загрузка...
Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 7 - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 7
16:17
Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 7

Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 7

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1.   Доповніть твердження.
Перехід до землеробства та скотарства відбувся за
А  палеоліту
Б  неоліту
В  бронзового віку
Г  залізного віку
2.  До   якого   міста   було   перенесено   столицю   Галицько-Волинської   держави   за Данила Романовича?
А  Володимир 
Б  Київ 
В  Львів 
Г  Холм
3.   Які українські землі перебували у складі Польського королівства у першій половині XV ст.?
А  Закарпаття та Північна Буковина
Б  Галичина та Західне Поділля
В  Чернігівщина та Переяславщина
Г  Київщина та Східне Поділля
4.   Якою цифрою на карті позначено українські землі, які за Андрусівською угодою 1667 р. закріплювалися за Польщею?
5.  На початку якого століття для провінційних українських міст були характерні реалії, засвідчені картиною?
6. Який храм, збудований у Чернігові наприкінці XII - початку XIII ст., уособлює новий напрям в архітектурі Київської Русі?
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7.   Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики соціокультурної ситуації в українських землях у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.?
1    Берестейська церковна унія, утворення греко-католицької церкви
2   перші козацькі повстання на чолі з Криштофом Косинським та Северином Наливайком
3   відновлення вищої православної церковної ієрархії
4   спорудження князем Дмитром Вишневецьким першої Запорозької Січі                
5   заснування митрополитом Петром Могилою Київської колегії    
                                    
8.   Які твердження можуть бути використані для характеристики соціально-економічного становища українських земель у складі Російської імперії в першій половині XIX ст.?
1   відсутність великого поміщицького землеволодіння та аграрного перенаселення
2   широке застосування найманої праці в сільському господарстві
3   посилення визиску селянства, наростання антикріпосницьких виступів
4   зростання кількості промислових підприємств та чисельності міського населення
5   формування промислової спеціалізації регіонів, завершення промислового перевороту    
                                                                                                                  
Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.   Які з понять виникли під час проведення реформ 60-70-х років XIX ст. у Російській
імперії?
1   подимне                                                  4   панщина
2   суд присяжних                                        5  фільварок                                              
3   земства                                                   6  тимчасовозобов'язані селяни               

10. У яких твердженнях ідеться про гетьмана Івана Мазепу?
1   продовжив курс попередників на створення української козацької еліти
2   організував повстання на Правобережжі 1702-1704 pp. задля об'єднання з Гетьманщиною
3   переніс гетьманську резиденцію з Батурина до Глухова
4   ініціював будівництво нових та відновлення давніх храмів
5   уклав союз зі Швецією й повстав проти Російської держави                        
6   перший з гетьманів після зміщення з посади ув'язнений й засланий до               
Сибіру

У завданні  11  розташуйте  полії в  хронологічній  послідовності.  Поставте  позначки  в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви)
11. Установіть хронологічну послідовність правління гетьманів.
А  Павло Тетеря 
Б  Іван Самойлович 
В  Богдан Хмельницький 
Г  Іван Виговський

Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді
12. Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.

З автобіографії Тараса Шевченка
1837 року І.М. Сошенко представив його конференц-секретарю Академії художеств В.ї. Григоровичу, щоб визволити його з гіркого стану. В.І. Григорович просив за нього ВЛ. Жуковського, і ВЛ. Жуковський, посередньо дізнавшись про ціну від поміщика, просив К.П. Брюл-лова написати його, ВЛ. Жуковського, портрет для імператорської родини, щоб розіграти його у лотерею в царському сімействі. Великий Врюллов охоче погодився. Портрет написано. ВЛ. Жуковський за допомогою графа М.Ю. Вієльгорського влаштували лотерею у 2500 рублів асигнаціями, і цією ціною було куплено волю. З того дня розпочав він відвідувати класи Академії художеств і незабаром зробився одним з улюблених учнів і товаришів великого Карла Брюллова. 1844 року удостоївся він звання вільного художника, а____року був заарештований разом з Костомаровим, Кулішем. Без суду і слідства розіслали їх у різні фортеці, а ЗО травня того ж року з каземату Третього відділення був засланий до Орської фортеці й потім до Иовопетрівського укріплення з найсуворішою забороною писати й малювати.
1   Про які події свого життя розповідає автор документа?
2   Чому автора документа було заарештовано разом з М. Костомаровим і П. Кулішем?
3   Який рік пропущено в фрагменті джерела?
4—5   Що вам відомо про автора документа? Чим він уславив своє ім'я?
Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 1284 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть