загрузка...
Мониторинг история Украины 10 класс вариант 2 - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг история Украины 10 класс вариант 2
14:15
Мониторинг история Украины 10 класс вариант 2

Мониторинг история Украины 10 класс вариант 2

Завдання 1—6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРА ВИЛЬНУ
1.   Доповніть твердження.
У найдавніших писемних свідченнях (I-II cт.) грецькі та римські автори називали давніх слов'ян 
А  скіфами 
Б  сарматами 
В  венедами 
Г  русичами
2.   Хто з великих князів київських запровадив християнство на Русі як державну релігію?
А  Святослав Ігорович
Б  Володимир Святославович
В  Ярослав Мудрий
Г  Володимир Мономах
3.   У складі якої держави опинилась більшість українських земель внаслідок Люблінське! унії 1569 p.?
А  Великого князівства Литовського як складової частини Речі Посполитої
Б  Польського королівства як складової частини Речі Посполитої
В  Гетьманщини як складової частини Московського царства
Г  Великого князівства Руського як складової частини Речі Посполитої
4.   Території яких губерній підросійської України заштриховано на карті?
А Київська, Чернігівська, Харківська Б   Катеринославська, Чернігівська, Подільська В   Волинська, Катеринославська, Подільська Г   Чернігівська, Подільська, Таврійська
5.  У якому столітті відбувались події, що послужили основою для сюжету картини?
A  VIII ст.
Б  XII ст.
В  XVII ст.
Г  XIX ст.
6. Який із творів засвідчує появу нового жанру образотворчого мистецтва в другій половині XVI ст.?
Завдання 7—8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7.   Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики діяльності Русько-української радикальної партії в суспільно-політичному житті Галичини?
1  відкриття у Львівському університеті кафедри історії України
2  вихід брошури Юліана Бачинського «Україна irredenta»
3  перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове
4  заснування культурно-освітнього товариства «Просвіта»
5  включення в програму партії положення про боротьбу за соціальне                           визволення робітництва і селянства         
                                                                          
8.   Які твердження можуть бути використані для характеристики соціокультурної ситуації в українських землях у складі Речі Посполитої у другій половині XVI ст.?
1   підтримка польською владою всіх церковних конфесій
2   згуртування українського суспільства навколо греко-католицької церкви
3   збільшення кількості фільваркових господарств, що супроводжувалося закріпаченням селян
4   відсутність в українських містах магдебурзького права, уповільнення процесу розвитку міст
5  становлення козацької верстви як суспільного стану, її боротьба за свої права     
        
Завдання 9—10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.   Які з термінів стосуються змін у житті міст після отриманням магдебурзького права?
1  панщина                                                         
2  магістрат                                                                                                                 
3  фільварок  
4  лава 
5  рада                                                         
6  кріпацтво    
                                                
10. У яких твердженнях ідеться про Михайла Драгоманова?
1   один з лідерів громадівського руху, прагнув надати йому політичного характеру
2   очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України, автор віршів «Ще не вмерла України...»
3   автор найґрунтовнішого дослідження з минулого українського народу -«Історії України-Руси»
4   видавець першого українського політичного часопису «Громада»
5  один з фундаторів Братства тарасівців, автор перших підручників з
української мови й літератури                                                                                          
6   відповідно до Емського указу змушений був залишити Україну  
                         
У  завданні  11  розташуйте  події в  хронологічній  послідовності.  Поставте позначки  в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви)
11. Установіть хронологічну послідовність правління гетьманів.
А  Іван Мазепа
Б  Кирило Розумовський
В  Данило Апостол
Г   Іван Скоропадський
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді
12. Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.

З листа Я. Головацького до О. Бодянського
Від останнього мого листа багато перемінилося. Русини наші досягли за півроку більше, ніж за десять років. Не говорю тут про політичні виступи, але в літературнім відношенні... Високе правительство ізрекло рівноправність нашого малоруського язика із другими Австрійської держави. Внаслідок того має бути язик руський заведен у школах, судах й урядах нашої Русі Галицької... У школи заводиться руський язик. Молодіж охоче береться до науки. В народних і городських училищах ледве не всюди в нашій Галицькій Русі навчають читання й писання руського. При гімназіях також закладені кафедри руського язика, де вся молодіж має учитися по-руськи... У Львівськім університеті заснована кафедра язика і словесності малоруської, котрих-то предметів я маю честь бути професором...
1-2   Про які події йдеться в документі? Коли вони відбулися?
3   Що вам відомо про автора документа?
4   Як автор ставиться до подій, що описані, чому ви так думаєте?
5   Чим були викликані зміни, описані автором? Якими були наслідки описаних подій для України?


Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 1435 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть