загрузка...
Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 9 - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 9
16:25
Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 9

Мониторинг 10 класс история Украины. Вариант 9

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1.   За правління якого великого князя київського було укладено перший писаний збірник законів «Руська правда»?
А  Святослава Завойовника 
Б  Володимира Великого 
В  Ярослава Мудрого 
Г  Володимира Мономаха
2.   Доповніть твердження.
В основу поеми «Слово о полку Ігоревім» покладено реальну історичну подію - невдалий похід новгородсіверського князя Ігоря проти
А  хозар 
Б  печенігів 
В  половців 
Г  монголів
3.   Яке воєводство було створено на українських землях у складі Речі Посполитої в 30-х роках XVII ст.?
А  Руське
Б  Подільське
В  Белзьке
Г  Чернігівське
4.   Якими цифрами на карті позначено губернії, що протягом XIX - початку XX ст. входили до складу Київського генерал-губернаторства?
5. У якому столітті відбувались події, що послужили основою для сюжету картини?
6. Яка з пам'яток характеризує досягнення архітектури другої половини XIX ст.?
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРА БИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7. Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики українського національного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.?
1   створення першої української політичної партії
2   відкриття першої кафедри української мови у Львівському університеті
3   створення першої самостійницької організації — Братства тарасівців
4   «ходіння в народ» та Чигиринська змова                                                                 
5   заснування першого українського професійного театру       
                                  
8.   Які твердження можуть бути використані для характеристики суспільно-політичного та соціально-економічного життя земель козацької України за гетьмана Богдана Хмельницького?
1    усі українські території було звільнено з-під польської влади
2   зросла кількість господарств із застосуванням примусової праці залежних селян
3   утворено Українську козацьку державу - Військо Запорізьке
4   селяни та міщани здобули право вільно вступати до козацького стану                     
5   влада та основні багатства сконцентровані в руках козацьких низів                         

Завдання 9—10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.   Які  поняття  та терміни  можуть бути застосовані для  характеристики доби  грецької колонізації Північного Причорномор'я та Криму?
1   агора                                                  4   кургани
2   звіриний стиль                                   5   народні збори                                                 
3   кочовики                                            6  поліс                                                                     
10.  У яких твердженнях ідеться про Тараса Шевченка?
1  діяч, якому судилося стати символом українського національного руху
2  основоположник художньої прози в українській літературі
3  першу збірку його поезій було надруковано в Петербурзі в 1840 р.
4  автор програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства
5  творець «Енеїди» — першого твору нової української літератури                            
6  автор понад тисячі творів образотворчого мистецтва                                                   

У завданні  11  розташуйте події в хронологічній  послідовності.  Поставте  позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви)
11.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  створення Остромирового євангелія
Б  утворення Кримського ханства
В  захоплення Києва монголами
Г  запровадження християнства як державної релігії
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді
12. Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.

Зі звіту англійського посла у Москві Вітворта про події в Україні
Запорозькі козаки перейшли на сторону шведського короля. Близько восьми тисяч запо рожців підняло зброю, один їхній відділ несподівано напав на полк російських драгунів... Того роду кара і приклад запорожців може викликати погані наслідки, особливо коли шведський король буде мати успіхи цього літа... Полковник Яковлєв підійшов до Січі - одного з головних осередків козаків, яких йому по-доброму не вдалося переконати до послуху та які, навпаки, послали до татар по допомогу. Тоді Яковлєв наказав негайно копати окопи, виставив артилерію та штурмував Січ із води й суші, якою оволодів після тригодинного бою. Там він знайшов близько ста гармат, узяв до полону триста запорожців, а решту наказав повбивати...
1-2   Про які події йдеться, коли вони відбувались?
3   Чим викликана жорстокість російських військ по відношенню до козаків?
4   Які особи, що безпосередньо причетні до описаних подій, не згадані в цьому уривку?
5   Як можна визначити ставлення автора до описаних подій, наскільки можна довіряти його свідченням?Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 1480 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть