загрузка...
Мониторинг 10 класс география варианты 7,8 - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Мониторинг 10 класс география варианты 7,8
12:28
Мониторинг 10 класс география варианты 7,8

Мониторинг 10 класс география варианты 7,8

Варіант 7
І. Завдання на вибір однієї правильної відповіді
1.  Вкажіть ім'я мандрівника, який здійснив першу навколосвітню подорож, що довела кулястість Землі та підтвердила єдність Світового океану:
А Фернан Магеллан 
Б Христофор Колумб 
В Френсіс Дрейк 
Г  Джеймс Кук
2.  Визначте масштаб карти, якщо відстань на місцевості між Києвом і Тернополем становить 480 км, а на к,арті - 48 см:
А  1 : 10 000
Б  1 : 100 000
В  1 : 1 000 000
Г  1 : 100 000 000
3.  Вкажіть, який кліматичний чинник впливає на найбільшу посушливість клімату Австралії:
А положення материка в тропічних широтах
Б вплив СхідноавстралІйської течії
В вологі повітряні маси Індійського океану
Г область високого тиску, розташована на півночі материка
4.  Вкажіть тип ґрунту, який сформувався в умовах сухих причорноморських і присива-ських степів на степових ділянках в умовах недостатнього зволоження і бідної рослинності:
А  буроземи
Б  чорноземи
В  заплавні
Г   каштанові
5.  Вкажіть автомагістраль України, яка має меридіональний характер простягання:
А Київ - Одеса 
Б  Київ - Полтава 
В Харків - Луцьк 
Г  Ковель - Харків
II. Завдання на визначення правильної послідовності
Розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей.
6. Вкажіть правильну послідовність розташування річок з півночі на південь:
А Єнісей 
Б Ніл
В Амазонка 
Г  Муррей
7.  Вкажіть правильну послідовність розміщення рослинності на материку Північна Америка в напрямку з півночі на південь:
А карликова береза, журавлина, морошка 
Б ковила, тонконіг, бізонова трава 
В срібляста ялина, канадська модрина 
Г дуб, бук, липа, тюльпанне дерево
III. Завдання на визначення відповідності
До кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.
8.  Використовуючи картосхему, визначте відповідність між назвами природних заповідників України (або їхніх філій) та їхнім розташуванням на карті:
А Казантипський 
Б «Єланецький степ»
В  Черемський 
Г  «Хомутівський степ»
9. Визначте відповідність між видами корисних копалин і їхніми родовищами та областями в межах України: 
А кам'яне вугілля 
Б горючі сланці 
В природний газ 
Г  марганцева руда
1  Павлоградське
2  Джанкойське
3  Бовтиське
4  Новомиргородське
5  Великотокмацьке
IV. Завдання відкритого типу 
Завдання передбачає розгорнуту відповідь на поставлене запитання. Відповідь потрібно записувати безпосередньо в бланку відповідей.
10. Дайте коротке визначення терміна: Антициклон - це...
V.  Багатокомпонентне завдання з використанням контурної карти
Завдання має три складові: 
перша (А) - картографічного характеру і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання; 
друга (Б) - спрямована на визначення вміння узагальнювати матеріал у вигляді схем; третя (В) - має творче спрямування. Виконувати це завдання потрібно безпосередньо в бланку відповідей.
11. Використовуючи контурну карту, виконайте завдання.
А. З наведених на контурній карті пунсонів (7 шт.) підпишіть лише ті, що відповідають
великим центрам автомобілебудування України (3 шт.). Б. Зважаючи на те, що автомобілебудування України - комплексоутворювальна галузь,
запропонуйте схему міжгалузевих зв'язків цієї галузі. В. Спрогнозуйте перспективи розвитку автомобілебудування України (у формі короткої
відповіді).
VI. Географічна задача
12. Визначте,  на скільки  хвилин і в якому місті - Києві (30°30' сх. д.) чи  Житомирі (28°30' сх. д.) - сонце зійде раніше.


Перейти на ответы по географии к мониторингу для 10 класса


Варіант 8
I.  Завдання на вибір однієї правильної відповіді
1.  Вкажіть імена першовідкривачів останнього невідомого материка:
А Віллєм Янсзон, Абель Тасман
Б Руаль Амундсен, Роберт Скотт
В Фадей Беллінсгаузен, Михайло Лазарєв
Г  Іван Крузенштерн, Юрій Лисянський
2.  Визначте, якою буде відстань на місцевості між пунктами, якщо відстань між ними на карті дорівнює 4 см, а її числовий масштаб становить 1 : 2 000 000:
А 400 км
Б 8 км 
В 80 км 
Г  800 км
3.  Вкажіть, який основний чинник впливає на клімат прибережних територій на південному заході Південної Америки, перетворюючи їх на «мокрий куток»:
А вплив мусонної атмосферної циркуляції 
Б вплив океанічних південно-західних пасатів 
В вплив західних вітрів з Тихого океану 
Г  потужна циклональна діяльність
4.  Вкажіть у переліку азональний тип ґрунтів, що характерний для території України:
А чорноземи
Б сірі лісові
В дерново-підзолисті
Г  торфоболотні
5.  Назвіть характерну ознаку залізничного транспорту України: 
А швидкість, маневреність, найбільший забруднювач повітря 
Б  незалежність від сезонних коливань погоди, безперервність транспортування 
В незалежність від сезонних коливань погоди, масовість перевезень 
Г  найбільша швидкість руху, висока собівартість перевезень
II.  Завдання на визначення правильної послідовності
Розташуйте в логічній послідовності явища, об'єкти, процеси і т.д. Потім послідовність розташування букв перенесіть у бланк відповідей.
6.  Вкажіть правильну послідовність розташування гірських масивів із заходу на схід від 180-го меридіана:
А  Кордильєри
Б  Гімалаї
В  Балкани
Г   Карпати
7.  Вкажіть  правильну  послідовність  розташування  висотних  поясів у горах  на  півночі материка Євразія від підніжжя до вершини:
А багаторічні сніги
Б пояс кедрового стелюха
В ліси
Г гірська тундра
III. Завдання на визначення відповідності
До кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.
8. Використовуючи картосхему, визначте відповідність між назвами національних природних парків та їхнім розташуванням на карті:
А  Яворівський
Б   «Святі гори»
В  Ужанський
Г   Деснянсько-Старогутський
9. Визначте відповідність між галузями кольорової металургії та їхніми основними цент-
рами:
А виробництво глинозему
Б виробництво цинку
В виробництво титану та магнію
Г  виробництво нікелю
1   Харків
2  Побузьке
3  Миколаїв
4  Запоріжжя
5  Костянтинівка
IV. Завдання відкритого типу
Завдання передбачає розгорнуту відповідь на поставлене запитання. Відповідь потрібно записувати безпосередньо в бланку відповідей.
10. Дайте коротке визначення терміна: Карст - це...
V. Багатокомпонентне завдання з використанням контурної карти
Завдання має три складові: 
перша (А) - картографічного характеру і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання; 
друга (Б) - спрямована на визначення вміння узагальнювати матеріал у вигляді схем; третя (В) - має творче спрямування. Виконувати це завдання потрібно безпосередньо в бланку відповідей.
11. Використовуючи контурну карту, виконайте завдання.
А. З наведених на контурній карті пунсонів (7 шт.) підпишіть лише ті, що відповідають
значним центрам виробництва цементу в Україні (3 шт.). 
Б. Запропонуйте схему міжгалузевих зв'язків промисловості будівельних матеріалів. 
В. Спрогнозуйте перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів (у формі
короткої відповіді).
VI. Географічна задача
12. Визначте місцевий час у Дніпропетровську (35° сх. д.), якщо в Макіївці (38° сх.д.) місцевий час становить 13 год 45 хв.


Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2413 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть