загрузка...
Мониторинг 10 класс укр.литература варианты 4-6 - 20 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 20 » Мониторинг 10 класс укр.литература варианты 4-6
12:05
Мониторинг 10 класс укр.литература варианты 4-6

Мониторинг 10 класс укр.литература варианты 4-6

Варіант 4
Завдання 1-8 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Зачинателем нової української літератури є
А   І. Вишенський
Б   Г. Сковорода
В   М. Шашкевич
Г   І. Котляревський
2. Невеликий за обсягом епічний твір про одну чи кілька подій у житті людини - це
А   оповідання
Б   повість
В   новела
Г   роман
3.    Твір Т. Шевченка «Катерина» за жанром
А  балада Б   поема В   драма Г   комедія
4.  Герой твору І. Котляревського «...хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається, де не посій, там і уродиться...» - це
А   возний
Б   виборний
В   Петро
Г    Микола
5.  Слова «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь,^й свого не цурайтесь» узято із твору Т. Шевченка
А   «Єретик»
Б   «Сон» («У всякого своя доля...»)
В   «Заповіт»
Г    «І мертвим, і живим...»
6.  Прочитайте текст.
Він був сином мужика - і став велетнем у царстві духа. Він був кріпаком - і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком - і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.
Так писав про Т. Шевченка
А   І. Франко
Б   М. Коцюбинський
В   М. Рильський
Г   О. Гончар
7. Рядки
Єсть на світі доля,
А хто її знає?
Єсть на світі воля,
А хто її має?
узято із твору Т. Шевченка                                                                                               
А   «Сон» («У всякого своя доля...»)                                                                                
В   «Кавказ»                                                                                                                        
В    «Катерина» X    «Наймичка»
8. Прочитайте уривок.
Вони його не стріляли І на часті не рубали. Тільки з його, молодого. Живцем серце виривали. У рядках використано художній засіб                                                            
А   метафору                                                                                                                       Б   гіперболу                                                                                                                       В   персоніфікацію                                                                                                              
Г   літоту                                                                                                                       
Завдання 9-10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, познач ного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до таблиці (один ні ріант зайвий).
10. Установіть відповідність між ключовими ознаками літературного напряму та його назвок
У завданнях 11—14 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням на бланку відповідей.
11.  Прочитайте уривок. Укажіть автора цих рядків і назву твору.
Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного: і обрада, і дзвіниця, і всі братські школи, - усе те було дерев'яне.
12.  Прочитайте рядки. Укажіть віршовий розмір уривка і назву твору.
...Нащо мені чорні брови, Нащо карі очі, Нащо літа молодії, Веселі, дівочі?
13.  Прочитайте текст. Укажіть назву твору, назвіть не менше трьох використаних художніх засобів.
...А тюрм! А люду! Що й лічить! Од молдованина до фінна На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує!
14.  Укажіть, як називається великий епічний твір із широким зображенням дійсності, багатоплановістю сюжету, переплетенням сюжетних ліній, де відображено великий проміжок часу, багато подій, задіяна велика кількість персонажів. Наведіть приклад такого твору.
Завдання 15 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг письмової творчої роботи 50—80 слів) і виконується на бланку відповідей.
15.  Визначте роль образу-символу хмелю в історичній пісні «Чи не той то Хміль...».


Перейти на ответы по  укр.литературе к мониторингу для 10 класса


Варіант 5
Завдання 1-8 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1.  Сатиричним памфлетом на Миколу І та його «сатрапів» починається твір Т. Шевченка
А   «Сон» («У всякого своя доля...»)
Б   « І мертвим, і живим...»
В   «Ісаія. Глава 35»
Г   «Кавказ»
2.  Епічними жанрами є
А   пісня, елегія, гімн
Б   трагедія, комедія, драма
В   оповідання, повість, роман
Г    сонет, послання, медитація
3.  Музику до 96 творів Т. Шевченка написав український композитор
А   К. Стеценко
Б   М. Лисенко          
В   Л. Ревуцький
Г    Я. Степовий
4.  Слова «Світ ловив мене, та не впіймав» належать
А   П. Кулішу
Б   Г. Сковороді
В   П. Грабовському
Г    Т. Шевченку
5.  Народне повстання 1768 року є історичним тлом твору Т. Шевченка
А    «Розрита могила»
Б    «Чигрине, Чигрине...»
В    «Гайдамаки»
Г    «Кавказ»
6. Визначте віршовий розмір рядків.
А   ямб
Б   хорей
В   дактиль
Г   анапест
Реве та стогне Дніпр широкий, 
Сердитий вітер завива, 
Додолу верби гне високі, 
Горами хвилю підійма.
7. Рядки «Отак-то горювали пан сотник з паном писарем, що прислано їм предписаніє І в Чернігов зо всією сотнею, і зібратись зо всім прибором, і узяти провйонту для себ коней на дві неділі» є у творі
А   П. Куліша
Б   Марка Вовчка
В   Г. Квітки-Основ'яненка
Г    П. Гулака-Артемовського
8. Твір «Великий льох» за жанром
А   послання
Б   медитація
В   заповіт
Г    містерія
Завдання 9—10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).
4 Ой на горі вогонь горить, 
Під горою козак лежить, 
Порубаний» постріляний, 
Китайкою покриваний.
У завданнях 11—14 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням на бланку відповідей.
11.  Прочитайте текст. Укажіть автора цих рядків і назву твору.
Кричать сови, спить діброва, 
Зіроньки сіяють, 
Понад шляхом, щирицею, 
Ховрашки гуляють.
12.  Прочитайте текст. Укажіть віршовий розмір уривка і назву твору.
...Нема на світі України, 
Немає другого Дніпра, 
А ви претеся на чужину 
Шукати доброго добра...
13.  Прочитайте текст. Укажіть назву твору, назвіть використані художні засоби.
...Був собі одважний лицар, 
Нам його згадать до речі, 
Він робив походи довгі -
Від порога та до печі.
14.  Прочитайте визначення і за ключовими ознаками назвіть літературний напрям, про який ідеться, та його представників.
Культ  почуттів  людини;   загострена  увага  людської особистості  до  внутрішнього   «я»; у центрі зображення - винятковий характер у виняткових обставинах.
Завдання  15 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг письмової творчої роботи 50—80 слів) і виконується на бланку відповідей.
15. Чи є актуальним у наш час послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим...»? Відповідь обґрунтуйте і наведіть цитати.Варіант 6
Завдання 1-8 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1.  Алегорія, фабула, мораль - це елементи
А   балади
В   пісні
В   байки
Г    оди
2.  Перший історичний роман в українській літературі - це
А   «Захар Беркут» І. Франка
Б    «Чорна рада» П. Куліша
В    «Енеїда» І. Котляревського
Г    «Максим Тримач» Марка Вовчка
3.  Художники Ширяєв і Венеціанов пов'язані із життєвою і творчою долею
А   І. Франка
Б   І. Котляревського
В   Т. Шевченка
Г   Г. Сковороди
4.  Слова
Наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
належать
А   П. Грабовському
Б   І. Франку
В   Т. Шевченку
Г    Лесі Українці
5.  Музику до твору «Наталка Полтавка» написав
А   К. Стеценко
Б   М. Аркас
В   М. Скорульський
Г    М. Лисенко
6.  У творі «Чорна рада» боротьба за гетьманську булаву точиться між
А   Б. Хмельницьким і П. Орликом
Б   І. Мазепою і П. Тетерею
В   П. Дорошенком і П. Полуботком
Г    І. Брюховецьким і Я. Сомком
7.  Прочитайте речення: «Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного: і обрада, і дзвіниця, і всі братські школи, - усе те було дерев'яне».
Цей опис узято з твору
А   «Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка
Б   Літопис Самовидця
В    «Чорна рада» П. Куліша
Г    «Максим Тримач» Марка Вовчка
8. Твір «Мені однаково, чи буду...» за жанром
А   містерія
Б    послання
В   елегія
Г    медитація
Завдання 9—10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначе-ного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).
У завданнях 11—14 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням на бланку відповідей.
11. Прочитайте рядки з фольклорного твору. Укажіть жанр твору та його назву.
Ой чого плачеш, чого жалуєш, 
Молода Марусенько? 
А чи жаль тобі батечка свого, 
Чи подвір'ячка його?
12. Прочитайте текст. Укажіть віршовий розмір уривка і назву твору.
...Сини мої! орли мої! 
Летіть в Україну, — 
Хоч і лихо зострінеться, 
Так не на чужині.
13- Прочитайте рядки. Укажіть назву твору, назвіть використані в уривку художні засоби.
...Малого сліду не покину
На нашій славній Україні.
На нашій - не своїй землі...
14.  Укажіть, як називається великий за обсягом епічний твір, у якому доля однієї людини пов'язана із життям багатьох інших людей. Наведіть приклад такого твору.
Завдання 15 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг письмової творчої роботи 50—80 слів) і виконується на бланку відповідей.
15.  Доведіть,   що   поданий   уривок   з   «Енеїди»   ї.   Котляревського   написано   в   бурлескно-травестійному стилі.
Дідона рано схопилась, 
Пила з похмілля сирівець; 
А послі гарно нарядилась, 
Як би в аренду на танець. 
Взяла кораблик бархатовий. 
Спідницю і корсет шовковий 
І начепила ланцюжок; 
Червоні чоботи обула, 
Та і запаски не забула, 
А в руки з вибійки платок.Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 5653 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть