загрузка...
Мониторинг 10 класс укр.литература 9-10 варианты - 20 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 20 » Мониторинг 10 класс укр.литература 9-10 варианты
12:16
Мониторинг 10 класс укр.литература 9-10 варианты

Мониторинг 10 класс укр.литература 9-10 варианты

Варіант 9
Завдання 1—8 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1.  За жанром твір "Причинна" Т. Шевченка - це романтична
А   елегія
Б   балада
В   драма -
Г   поема
2.  Побудова художнього твору, зв'язок і розміщення його частин - це
А   сюжет
Б   композиція 
В   ідея 
Г   тема
3.  У 1840 році виходить книжка Т. Шевченка під назвою
А   «Гайдамаки»
Б    «Буквар»
В    «Кобзар»
Г    «Катерина»
4.  Речитатив - це
А   хоровий спів
Б   голосіння
В   поєднання співу й декламації
Г    сольне виконання
5.   «Чорна рада» за жанром - це
А   романтична балада
Б   сентиментальна повість
В   соціально-побутова повість
Г    історичний роман-хроніка
6. Прозові байки писав
А   Л. Глібов
Б   Є. Гребінка
В   П. Гулак-Артемовський
Г    Г. Сковорода
7. Прочитайте рядки.
Ой чого плачеш, чого жалуєш, 
Молода Марусенько? 
А чи жаль тобі батечка свого, 
Чи подвір'ячка його? 
Це уривок з твору
А    «Маруся Богуславка»
Б    «Летять галочки у три рядочки...»
В    «Ой матінко, та не гай мене...»
Г    «Буря на Чорному морі»
8. Словами; « Размииілял я предовольно і наиіел, что великодушний поступок всякії страсті в нас пересиливаєт-ь», - звертається
А   Шрам до Череваня
Б    Забрьоха до Явдохи
В    возний до Терпилихи
Г    Максим Тримач до Катрі
Завдання 9—10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).
У завданнях 11—14 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням на бланку відповідей.
11.  Прочитайте уривок. Укажіть, про якого героя йдеться в тексті, та назвіть твір.
...А такий був: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода - головою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха: налетить, як той вихор нагальний; дощенту викорчує...
12.  Прочитайте текст. Укажіть віршовий розмір уривка і назву твору.
...У неділю вранці-рано 
Поле крилося туманом; 
У тумані, на могилі. 
Як тополя, похилилась 
Молодиця молодая.
13.  Прочитайте  уривок.   Укажіть  твір,   з  якого   наведено   уривок,   і   які   художні   засоби використано.
І блідий місяць на ту пору 
Із хмари де-де виглядав, 
Неначе човен в синім морі. 
То виринав, то потопав.
14.  Укажіть, як називається великий віршований народний ліро-епічний твір героїчного або соціально-побутового змісту, який виконується речитативом. Наведіть приклад такого твору.
Завдання  15 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг письмової творчої роботи 50—80 слів) і виконується на бланку відповідей.
15. Яку  роль  у  розкритті  характеру  персонажа відіграє  портрет?  Покажіть на прикладі літературного твору, який вам найбільше сподобався.

Перейти на ответы по  укр.литературе к мониторингу для 10 класса

Варіант 10
Завдання 1—8 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Прочитайте рядки.
Проводжала мати сина у солдати.
Молоду невістку в поле жито жати.
Жала вона, жала, жала - не дожала
І до сходу сонця тополею стала... Це уривок з А   історичної пісні Б    народної балади В   народної думи Г    суспільно-побутової пісні
2.  Ідея спорідненої праці звучить у творі Г. Сковороди
А    «Всякому місту - звичай і права...»
Б    «Бджола та Шершень»
В    «Вступні двері до християнської добронравності»
Г    «Бе ИЬегШе»
3.  Козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські, бурлацькі - це пісні
А   родинно-побутові
Б    суспільно-побутові
В    жартівливі
Г    календарно-обрядові
4.  Де общеє добро в упадку. Забудь отця, забудь і матку, Лети повинность ісправлять, -
промовляє герой «Енеїди»
А   Низ
Б    Турн
В    Бней
Г    Евріал
5.  У творі «Наталка Полтавка» пісні «Віють вітри»,  «Видно шляхи полтавськії», «Ой, мати, мати...», «Чого ж вода каламутна» виконує
А   Петро
Б   Наталка
В   Микола
Г    Терпилиха
6. Прочитайте рядки.
За сльозами за гіркими 
І світа не бачить, 
Тілько сина пригортає, 
Цілує та плаче.
Віршовий розмір твору
А   ямб 
Б   хорей 
В   дактиль 
Г   амфібрахій
7.  Історичне тло твору Т. Шевченка «Гайдамаки» —
А   Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького
Б   походи українських козаків проти турецьких загарбників
В   боротьба проти татарської навали
Г    козацько-селянське повстання на Правобережній Україні
8.  «Чорна рада» П. Куліша - це яскравий зразок
А   реалізму
Б   сентименталізму
В   романтизму
Г    класицизму
Завдання 9-10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).
У завданнях 11—14 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням на бланку
відповідей.
11.  Прочитайте уривок. Укажіть героя, про якого йдеться, та назву твору.
Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані, аж на жупан ізви-сали...
12.  Прочитайте "уривок. Укажіть віршовий розмір уривка і назву твору.
...Ти не лукавила зо мною. Ти другом, братом і сестрою Сіромі стала.
13.  Прочитайте   рядки.   Укажіть   твір,   з   якого   наведено   уривок,   і   які   художні   засоби використано.
...Заворушилася пустиня, Мов із тісної домовини На той остатній страшний суд Мерці за правдою встають.
14.  Укажіть,   як називається народний ліро-епічний твір про важливі історичні події та конкретних історичних осіб. Наведіть кілька прикладів таких творів.
Завдання  15  потребує розгорнутої відповіді  на  питання (орієнтовний  обсяг  письмової творчої роботи 50-80 слів) і виконується на бланку відповідей.
15.  Яка роль художньої деталі в розкритті змісту літературного твору? Доведіть на прикладі.


Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 4359 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть