загрузка...
Мониторинг 10 класс всемирная история варианты 9-10 - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Мониторинг 10 класс всемирная история варианты 9-10
14:12
Мониторинг 10 класс всемирная история варианты 9-10

Мониторинг 10 класс всемирная история варианты 9-10

Варіант 9
Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.
1. Укажіть назву представницького органу влади в Польщі в період раннього Нового часу.
А сейм
Б віче
В Генеральні штати
Г рейхстаг
2.  У якій країни відбувалися гуситські війни?
А Франція 
Б Чехія 
В Угорщина 
Г Польща
3.  Як називають політичне та економічне панування невеликої групи осіб?
А тиранія 
Б диктатура 
В олігархія 
Г демократія
4.  Яку історичну подію відображено на карті?
А Столітню війну
Б Перший Хрестовий похід
В Лівонську війну
Г похід Мегмеда II на Балкани
У якому році відбулася Бородінська битва?
А 1805 р. 
Б 1807 р. 
В 1812 р. 
Г 1815 р.
А класицизм 
Б бароко 
В готичний 
Г романський
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ.
7. Які з перелічених фактів пов'язані з історією середньовічної Англії?
1   укладання Верденського договору
2  підписання «Великої хартії вольностей»
3  початок Реконкісти
4  виникнення парламенту                                                                                             
5  створення ордену єзуїтів                                                                                            
8.  Укажіть діячів революцій 1848-1849 рр. у Європі.
1  Лайош Кошут
2   Жорж Клемансо
3  Авраам Лінкольн
4   Каміло Кавур                                                                                                              
5  Сімон Болівар                                                                                                             
Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9. Які поняття та терміни стосуються історії Давнього Єгипту?
1  номи
2  демократія
3  ареопаг
4  сфінкс
5  раджа в папірус
10. Укажіть, які з наведених фактів характеризують розвиток Німеччини наприкінці XIX ст.
1   політична роздробленість країни
2  досягнення промислової першості в Європі
3  вищий законодавчий орган - двопалатний парламент
4  вступ до Троїстого союзу
5  впровадження єдиної грошової одиниці - марки                                            
6 створення колоніальних володінь в Північній Америці                                 
У завданні 11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
11. Установіть хронологічну послідовність подій історії Нового часу.
А створення Ре"чі Посполитої
Б Північна війна
В прийняття Декларації незалежності СІНА
Г початок Реформації в Німеччині
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає послідовні відповіді на посдавлені запитання.
1. Якому історичному періоду присвячено карикатуру?
2. Яка головна ідея цієї карикатури?
3. Що саме висміює ця карикатура (зовнішність політичного діяча, його поведінку, політичну подію або явище)?
4.3 якою метою було створено цю карикатуру (образити зображеного на ній політика, вказати на його істотні помилки, викликати громадське невдоволення, висміяти негативне політичне явище тощо)? Чому ви так думаєте?
5. Як ви ставитесь до головної ідеї цієї карикатури?

Перейти на ответы по всемирной истории к мониторингу 10 класс

Варіант 10
Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
І.Хто є автором поем «Іліада» та «Одіссея»?
А Геродот 
Б Сократ 
В Гомер 
Г Платон
2.  З історією якої країни пов'язаний чартистський рух?
АСША
Б Австро-Угорщини
В Італії
Г Великої Британії
3.  Як називається насильницьке приєднання, загарбання якоюсь державою іншої країни або частини її території?
А анексією
Б дискримінацією
В контрибуцією                      
Г асиміляцією
5. У якому столітті відбувалися Хрестові походи?
А ХІ-ХИ ст. 
Б ХИ-ХШ ст. 
В ХШ-ХІУ ст. 
Г ХІУ-ХУ ст.
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7.  Укажіть події Історії Європи другої половини XIX ст.
1   завершення об'єднання Італії
2   «сто днів» Наполеоне І
3  укладання Троїстого союзу
4  утворення Священного союзу
5  Віденський конгрес
8.  Укажіть діячів культури епохи Просвітництва.
1   Альбрехт Дюрер
2  Дені Дідро
3   Еразм Роттердамський
4   Вольтер
5  Леонардо да Вінчі
Завдання 9-Ю мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ІІІ'А ВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.  Які поняття та терміни стосуються історії США XIX ст.?
1   аболіціонізм
2  еллінізм
3  конфедерація
4  варни
5  резервація                                                                                                               
6   халіфат                                                                                                                    
10. Укажіть твердження, що характеризують середньовічну культуру Західної Європи.
1  в архітектурі домінував стиль бароко
2  шкільна освіта будувалася на так званих «семи вільних мистецтвах»
3  виникнення перших університетів на базі кафедральних шкіл
4  розвиток мистецтва проходив під впливом ідей Реформації
5  поява схоластики як типу релігійної філософії                                              
6  заснування єзуїтських шкіл та коледжів                                                       
У завданні 11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
11. Установіть хронологічну послідовність подій історії Нового часу.
А Берестейська унія 
Б канцлерство О. Бісмарка в Німеччині 
В відкриття Америки X. Колумбом 
Г повстання декабристів у Росії
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає послідовні відповіді на поставлені запитання
1. Що зображено на фотографій
2. Кого зображено на фото? Чим вони займаються? Як пов'язані між собою?
3. З якими новими для цього часу історичними явищами пов'язано сюжет фотографії? Чому?
4. Яким був задум фотографа? Які ідеї він хотів донести до глядача?
5. Наскільки ця фотографія відображає історичну реальність? Чому ви так думаєте?
Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2436 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть