загрузка...
Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 5 - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 5
16:06
Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 5

Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 5

Завдання 1—6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРА ВИЛЬНУ
1.   На  землях якого східнослов'янського племінного об'єднання,  за свідченням   "Повісті минулих літ", засновано місто Київ?
А  деревлян 
Б  сіверян 
В  полян 
Г  волинян
2.   Формування якого стану українського суспільства припадає на XVI - першу половин XVII ст.?
А  духівництва 
Б  міщанства 
В  козацтва 
Г  шляхти
3.   Яке місто було центром Волинської губернії у складі Російської імперії протягом XIX ст.
А  Катеринослав 
Б  Херсон 
В  Полтава 
Г  Житомир
4. Територію   яких   князівств   їія   доби   роздробленості   Київської   Русі   заштриховано   ні картосхемі?
А  Київського та Волинського 
Б  Переяславського та Волинського 
В  Волинського та Галицького 
Г  Галицького та Київського
5. Для якого століття характерні явища, що знайшли своє відображення в сюжеті картини?
A  XIII ст. 
Б  XV ст. 
В  XVII ст. 
Г  XIX ст.
6. Яка з церков збудована в стилі українського козацького бароко?
Завдання 7—8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПР, ВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7.   Які з  перелічених фактів (подій) можуть бути  використані для  характеристики розквіту Київської Русі?
1   боротьба князя Ярослава Осмомисла з боярами
2   спорудження Софійського та Спасо-Преображенського соборів у Києві та Чернігові
3   похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців
4   укладення першого збірника законів «Руська правда»                                                
5   знищення Хозарського каганату великим князем київським Святославом Ігоровичем

8.   Які   твердження   можуть   бути   використані   для   характеристики   доби   Національн визвольної війни 1648-1657 pp.?
1   розбудова на визволеній території козацької держави - Війська Запорізького
2   поділ козацької України на Правобережну та Лівобережну Гетьманщини
3   реорганізація Речі Посполитої у федерацію трьох народів
4   укладення першого договору між Військом Запорізьким та Московською державою
5   розміщення російських залог в усіх містах козацької України

Завдання 9—10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.  Які поняття та терміни можуть бути застосовані для характеристики національного руз на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.?
1   народовці                                                   4   «нова ера»
2   народники                                                  5   радикали
3   хлопомани                                                  6   декабристи

10. У яких твердженнях ідеться про князя Данила Романовича?
1   очолював оборону Києва під час облоги міста монгольськими ордами
2   здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся із ханом Батиєм
3   отримав від Орди ярлик «на Київ і всю Руську землю», проте в Києві не оселингя
4   збудував нові міста - Львів та Холм
5   приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття, переніс свою столицю до Львова
6   коронувався як король Русі, прийнявши корону від Папи Римського
У завданні  11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви)

11. Установіть хронологічну послідовність подій.
А утворення Києво-Могилянського колегіуму
Б  підписання «Вічного миру» між Росією і Річчю Посполитою
В  створення Пересопницького євангелія
Г   Берестейська церковна унія

Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді
12. Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.

З листа начальника III Відділення імператорської канцелярії графа О. Орлова наміснику Царства Польського І. Паскевичу
У Київському університеті росіяни не займаються ідеєю слов'янства; польські уродженці мають свою мету - відновити Польське королівство по Дніпру і південній Двіні, але вони обмежуються одними словами і надіями; більше ж діють малоросіяни, які бажають колишньої Гетьманщини, якщо можливо, у незалежності від інших слов'янських племен.
Ця перевага діяльності малоросів така велика, що товариство майже загубило з виду загальну мету - об'єднання всіх слов'янських племен - і піклується лише про Малоросію, її народність, мову і навіть незалежність. Першим засобом для досягнення своєї мети Товариство визнавало поширення освіти між простим народом у дусі української свободи. Для цього воно мало намір заводити училища у волостях, видавати книги і журнали малоросійською мовою... Другим засобом Товариство вважало примирення племен історично ворожих. З цісю метою воно розшукувало акти, припускало всілякі виправдання проступків одного народу проти іншого, виправдовуючи їх часом і обставинами.
1—2 Про яке товариство йдеться в документі, коли воно існувало?
3   Що вам відомо про тих учасників товариства, яких автор називає малоросіянами?
4   Що в ідеях і діяльності товариства викликає занепокоєння автора листа і чому? Наскільки можна довіряти його свідченням?
5   У чому значення діяльності цієї організації в історії України?Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 6295 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть