загрузка...
Мониторинг 10 класс всемирная история 1-3 варианты - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Мониторинг 10 класс всемирная история 1-3 варианты
13:41
Мониторинг 10 класс всемирная история 1-3 варианты

Мониторинг 10 класс всемирная история 1-3 варианты

Варіант 1
Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1.  Хто з названих осіб був відомим мудрецем Давнього Китаю?
А Конфуцій 
Б Сократ 
В Будда 
Г Ашока
2.  Яку форму правління було встановлено внаслідок революції в Англії XVII ст.?
А освічений абсолютизм
Б диктатуру
В тиранію
Г конституційну монархію
3. Якому поняттю відповідає таке визначення: «Об'єднання частини православної церкви з католицькою церквою під владою папи римського (зі збереженням православною церквою своїх обрядів)»!
А парафія
Б унія
В курія
Г конфедерація
У якому році відбулося повстання декабристів у Росії?
А 1825 р. 
Б 1848 р. 
В 1861 р. 
Г 1877 р.
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
7. Які з перелічених подій стосуються історії Сполучених Штатів Америки?
1   громадянська війна
2  реформи «Мейдзі»
3  утворення Священного союзу
4  доктрина Монро                                                                                               
5  Термідоріанський переворот                                                                              
8.  Визначте історичних діячів Великої французької революції.
1  Робесп'єр
2  Кавур
3  Гарібальді
4  Мадзіні                                                                                                             
5  Марат                                                                                                               
Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
9. Які з наведених понять характеризують релігійно-церковне життя середньовічної Європи?
1   єретик
2  Контрреформація
3  протестантизм
4  інквізиція
5  чернечий орден                                                                                                      
6  тотемізм                                                                                                                 
10. Укажіть основні риси французького абсолютизму.
1   концентрація всієї повноти влади в руках короля
2   послаблення впливу королівського двору
3   зменшення чисельності бюрократичного апарату
4   припинення діяльності загальнофранцузьких зборів станів - Генеральних штатів
5   посилення ролі парламенту                                                                                 
6  позбавлення міст самоврядування                                                                        
У завданні 11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
11.  Установіть хронологічну послідовність подій доби Середньовіччя.
А початок Столітньої війни
Б Перший Хрестовий похід
В падіння Західної Римської імперії
Г створення імперії Карла Великого
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає послідовні відповіді на поставлені запитання.
12.  Ознайомтеся з фрагментом документа і дайте відповіді на запитання.
З «Великої хартії вольностей»
1. По-перше, дали ми перед Богом свою згоду і цією хартією нашою підтвердили... щоб англійська церква була вільною І володіла своїми правами у цілості і своїми вольностями в недоторканності... Пожалували ми також усім вільним людям королівства нашого... усі ниж-неписані вольності.»
13. І місто Лондон може мати всі стародавні вольності і вільні свої звичаї як на суші, так і на воді. Окрім того, ми бажаємо і звеляємо, щоб усі інші міста і бурги, і містечка, і порти мали усі вольності та вільні свої звичаї...
20. Вільну людину можна штрафувати тільки відповідно до провини, а 'за більший проступок буде оштрафована згідно з тяжкістю проступку, до того ж має залишатися недоторканним її основне майно...
41. Усі купці повинні мати право вільно і безпечно виїздити з Англії і в'їздити до Англії, і перебувати в країні та пересуватися як суходолом, так і водою...
61. ...Створюємо і жалуємо гарантію, щоб барони обрали 25 баронів з королівства... які по винні усіма силами дотримуватися, і охороняти, і змушувати дотримуватися миру і воль ностей, які ми їм пожалували і цією Хартією підтвердили...
1. Про що йдеться в документі?
2. У якому столітті і в якій країні він був створений?
3. Кому згідно з документом дарувалися вольності?
4. Чому цей документ називається «Великою хартією вольностей»?
5. У чому полягало значення документа для історії Англії?

Перейти на ответы по всемирной истории к мониторингу 10 класс

Варіант 2
Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ПРАВИЛЬНУ.
1. Хто з названих історичних діячів був давньоримським імператором?
А Солон
Б Октавіан Август
В Александр Македонський
Г Спартак
2.  З якою країною пов'язаний початок промислового перевороту?
А Франція
Б Росія
В Англія
Г Османська імперія
3. Доповніть твердження
Спадкове володіння, яке сеньйор передавав васалу на умовах служби, - це
А феод 
Б рента 
В оброк 
Г ярлик
5. У якому столітті відбулося падіння Візантійської імперії?
А XIII ст. 
Б XIII ст. 
В XIV ст. 
Г XV ст.
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
7. Які з названих фактів стосуються Великої французької революції кінця XVIII ст.?
1   встановлення якобінської диктатури
2  рух аболіціоністів
3   Реконструкція Півдня
4   повстання сипаїв                                                                                                        
5   падіння Настили                                                                                                         
8.  Укажіть імена лідерів Реформації в Європі.
1   Мартін Лютер
2  Вільгельм Оранський
3  Томас Мюнцер
4  Джордано Бруно                                                                                                         
5  Фернандо Кортес                                                                                                        
Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
9.  Які з наведених понять характеризують утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу?
1   монополія
2  мануфактура
3   васалітет
4   корпорація
5  гільдія                                                                                                                     
6   урбанізація
10.  Укажіть характерні риси раннього Середньовіччя в Європі (кінець V - перша половина XI ст.).
1   поява мануфактурного виробництва
2  формування трьох суспільних станів: феодали, духовенство і селянство
3  панування натурального господарства
4  залежність культури від християнської релігії та церкви
5  утворення колоніальних імперій                                                                           
6   поширення ідей Просвітництва                                                                             
У завданні 11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
11.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А початок громадянської війни в США 
Б укладення Троїстого союзу 
В російський похід Наполеоне 
Г Віденський конгрес
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає послідовні відповіді на поставлені запитання.
12.  Ознайомтеся з фрагментом документа і дайте відповіді на запитання.
Зі спогадів генерала Л.Г. Жоміні
Отже, у Смоленську надії не здійснилися і замість очікуваного добробуту побачили тільки сцени відчаю. В тих окремих бандах, які входили до Смоленська, важко було пізнати армію... Вже було кинуто 200 гармат через нестачу упряжних коней... Розладнання армії, до якого вона зараз дійшла, було викликане відсутністю продовольства і тісю обставиною, що вона складалася з 20 різних національностей. Унаслідок неможливості здійснювати хоч скільки-небудь правильну роздачу, начальники були змушені допускати тимчасову відсутність солдатів у своїх командах через пошуки продовольства. Кожний солдат, що вийшов з лав, якщо він не потрапляв до рук козаків, був уже не в змозі наздогнати свою частину. Вестфальці, саксонці, голландці, італійці, іспанці, португальці, поляки, навіть французи, змішались між собою, йшли натовпом 30-40 тисяч Чоловік. Ця юрма нікому не підкорялась і думала тільки про те. як здобути кошти, щоб не згинути через голод і холод. Кожен, хто внаслідок холоду чи втоми відставав від своєї частини, потрапляв до цієї дезорганізованої маси. Вона збільшувалася з кожним переходом, і врешті, треба в цьому зізнатися, поступово увібрала всю армію, особливо після битви під Красним.   
1. Про що йдеться в документі?
2. Коли і в якій країні відбувалися події, описані в документі? Які країни воювали між собою?
3. Із чим був пов'язаний такий стан армії?
4. Якими могли бути наслідки такого стану армії?
5. Чи можемо ми довіряти інформації цього джерела? Чому?Варіант 3
Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
І.Хто з названих історичних діячів був першим президентом США?
А Бенджамін Франклін 
Б Адам Лінкольн 
В Джордж Вашингтон 
Г Томас Джефферсон
2.  Укажіть країну, з якою пов'язано винайдення паперу.
А Китай 
Б Індія 
В Греція 
Г Єгипет
3. Доповніть твердження. Процес зростання міст і збільшення частки міського населення в країні називається А модернізацією Б урбанізацією В асиміляцією Г індустріалізацією
5. У якому столітті виник англійський парламент?
А XII ст. 
Б XIII ст. 
В XIV ст.
Г XV ст.
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, веред яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
7.  Які з названих подій пов'язані з Реформацією в Європі?
1   протекторат Кромвеля
2  селянська війна в Німеччині
3  прийняття Декларації незалежності
4  утворення англіканської церкви                                                                        
5  підписання Люблінської унії                                                                             
8.  Укажіть характерні риси розвитку Великої Британії в кінці XIX ст.
1  уповільнення темпів розвитку промисловості
2  провідна роль сільського господарства в економіці
3  розширення колоніальної імперії
4  боротьба багатьох політичних партій за владу
5  надання самостійності Ірландії
Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
9. Які з наведених понять стосуються середньовічної Індії?
1   касти
2  Хрестові походи
3  Реконкіста
4  Делійський султанат
5   альбігойці                                                                                                                     
6  буддизм                                                                                                        
10. Які з наведених тверджень характеризують діяльність Отто фон Бісмарка?
1   канцлер Німецької імперії в 1871-1890 рр.
2  засновник мережі католицьких колегіумів у державі
3  організатор заходів проти засилля духівництва у сфері культури, що дістали назву «культуркампф»
4   автор проекту Декларації незалежності США
5  один із організаторів Троїстого союзу держав                                                      
6  австрійський імператор (1780-1790 рр.)                                                               
У завданні 11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
11.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А повстання декабристів у Росії Б утворення Священного союзу В Берлінський конгрес Г скасування рабства в США
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає послідовні відповіді на поставлені запитання.
12.  Ознайомтеся з фрагментом документа і дайте відповіді на запитання.
З книжки франкського історика Григорія Турського
Одного разу франки забрали у якійсь церкві разом з іншим майном необхідну для відправлення служби чашу надзвичайної краси. Тоді єпископ церкви направив до Хлодвіга гінців з проханням повернути хоча б цю чашу. Король пообіцяв зробити це, якщо ця посудина дістанеться йому за жеребом при розділі здобичі.
..Яоли всю здобич походу склали посередині, король сказав: «Хоробрі воїни, я прошу віддати мені, крім моєї частини, ще й цю посудину». Всі сказали: «Славний королю! Все, що ми тут бачимо, - твоє, і ми самі у твоїй владі...» ...Один запальний воїн підняв сокиру і з голосним викликом: «Ти одержиш тільки те, що твоє за жеребом!* - опустив її на чашу. Усі були вражені цим вчинком, але король витримав образу терпляче й покірно. Він узяв чашу і віддав ЇЇ посланнику єпископа.
А через рік Хлодвіг наказав всім воїнам з'явитись... щоб показати, чи справно вони доглядають за своєю зброєю. І коли він обходив лави воїнів, він підійшов до того, хто вдарив по чаші, і сказав: «Ніхто не тримає зброю у такому поганому стані, як ти...» Вирвавши у нього сокиру, він кинув її на землю. Коли той нахилився за сокирою, Хлодвіг підняв свою сокиру і розрубив йому голову, кажучи: «Ось так і ти вчинив з тією чашею в Суассоні».
1. Про що йдеться в документі?
2. У який період історії це відбувалось? У якій країні?
3. Чому Хлодвіг відразу не забрав чашу зі спільної здобичі?
4. Як ви думаєте, яке враження створила на воїнів розправа короля?
5. Про які процеси в суспільстві франків свідчила ця подія?

                                                                                                         


Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 1904 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть