загрузка...
Мониторинг 10 класс укр.литература 7-8 варианты - 20 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 20 » Мониторинг 10 класс укр.литература 7-8 варианты
12:10
Мониторинг 10 класс укр.литература 7-8 варианты

Мониторинг 10 класс укр.литература 7-8 варианты

Варіант 7
Завдання 1—8 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Епістолярна література - це:
А   спогади
Б   щоденники
В   листи
Г   мемуари
2.  «Лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути», - так говорить герой «Слова про похід Ігорів»
А   Володимир Мономах
Б   Ігор Святославич
В   Ярослав Осмомисл
Г   Святослав Ігорович
3.  Твори «Гайдамаки», «Кавказ», «Наймичка» за жанром
А   драма Б   поема В   вірш Г   послання
4.  У творі «Конотопська відьма» не використано
А   народні звичаї
Б   повір'я
В   обряди
Г    пісні
5.  Експозиція, зав'язка, кульмінація, епілог - це елементи
А   теми
Б   змісту
В   композиції
Г   ідеї
6.  Будеш, батьку, панувати, 
Поки живуть люди; Поки сонце з неба сяє, 
Тебе не забудуть! -так про 
І. Котляревського написав
А   П. Куліш
В   М. Костомаров
В   Т. Шевченко
Г   П. Тичина
7. За жанром твір «І мертвим, і живим...» - це
А   медитація
Б   елегія
В   послання
Г   містерія
8. Прочитайте уривок.
Всякому місту - звичай і права, Всяка тримає свій ум голова; Всякому серцю - любов і тепло, Всякеє горло свій смак віднайшло.
Віршовий розмір уривка - це А   дактиль Б   амфібрахій В   анапест Г    ямб
Завдання 9-10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначе ного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до таблиці (один ва ріант зайвий).
У завданнях 11—14 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням на бланку відповідей.
11. Прочитайте речення: «Знайся кінь з конем, а віл з волом...». Укажіть твір, з якого взято цитату, та ім'я героя, що говорить ці слова.
12.  Прочитайте уривок. Укажіть віршовий розмір уривка і назву твору.
Якби ви з нами подружили, 
Багато б дечому навчились! 
У  нас же й світа як на те -
Одна Сибір неісходима, А тюрмі а люду!..
13.  Прочитайте речення: «...Зажурилась Україна, бо нічим прожити...». Укажіть твір, з якого наведено уривок, і художній засіб, який використано.
14.  Укажіть,' як називається ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного чи героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом. Наведіть приклад такого твору.
Завдання  15 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг письмової творчої рішити 50—80 слів) і виконується на бланку відповідей.
15.  Прочитайте   опис  бенкету   в  місті  Карфагені   на   березі   Середземного  моря   («Енеїда» І. Котляревського).
Бандура горлиці бриньчала,
Сопілка зуба затинала,
А дудка грала на балках;
Санжарівки на скрипці грали,
Кругом дівчата танцювали
В дрібушках, в чоботах, в свитках.
Чому І. Котляревський вдається до художнього засобу травестія в поемі «Енеїда»? Аргументуйте своє судження.


Перейти на ответы по  укр.литературе к мониторингу для 10 класса


Варіант 8
Завдання 1—8 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1.  Твір «Наталка Полтавка» є
А   історичний
Б   соціально-психологічний
В   соціально-побутовий
Г    мелодраматичний
2.  Типове в художньому творі - це
А   індивідуальне
Б   загальне
В   характерне
Г    особисте
3.  У рядках
Ой як стрілив — царя вцілив, А царицю - в потилицю. Його доньку - в головоньку
вжито художній засіб А   епітет Б   гіперболу В   порівняння Г    літоту
4.  Автор вірша «Дивлюсь я на небо...»
А   В. Забіла
Б   М. Петренко
В   Є. Гребінка
Г    М. Костомаров
5.  Твір «Кавказ» має присвяту
А   Г. Квітці-Основ'яненку
Б   І. Котляревському
В   Якову де Бальмену
Г    В. Жуковському
6.  Короткий,   влучний,   оригінальний   авторський   вислів,   що   виражає   глибоку, узагальнену думку, - це
А   прислів'я
Б   приказка
В   афоризм
Г    байка
7.  Слова «Діти мої! Наступає страшна година; перехрестить, мабуть, нас Господь ізнов огнем да мечем» належать
А   Хмельницькому
Б   Сомкові
В   Шрамові
Г    Туру
8. Рядки
А ти, моя Україно, Безталанна вдово, Я до тебе літатиму З хмари на розмову, узято з твору
А   «Сон» («У всякого своя доля...»)
А   «І мертвим, і живим...»
Б    «Кавказ»
В    «Розрита могила»
Завдання 9—10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).
У завданнях 11—14 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням на бланку відповідей.
11.  Прочитайте речення:   «...Молодий  козак, уродливий  парубок,  хисткий, як  очеретина, сміливий, як сокіл...». Укажіть героя, про якого йдеться, та назву твору.
12.  Прочитайте уривок. Укажіть віршовий розмір уривка і назву твору.
Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма.
13.  Прочитайте, уривок.  Укажіть твір, з якого  наведено уривок,  і художній  засіб,   який використано.
...Коли вона прокинеться?
Коли одпочити
Ляжеш, Боже утомлений?
14.  Прочитайте визначення і за ключовими ознаками назвіть літературний напрям, про який ідеться, та його представників.
Поєднання релігійних і світських мотивів, образів; прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем.
Завдання  15 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг письмової творчої роботи 50—80 слів) і виконується на бланку відповідей.
15.  Що   найбільше   привернуло   вашу   увагу   в   українській   класичній   літературі?   Чому? Обґрунтуйте.


Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2161 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть