загрузка...
Мониторинг история Украины 10 класс вариант 10 - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг история Украины 10 класс вариант 10
16:29
Мониторинг история Украины 10 класс вариант 10

Мониторинг история Украины 10 класс вариант 10

Завдання 1—6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1.   Доповніть твердження.
Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі, ліквідованої царським урядом у 1775 p., був
А  Іван Сірко
В  Кость Гордієнко
В  Петро Калнишевський
Г  Йосип Гладкий
2.   Вихід якої книжки засвідчив початок національного відродження в українських землях у складі Російської імперії?
А   «Енеїда» Івана Котляревського
Б   «Малоросійські пісні» Михайла Максимовича
В   «Історія Малої Росії» Дмитра Бантиш-Каменського
Г   «Історія України-Руси» Михайла Гру шевського
3.   Яке грецьке місто-колонія було розташоване на місці нинішньої Керчі?
А  Ольвія 
Б  Пантікапей 
В  Херсонес 
Г  Тіра
4.   Якими   цифрами   позначено  князівства,   що   об'єднав  під  своєю   владою   князь Роман Мстиславович у 1199 p.?
5. У якому столітті відбувались події, що послужили основою для сюжету офорта Тараса Шевченка?
6.  Яка з пам'яток образотворчого мистецтва прикрашає Софійський собор у Києві?
Завдання 7-8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7.   Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики культурного життя України в першій половині XVIII ст.?
1   закриття Києво-Могилянської академії
2   заснування Чернігівського, Харківського та Переяславського колегіумів
3   створення козацьких літописів Григорія Грабянки та Самійла Величка
4   будівництво архітектурного ансамблю Успенської церкви у Львові                        
5   видання перших друкованих підручників граматики української мови                 

8.   Які твердження  можуть бути застосовані для характеристики  першого,  академічного (наукового), етапу українського національного відродження?
1   створення перших політичних партій
2   збирання та публікація українських народних пісень, легенд тощо
3   дослідження фольклору, написання художніх творів українською мовою
4   створення просвітницьких, археографічних та видавничих об'єднань та організацій
5   формування й пропаганда ідеї суверенітету нації у формі автономії або               незалежності                                                                                                               

Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.  Які поняття та терміни можуть бути використані для характеристики доби монгольської навали на землях Русі?
1   скрипторій                                      4  улус
2   закупи                                            5   ярлик                                                                 3   баскаки                                          6  яничари                                                                
10.  У яких твердженнях ідеться про Петра Конашевича-Сагайдачного?
1   брав участь у битві Речі Посполитої з турецько-татарським військом під Хотином
2   організовував походи запорожців у володіння кримського хана і на турецькі фортеці
3   підштовхнув Стефана Баторія до запровадження першого козацького реєстрового війська
4   очолив козацьке повстання, внаслідок якого було зруйновано фортецю Кодак
5   організував військову підтримку для відновлення вищої православної ієрархії 
6   взяв під захист й опіку новостворену Києво-Могилянську колегію   
                   
У завданні  11  розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви)
11.  Установіть хронологічну послідовність подій. А Жовтоводська битва. Початок Національно-визвольної війни Б  Переяславська рада. Укладення першого українсько-московського
договору В Андрусівський російсько-польський договір Г  Зборівська битва. Укладення Зборівського українсько-польського
договору

Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді
12.  Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.

З протоколу засідання ректорату Львівської духовної семінарії
...Управління ревізії книг доручило мені як цензору руських книг прорецензувати анонімну книжечку, написану руською і надруковану в Угорщині в Буді під назвою «Русалка Дністрова». Творик цей, що містить різні сумнівні місця і видає автора як прихильника нововведень, скоро буде заборонений цензурою. Знайшовши у цій книжечці вміщені статті, підписані іменами Шашкевич, Вагилевич і Головацький, я запідозрив, що авторами цієї збірки можуть бути такі вихованці семінарії: Шашкевич Маркіян, Вагилевич Іван та Головацький-екстерніст львівської діацезії, яких я вирішив закликати до себе і встановив, що вони є укладачами цього творика.
Обох вихованців: Шашкевича Маркіяна, Вагилевича Івана, а також екстерніста Якова Головацького слід викликати і допитати в ректораті і якщо після суворого дізнання це підтвердиться, то результат слід передати уряду митрополичої консисторії. Цим закінчується засідання.
1—2 Про які події йдеться в документі? Коли вони відбулися?
3   Якою була доля збірки «Русалка Дністровая» та її авторів?
4   Як автор зафіксованого протоколом виступу ставиться до подій, що описані, чому ви так думаєте?
5   У чому значення описаних подій для історії України?


Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2525 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть