загрузка...
Мониторинг 10 класс всемирная история варианты 4-6 - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Мониторинг 10 класс всемирная история варианты 4-6
13:56
Мониторинг 10 класс всемирная история варианты 4-6

Мониторинг 10 класс всемирная история варианты 4-6

Варіант 4
Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1.У якій державі в 1861 році було скасовано кріпосне право?
А Франція
Б Австро-Угорщина
В США
Г Росія
2.  Хто був засновником книгодрукування в середньовічній Європі?
А Йоганн Гутенберг 
Б Іван Федоров 
В Джордано Бруно 
Г Рене Декарт
3.  Закінчіть твердження
Форма промислового виробництва, що характеризується поділом праці між найманими працівниками та використанням ручної праці, - це
А цех 
Б фабрика 
В мануфактура 
Г корпорація
5. На яке століття припадає утворення Арабського халіфату?
А Уст. 
Б VI ст. 
В VII ст. 
Г VIII ст.
6. Хто є автором наведених картин?
А Рафаель Санті
Б Леонардо да Вінчі
В Мікеланджело Буонаротті
Г Альбрехт Дюрер
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
7.  Які з перелічених фактів стосуються історії Давнього Єгипту?
1   будівницво пірамід
2  винайдення пороху
3  шанування бога Амона-Ра
4  колонізація Північного Причорномор'я
5  правління Хаммурапі
8.  Укажіть історичних діячів Давньої Греції.
1   Соломон
2  Перикл
3  Бхнатон
4  Діоклетіан
5  Солон
Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
9.  Які поняття пов'язані з розвитком європейської культури наприкінці XVIII - у XIX ст.?
1   бароко
2  романтизм
3  гуманізм
4  імпресіонізм
5   реалізм                                                                                                                         
6  класицизм                                                                                                               
10.  Які з наведених тверджень характеризують Московську державу за часів правління Івана IV Грозного?
1   прийняття Судебника - нового збірника основних законів держави
2  скасування кріпосного права
3   перенесення столиці з Москви до Санкт-Петербурга
4  створення опричного війська
5   проголошення Московського царства Російською імперією                                 
6   приєднання Казанського та Астраханського ханств                                             
У завданні 11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
11.  Установіть хронологічну послідовність подій історії Нового часу.
А Полтавська битва
Б відкриття Америки Колумбом
В утворення англіканської церкви
Г прийняття Декларації незалежності США
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає послідовні відповіді на поставлені запитання.
12.  Ознайомтеся з фрагментом документа і дайте відповіді на запитання.
Мартін Лютер. Тези
Кожний християнин, який щиро покаявся, отримує повне звільнення від покарання й провини, приготоване йому навіть без індульгенцій.»
Належить учити християн: той, хто подає жебраку або позичає нужденному, чинить краще, ніж той, хто купує індульгенції. Бо благодіяннями примножується благодать і людина покращується; за допомогою ж індульгенцій вона не покращується, але лише стає вільнішою від покарання.
Належить учити християн: той, хто, бачачи жебрака і зневажаючи ним, купує індульгенції, не папське одержить прощення, але гнів Божий викликає на себе.
Належить учити християн: купівля індульгенцій — справа добровільна, а не примусова.
Справжній скарб Церкви є святе Євангеліє величі і милості Бога»..
1.3 яким суспільно-політичним та ідеологічним рухом у країнах Європи пов'язаний цей документ?
2. Яку роль відігравав автор документа в цьому русі?
3. У якому столітті та в якій країні був написаний документ?
4. Як ставиться автор документа до купівлі індульгенцій? Чому?
5. Яке значення мав цей документ для релігійно-церковного життя середньовічної Європи?

Перейти на ответы по всемирной истории к мониторингу 10 класс

Варіант 5
Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1.У якій з країн середньовічної Європи було підписано «Велику хартію вольностей»?
А Англії 
Б Чехії 
В Франції 
Г Візантії
2.  Кого з вчених Давньої Греції вважають «батьком історії»?
А Піфагора 
Б Гіппократа 
В Геродота 
Г Платона
3.  Як називається велике підприємницьке об'єднання, що повністю контролює певну галузь виробництва, транспорту чи фінансової системи і має виключні права на виробництво, торгівлю тощо?
А метрополія 
Б олігархія 
В конкуренція 
Г монополія
5. У якому році відбулась битва під Ватерлоо?
А 1793 р. 
Б 1815 р. 
В 1825 р. 
Г 1848 р.
А Леонардо да Вінчі 
Б Донателло                               
В Мікеланджело Буонаротті 
Г Тиціан
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
7.  Які з подій пов'язані з історією Середньовіччя?
1   повстання Спартака
2   Хрестові походи
3   Великі географічні відкриття
4   загибель Візантії                                                                                                           5   Національно-визвольна війна в Нідерландах                                                                 
8.  Які з наведених тверджень характеризують правління Катерини II?
1   зміцнення особистої самодержавної влади
2  заснування Сенату та Святійшого Синоду
3  скасування кріпосного права
4   затвердження «Табеля про ранги»                                                                                 5  ліквідація Запорізької Січі                                                                                        
Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
9.  Які поняття та терміни стосуються Історії Великої Британії XIX ст.?
1  чартизм
2  освічений абсолютизм
3  тред-юніони
4   народництво
5  Реконкіста
6   вікторіанська доба
10. Укажіть історичних діячів Давнього Риму.
1   Октавіан Август
2  Александр Македонський
3   Гай Юлій Цезар
4  Цицерон
5  Дарій І в Ганнібал
У завданні 11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
11.  Установіть хронологічну послідовність подій історії Середньовіччя.
А Грюнвальдська битва
Б скликання Генеральних штатів у Франції
В завершення Столітньої війни
Г падіння Західної Римської імперії
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає послідовні відповіді на поставлені запитання.
12.  Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.
З Нантського едикту
Генріх, милістю божою, король Франції і Наварри... оголосили і повеліли таке:
VI. Щоб не дати жодного приводу для смути і розбратів серед наших підданих, ми дозволили й дозволяємо сповідаючим так звану реформовану релігію жити й мешкати в усіх міс тах і місцях нашого королівства й підлеглих нам областях без переслідувань, утисків і при мушень робити будь-що у справі релігії*.
XVIII. ...Забороняємо всім нашим підданим будь-якого звання і положення віднімати си лою та обманом, проти волі їхніх батьків, дітей названої релігії, щоб охрестити і конфірмі рувати їх у католицькій, апостольській і римській церкві.
XXII. Повеліваємо, щоб не було жодної відмінності щодо названої релігії при прийомі учнів до університетів, колегій та шкіл, а хворих і бідних - до госпіталів та установ сус пільного піклування...
XXVII. ...Ми оголошуємо, що всі, хто сповідує або сповідуватиме так звану реформовану релігію, мають право обіймати й відправляти всі суспільні посади - королівські, сеньйорі-альні або міські - у нашому королівстві і підвладних нам ...землях... .
1. Про що йдеться в документі?
2. У якому столітті і в якій країні був написаний документ?
3. Які права отримали гугеноти відповідно до едикту?
4. Яку мету ставив король Генріх IV, підписуючи цей документ?
5. У чому значення документа для історії цієї країни?Варіант 6
Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1.У якій країні в 1789 р. прийнято Декларацію прав людини і громадянина?
А Росії Б Англії В Франції Г СІЛА
2.  У якому місті було побудовано першу в світі лінію метро?
А Парижі Б Лондоні В Берліні Г Москві
3.  Як називають форму державного устрою, за якою кілька державних утворень об'єднуються в одну державу, зберігаючи при цьому певний суверенітет?
А протекторат 
Б федерація 
В автономія 
Г метрополія
У якому році було скасовано кріпосне право в Росії?
А 1831 р. 
Б 1848 р.
В 1861 р. 
Г 1871 р.
А бароко 
Б готика 
В класицизм 
Г романський
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
7.  Які з названих подій стосуються міжнародних відносин XIX ст.?
1  Берлінський конгрес
2  Верденський договір
3  укладання Троїстого союзу
4  Тридцятилітня війна
5  Люблінська унія
8.  Укажіть історичних діячів Великої Британії XIX ст.
1  Авраам Лінкольн
2  Бенджамін Дізраелі
3  Жорж Клемансо
4  Вільям Гладстон
5  Джузеппе Мадзіні
Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
9.  Які поняття та терміни стосуються історії Давнього Риму?
1  патриції
2  сатрапи
3  варни
4  народний трибун
5  клинопис в гладіатор
10. Які з наведених явищ характерні для арабського світу в епоху Середньовіччя?
1   виникнення та поширення ісламу            
2  формування станової монархії
3  піднесення і розквіт держави за часів правління Омейядів
4  правління на завойованих територіях намісників халіфа - емірів
5  походи вікінгів та нормандські завоювання в поділ суспільства на касти
У завданні 11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
11. Установіть хронологічну послідовність подій історії Давнього Риму.
А реформи Діоклетіана Б початок Другої Пунічної війни В утворення Римської республіки Г повстання Спартака
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає послідовні відповіді на поставлені запитання.
1. Що зображено на гравюрі?
2. Яку історичну епоху характеризує сюжет гравюри?
3. Де і в якому столітті відбувалися подібні події?
4. Які групи людей зобразив художник? Як він їх зображує?
5. Як ви ставитесь до зображуваних подій? Чому?Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2224 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть