загрузка...
Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 1 - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 1
14:09
Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 1

Мониторинг 5 класс история Украины. Вариант 1


Завдання 1—6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1.   Доповніть твердження.
Першим кочовим народом на території сучасної України, чию назву зафіксували писемні джерела, були 
А  кіммерійці 
Б  скіфи 
В  сармати 
Г  авари
2.   Яке місто на українських землях у складі Російської імперії в середині XIX ст. було найбільшим за кількістю населення?
А  Київ 
Б  Харків 
В  Одеса 
Г  Полтава
3.   Унаслідок яких подій Правобережна Україна наприкінці XVIII ст. опинилася у складі Російської імперії?
А  ліквідації полкового устрою Гетьманщини 
Б  Другого та Третього поділу Речі Посполитої 
В  ліквідації паланкового устрою Запорізької Січі 
Г  скасування козацького устрою на Слобожанщині
4. Який великий князь київський здійснив воєнний похід, позначений на карті?
А  Святослав Ігорович
Б  Володимир Святославович
В  Ярослав Мудрий
Г  Володимир Мономах
5.  У якому столітті відбувались події, що послужили основою для сюжету картини?
A  XIII ст. 
Б  XV ст. 
В  XVII ст. 
Г  XIX ст.
6.  Яка з архітектурних пам'яток збудована в стилі класицизму?
Завдання 7—8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7.   Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики першого етапу українського національного відродження?
1   заснування перших українських громад у Петербурзі та Києві
2   видання перших трьох частин «Енеїди» Івана Котляревського
3   діяльність Південно-Західного відділення Російського географічного товариства
4   публікація трактату Юліана Бачинського «Україна irredenta»                                  
5   діяльність «Руської трійці» та вихід друком «Русалки Дністрової»    
                     
8.   Які твердження можуть бути використані для характеристики соціокультурної ситуації в українських землях у складі Великого князівства Литовського у другій половині XIV -першій половині XVI ст.?
1  втрата авторитету православної церкви та духівництва серед вірян
2   злиття елітних прошарків у єдиний шляхетський стан
3   збільшення кількості друкованих книжок для потреб шкіл
4   будівництво мурованих замків-резиденцій магнатів                                                  
5   поширення світського портрета у живописі                                                                 

Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.  Які поняття та терміни можуть бути використані для характеристики доби Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?
1   гайдамаки                                                
2   Гетьманщина                                                                                      
3   Генеральна рада
4   Задунайська Січ
5   князі, бояри                                     
6   полки, сотні  
                                         
10.  У яких твердженнях ідеться про князя Володимира Святославовича?
1   був першим християнином з-поміж київських князів
2   запровадив у Київській Русі християнство як державну релігію
3   розгромив Хозарський каганат і зруйнував його столицю
4   захопив 70 міст під час першого Валканського походу
5   за його правління почали карбувати перші руські монети                                    
6   ініціював спорудження Десятинної церкви в Києві     
                                          
У завданні 11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви)
11.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  остаточна ліквідація російським урядом гетьманства
Б  Полтавська битва Північної війни
В  підписання «Вічного миру» між Росією і Річчю Посполитою
Г  закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді
12.  Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.

З автобіографи Михайла Драгомапова
Я Уявився до київського генерал-губернатора князя Дондукова-Корсакова, просив паспорт за кордон, вирішивши, якщо його не дасть, їхати без паспорта... Через три дні дозвіл було одержано, і я виїхав через Галичину й Угорщину до Відня, де почав готуватися до видання українського збірника «Громада». Між тим комісія з українського питання зібралася й... постановила: заборонити українські видання й концерти, закрити Київський відділ Географічного товариства (який перед тим тільки що одержав 2 серпня медалі від глави Петербурзького товариства та подяку імператора за проведення одноденного перепису в Києві й за два з половиною роки надрукував 4 томи матеріалів), заборонити жити в українських губерніях і в столицях Драгоманову та Чубинському. Таким чином, я посередньо був засуджений на еміграцію...
1-2   Про які події йдеться в документі? Коли вони відбулися?
3   Що вам відомо про автора документа, чому його було «засуджено на еміграцію»?
4   Як автор ставиться до подій, чому ви так думаєте?
5   Якими були наслідки описаних подій для України?


Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2354 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть