загрузка...
Мониторинг 10 класс укр.литература 1-3 варианты - 20 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 20 » Мониторинг 10 класс укр.литература 1-3 варианты
11:48
Мониторинг 10 класс укр.литература 1-3 варианты

Мониторинг 10 класс укр.литература 1-3 варианты

Варіант 1
Завдання 1-8 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1.  Автором крилатих висловів «Якби ви вчились так, як треба. То й мудрость би була своя», «У всякого своя доля і свій шлях широкий», «1 чужому научайтесь, й свого не цурайтесь...» є
А   П. Грабовський
Б   І. Франко
В   Леся Українка
Г   Т. Шевченко
2.  «Як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа й рани. Обновиться яко орля юность моя. На коня, на коня! Нічого гаятись!» - говорить герой «Чорної ради»
А   Петро Шраменко
Б   Кирило Тур
В   Михайло Черевань
Г   полковник Шрам
3.  Провідна ідей твору Т. Шевченка «На вічну пам'ять Котляревському»
А   доля жінки-кріпачки
Б    важке життя кріпаків
В    роль поета в житті народу
Г    краса української природи
4.  У творі «Ой на горі та женці жнуть...» є згадка про
А    У. Кармелкжа
Б    П. Дорошенка
В    Б. Хмельницького
Г    М. Залізняка
5.   «Зажурилась Україна...», «За Сибіром сонце сходить», «Віють вітри, віють буйні...» за жанровою приналежністю - це
А   родинно-побутова пісня
Б   народна дума
В   народна балада
Г   історична пісня
Ь. «Галайда», -Конфедерати», «Титар», «Свято в Чигирині», «Треті півні», «Червоний бенкет» - це назви частин твору
А   «Чорна рада»
Б    «Максим Тримач»
В    «Гайдамаки»
Г    «Енеїда»
7. Прочитайте текст.
Був він син паволоцького попа, по прізвищу Чепурного, учився в Київській братській школі, і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом Остряницею, то і він устряв до козацького війська...
У цих рядках твору "Чорна рада" йдеться про
А   Череваня
Б   Сомка
В   Шрама
Г   Тетерю
8. Рядки
Борітеся - поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая! є у творі Т. Шевченка
А   «Гайдамаки»
Б    «І мертвим, і живим...»
В    «Кавказ»
Г    «Сон» («У всякого своя доля...»)
Завдання 9—10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначе-ного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, І впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).
У завданнях 11—14 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням на бланку відповідей.
11.  Прочитайте речення. Укажіть ім'я героя, якому належать ці слова, та назву твору: «Діти мої! Наступає страшна година; перехрестить, мабуть, нас Господь ізнов огнем да мечем».
12.  Прочитайте рядки. Укажіть віршовий розмір уривка, назвіть його автора.
Уже із лагеря щасливо Убрались наші смільчаки; Раділо серце не трусливо, Жвяхтіли мокрі личаки.
13.  Прочитайте текст. Укажіть назву твору, назвіть не менше трьох використаних художніх засобів.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого Бога...
14.  Прочитайте визначення, назвіть літературний напрям, про який ідеться, та його представників.
Підвищений інтерес до людського почуття; співчутливий тон розповіді; проста композиція твору; герої ідеальні, наділені зовнішньою і внутрішньою вродою.
Завдання  15 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг письмової творчої роботи 50—80 слів) і виконується на бланку відповідей.
15.  Висловіть власне, судження до вчинків Яреми, Ґонти, Залізняка з поеми Т. Шевченка в Гайдамаки» і аргументуйте його.


Перейти на ответы по  укр.литературе к мониторингу для 10 класса


Варіант 2
Завдання 1-8 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1.  Балада - це твір
А   епічний
Б   драматичний
В   ліричний
Г   ліро-епічний
2.  «Лугом іду, коня веду...» - це пісня
А   січових стрільців
Б   календарно-обрядова
В   родинно-побутова
Г   історична
3.  У творі «Чорна рада» гетьманом обрали
А   Тетерю
Б   Сомка
В   Брюховецького
Г   Шрама
4.  Твори Т. Шевченка «Розрита могила», «Заповіт», «Сон», «Кавказ» належать до циклу
А    «Три літа»
Б    «Невольнича поезія»
В    «Давидові псалми»
Г    «В казематі»
5.  Тема селянського повстання 1768 року лежить в основі твору Т. Шевченка
А    «Великий льох»
Б    «Сон» («У всякого своя доля...»)
В    «Кавказ»
Г    «Гайдамаки»
6.  Твори «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк» належать перу
А   Є. Гребінки
Б   Л. Глібова
В   П. Гулака-Артемовського
Г   Г. Сковороди
7.  Про похід козаків проти турецько-татарських загарбників розповідається у творі
А    «Чи не той то Хміль..»
Б    «Максим козак Залізняк»
В    «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко..»
Г    «За Сибіром сонце сходить»
8. Прочитайте уривок.
Утікали вражі ляхи, Де якії повки, — їли ляхів собаки І сірії вовки. У рядках використано художній засіб
А   метафору
Б   гіперболу
В   персоніфікацію
Завдання 9-10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).
У завданнях 11—14 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням на бланку відповідей.
11. Прочитайте текст. Укажіть ім'я героя, про якого йдеться у тексті, та назву твору.
Був він син паволоцького попа, по прізвищу Чепурного, учився в Київській братській школі, і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом Остряницею, то і він устряв до козацького війська...
12.  Прочитайте рядки. Укажіть віршовий розмір уривка, назвіть його автора.
Тепер Еней убрався в пекло,
Прийшов зовсім на інший світ; Там все поблідло і поблекло. Нема ні місяця, ні звізд.
13.  Прочитайте речення. Укажіть назву твору та художній засіб, за допомогою якого втілено ідею історичного безпам'ятства.
А онуки? їм байдуже, Панам жито сіють.
14.  Укажіть, як називається ліро-епічний твір про важливі події, яскраві людські характери, де розповідь про героїв, події супроводжується авторськими відступами. Наведіть приклад такого твору.
Завдання  15 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг письмової творчої роботи 50—80 слів) і виконується на бланку відповідей.
15.  Висловіть власне судження на тему «Художнє осягнення світу і людини в поезії Т. Шевченка».Варіант 3
Завдання 1-8 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1.  Художнє перебільшення - це 
А  епітет
Б  метафора 
В  гіпербола 
Г  метонімія
2.  Рядки
В чистім полі не орел літає, -
То козак Голота добрим конем гуляє.
узято з
А   історичної пісні
Б   думи
В   поеми
Г   балади
3.  У 1903 році в Полтаві &уло відкрито пам'ятник
А   Панасу Мирному
Б   Т. Шевченку
В   І. Котляревському
Г   В. Короленку
4.  Т. Шевченко був членом організації, у програмі якої було записано: «І не буде ні царя, ні пана, ні кріпака». Назва цього угруповання
А   Руська трійця
Б    Земля і воля
В    Чорний переділ
Г    Кирило-Мефодіївське братство
5.  Головний герой твору «Гайдамаки» - це
А   Ярема Галайда
Б    Максим Залізняк
В    Іван Гонта
Г    Кирило Тур
6.  Основоположник української літератури - це
А   І. Котляревський
Б   М. Коцюбинський
В    І. Фраико
Г    Т. Шевченко
7.  В основу твору «Гайдамаки» лягли історичні події
А   Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького
Б    походу українських козаків проти турецьких загарбників
В   боротьби українського народу проти польсько-шляхетського панування
Г    козацько-селянського повстання на Правобережній Україні
8. У реченні «Кругом обняла його [хутір Хмарище] річка з зеленими плаеами, лозами й очеретами» вжито
А   метафору
Б   метонімію
В   персоніфікацію
Г   літоту
Завдання 9—10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).
У завданнях 11-14 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням на бланку відповідей.
11. Прочитайте уривок. Укажіть автора цих рядків і назву твору.
Схаменіться! будьте люди. 
Бо лихо вам буде. 
Розкуються незабаром 
Заковані люде. 
Настане суд, заговорять 
І Дніпро, і гори!
12.  Прочитайте уривок. Укажіть віршовий розмір уривка і назву твору.
Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине... 
От де, люде, наша слава, 
Слава України!
13.  Прочитайте текст. Укажіть назву твору, назвіть не менше трьох використаних художні засобів.
Мій медведик! Стоїть собі, 
Голову понурив, Сіромаха. 
Де ж ділася Мед вежа натура. 
Мов кошеня, такий чудний...
14.  Прочитайте визначення і за ключовими ознаками назвіть літературний напрям, про яки ідеться, та його представників.
Раціоналізм; правдиве, конкретно-історичне зображення типових подій і характерів; вільв побудова творів; характер та вчинки героя пояснюються його соціальним походженням - е ключові ознаки літературного напряму .... представниками якого є ... .
Завдання 15 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг письмове творчої роботи 50-80 слів) і виконується на бланку відповідей.
15.  Дайте власну інтерпретацію поезії Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати...».

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 5187 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть