загрузка...
Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 3 - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 3
15:54
Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 3

Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 3

Завдання 1—6 мають чотири варіанти віл і ювілей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1.   Доповніть твердження.
Славнозвісна прикраса золота пектораль з кургану Товста Могила на Дніпропетровщині знайдена в похованні А кіммерійців Б  скіфів В  сарматів Г  давніх слов'ян
2.   На які адміністративно-територіальні округи поділялися землі Війська Запорізького в період Нової Січі?
А  полки
Б  повіти
В  паланки
Г  губернії
3.   Яке   місто   було   центром   Королівства   Галичини   та   Лодомерії   -   складової   частини Габсбурзької монархії?
А  Чернівці 
Б  Станіславів 
В  Тернопіль 
Г  Львів
4. За правління яких київських князів територія Київської Русі сягала зазначених меж?
А  Олега та Ігоря Рюриковича
Б  Ігоря Рюриковича та Святослава Ігоровича 
В  Святослава Ігоровича та Володимира Великого 
Г  Володимира Великого та Ярослава Мудрого
5. У якому столітті відбувались події, що послужили основою для сюжету картини?
А  X ст.
В  XIV ст. 
В  XVII ст. 
Г  XIX ст.
6. Яка з пам'яток засвідчує появу нового жанру образотворчого мистецтва в першій половині XIX ст.?
Завдання 7—8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРА ВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7.   Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики культурно життя в українських землях у другій половині XVI ст.?
1   поява світського портретного живопису
2   перебудова Софійського собору в стилі козацького бароко
3   створення Київського колегіуму (згодом академії)
4   видання Іваном Федоровим «Апостола» та «Букваря»                                                 
5   створення козацьких літописів                                                                                       
8.   Які явища та процеси були характерними для промислового розвитку українських земел в складі Російської імперії в першій половині XIX ст.?
1   початок промислового перевороту
2   панування кріпосницької мануфактури
3   будівництво перших залізниць
4   уповільнення зростання чисельності міського населення                                            
5   поява нових галузей промисловості, зокрема цукрової                                               

Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРА ВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.   Які   поняття   та   терміни   можуть   бути   використані   для   характеристики   соціально економічного життя часів Київської Русі?
1   кріпацтво
2   полюддя
3   вотчина
4   фільварок
5   «грецький вогонь»
6   смерди

10. У яких твердженнях ідеться про гетьмана Богдана Хмельницького?
1   керував розбудовою української козацької держави - Гетьманщини
2   плекаючи династичні проекти, одружився із дочкою молдавського господаря
3   встановив союзницькі відносини з Кримським ханством та Трансільванією
4   уклав українсько-московський договір, визнавши протекцію московського царя
5   першим з українських гетьманів здійснив візит до Москви
6   брав участь у підготовці Андрусівського договору

У завданні  11  розташуйте події в хронологічній послідовності.  Поставте позначки таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви)
11. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  захоплення Києва монголами
Б  утворення Галицько-Волинської держави
В  коронація Данила Романовича
Г  утворення Кримського ханства

Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді
12. Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.

Зі спогадів Северина Даниловича
Справою створення окремої радикальної партії займалися Франко й Павлик... Нарешті скликали вони в порозумінні з Драгомановим... до Львова перший з'їзд радикалів, який... ухва лив програму Русько української радикальної партії. Довгий час велася широка дискусія про те, на якій ідейній основі має бути збудована програма нової партії.
Всі були за тим, що діяльність нової партії має бути обмеженою лише на український народ, замешканий в австрійській державі. Суперечки точилися лише про те, яку позицію має обстоювати партія щодо суспільного питання. Багато було за тим, щоб створити чисто соціалістичну партію з програмою, основаною на класовій боротьбі працюючого пролетаріату проти капіталу.
Я доводив, що наша програма мусить бути іншою, бо наш народ - це маса дрібних малоземельних рільників і мусить мати передовсім на увазі те, що треба для їх суспільного й культурного піднесення... Ту мою думку підтримали Франко і Павлик..,
1—2 Про які події йдеться в документі? Коли вони відбулися?
3   3 якого приводу і чому точились суперечки між учасниками з'їзду?
4   Як автор ставиться до подій, що описані, чому ви так думаєте?
5   У чому значення описаних подій для України?Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2131 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть