загрузка...
Мониторинг 5 класс украинский язык - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг 5 класс украинский язык
00:27
Мониторинг 5 класс украинский язык

Мониторинг 5 класс украинский язык

Пропонуємо тобі виконати завдання, які допоможуть визначити рівень засвоєння навчального матеріалу, який ти вивчав на уроках української мови в початковій школі. Ознайомся з інструкцією щодо їх виконання.
Інструкція
1.  Робота містить 12 завдань, різних за рівнем складності. Уважно прочитай кожне з них і виконай. Якщо якесь завдання тобі незрозуміле, пропусти його й спробуй виконати після того, як упораєшся з іншими завданнями.
2.  У завданнях 1—5 вибери правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів і познач ЇЇ значком X у таблиці праворуч біля завдання.
Наприклад:
Вибери рядок, у якому записано прикметники
А радість, молодість, дружба
В   радісний, молодий, дружний
В  радіти, молодіти, дружити
Г   радісно, молодо, дружно
Зверни увагу! Позначки, зроблені тобою в таблицях біля завдань 1-5, до бланка відповідей переносить учитель.
3.  Завдання 6-12 виконай на бланку відповідей у спеціально відведеному для кожного з них місці.
Наприклад:
Запиши словосполучення, поставивши займенники, що в дужках, у правильній формі.
Побачив у (вона), покажи (я), подивись на (ми).
У бланку записуй так:
Завдання № 7
Побачив у неї, по камси мені, подивись па пас.
Пропонований тест призначений для моніторингового дослідження якості навчальних досягнень учпів 5 класу з української мови (мови навчання) за результатами їхнього навчання в початковій школі. Зміст тесту розроблено відповідно до вимог базової навчальної програми з української мови для 1-4 класів (Програми для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи. - К. : Початкова школа, 2006). Для виконання тесту відведено 45 хвилин.
Завданнями тесту охоплено всі змістові лінії початкового курсу української мови і передбачено визначення рівня засвоєння і застосування учнями мовних знань (звукового і морфемного складу слів, алфавіту), сформованості мовленнєвих умінь (вибір для конкретного речення найточнішого слова з ряду синонімів, визначення основної думки тексту, написання зв'язного висловлювання за запитаннями на основі прочитаного тексту) і правописних умінь (написання слів з не-наголошеними [є], [и], відмінкових закінчень іменників, форм особових займенників, числівників, особових закінчень дієслів, розділових знаків при однорідних членах речення).
У збірнику подано десять варіантів тесту, рівноцінних за змістом, формою і складністю. Кожний з них містить дванадцять завдань: п'ять тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих варіантів (завдання 1-5); п'ять завдань відкритого типу з короткою письмовою відповіддю (завдання 6-10); одне завдання з розгорнутою письмовою відповіддю (завдання 11); одне творче завдання - написання зв'язного висловлювання за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту (завдання 12).
За складністю завдання тесту відповідають різним рівням засвоєння навчального змісту. Завдання 1-5 спрямовані на визначення розуміння і застосування учнями теоретичних знань з мови на репродуктивному рівні. Завданнями 6—10 передбачено встановити рівень застосування набутих мовних знань і правописних умінь під час виконання конструктивних письмових завдань. Завдання 11 і 12 призначені для визначення здатності учнів застосовувати мовні знання, правописні і мовленнєві вміння в процесі виконання творчих завдань - висловлення й обґрунтування власних думок у письмовій формі.
Оцінювання тесту здійснюється таким чином:
-  кожне тестове завдання закритого типу (завд. 1-5) оцінюємо 1 балом;
-  відкрите завдання з короткою письмовою відповіддю (завд. 6-10) - 2 балами (якщо таке завдання виконано частково, учень одержує 1 бал);
-  завдання з розгорнутою письмовою відповіддю (завд. 11) 3 балами (1 бал за правильність визначення основної думки тексту, 1 бал за логічність викладу думки, 1 бал за грамотність (враховуються помилки лише на правила, передбачені програмою для початкових класів);
-  творче завдання (завд. 12) - 3 балами (1 бал за відповідність змісту тексту запропонованій темі, 1 бал за логічність і послідовність викладу думки, 1 бал за правильність письмового оформлення тексту (дотримання абзаців та вивчених правил правопису).
Всі хлопці та дівчата знають як добре допомагає гдз для 5 класів краще виконати дмашню роботу і зрозуміти матеріал, тому пропоную гдз украйнська мова заболотного, а в кого, наприклад, Глазова укр. мова підручник також все є. 
Результати оцінювання тестових завдань додаються. Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу становить 21. Одержаний тестовий бал відповідає певному рівню навчальних досягнень, який визначається за шкалою (табл. 1).
Таблиця 1 Переведення тестового бала в рівень навчальних досягнень
Зверніть увагу! Позначки, зроблені учнем у таблицях біля завдань 1-5, до бланка відповідей переносить учитель.
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 5 класів проводиться я метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
-  Які знання здобули п'ятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
-  Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких - недостатній?
-  Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-  Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проолемних завдань?
-  Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
-  І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь дитини в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати її навчання, відомості про рівень знань, з'ясувати, які шкільні предмети цікавлять її найбільше, засвоєння якого навчального матеріалу не вимагає від неї великих розумових, фізичних та вольових зусиль, і навпаки, у чому Ваша дитина потребує допомоги вчителя і Вашої уваги.
За бажанням Ви можете здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень Вашої дитини з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо засобів удосконалення подальшого навчання в основній школі.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в основній школі, залежить її навчання у старшій школі та загальний розвиток. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, розкриттю індивідуальних здібностей, спонукатимуть спільно з учителем і Вами до пошуку шляхів підвищення ефективності навчальної діяльності. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі під час навчального процесу.Ответы укр. язык 5 класс мониторинг


 Варианты

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10


Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 19986 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть