картосхему,  визначте  відповідність  між  назвами природоохоронних об'єктів та їхнім розташуванням на карті:
А  Нікітський ботанічний сад
Б  дендропарк «Софіївка»
В  Тростянецький дендропарк
Г  дендропарк «Олександрія»
9. Визначте відповідність між видами мінеральної сировини та її родовищами в межах України:
А лікувальні грязі                           1 Моршинське
Б  мінеральні води                          2 Бориславське
В бурштин                                      3 Сакське
Г  озокерит                                     4 Клесівське
5 Черкаське
іу. з-вдання .«крихого хнпу              шщиіт.....іртишіми
Завдання передбачає розгорнуту відповідь на поставлене запитання. Відповідь потрібно записувати в бланку відповідей.
10. Дайте коротке визначення терміна: Скреб - це...
V. Багатокомпонентні завдання з використанням контурної карти
Завдання має три складові: 
перша (А) - картографічного характеру і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання; 
друга (Б) - спрямована на визначення вміння узагальнювати матеріал у вигляді схем; третя (В) - має творче спрямування. Виконувати це завдання потрібно безпосередньо в бланку відповідей.
11. Використовуючи контурну карту, виконайте завдання.
А. З наведених на контурній карті пунсонів (7 шт.) підпишіть лише ті, що є великими
центрами трикотажного виробництва в Україні (3 шт.). 
Б. Запропонуйте свій варіант схеми: «Структура легкої промисловості України». 
В. Спрогнозуйте перспективи розвитку легкої промисловості України (у формі короткої
відповіді).
VI. Географічна задача
12. Визначте місцевий час у Самборі (23° сх. д.), якщо в Артемівську (38° сх. д.) 18 год ЗО хв за місцевим часом.Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 1987 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть