загрузка...
Мониторинг история Украины 10 класс вариант 4 - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг история Украины 10 класс вариант 4
15:59
Мониторинг история Украины 10 класс вариант 4

Мониторинг история Украины 10 класс вариант 4

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1.   Під   якою   назвою   відома   пізньопалеотична   стоянка   давніх   мисливців   на   мамонтів, розкопана археологами на мисі правого берега Дніпра « Києві?
А  Межиріцька 
Б  Киїк-Кобинська 
В  Кирилівська 
Г  Мізинська
2.   Де було відкрито перший в Україні університет європейського зразка?
А Києві Б Харкові В Одесі Г   Чернівцях
3.  Яке місто від 1532 р. було столицею Кримського ханства?
А Солхат (Кирим)
В  Мангуп
В  Кафа
Г  Бахчисарай
4.   Якою цифрою на картосхемі позначено територію Гетьманщини на початку гетьманування і. Мазепи?
5.  У якому столітті відбувались події, що послужили основою для сюжету картини?
А Хет. 
Б XIV ст. 
В  XVII ст. 
Г  XIX ст.
6. Яка з пам'яток збудована в архітектурному стилі, характерному для першої половини XIX ст.?
Завдання 7—8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРА ВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7.   Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики ситуації і Правобережній Гетьманщині доби «Руїни»?
1   ініціювання Іваном Виговським українсько-польського Гадяцького договору
2   укладення Юрієм Хмельницьким і московським урядом Переяславських статей
3   прийняття турецького протекторату гетьманом Петром Дорошенком                     
4   Чорна рада в Ніжині, проголошення гетьманом Івана Брюховецького
5   укладення між Османською імперією та Річчю Посполитою мирного договору в Бучачі

8.   Які явища були характерними для соціально-економічної ситуації в західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.?
1   прискорений промисловий розвиток
2   відсутність великих поміщицьких земельних маєтків
3   розвиток потужного цукробурякового виробництва
4   еміграція селян до Канади, США, Бразилії тощо                                                     
5   виникнення фінансово-кредитних і кооперативних установ                                       

Завдання 9-10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.   Які поняття та терміни можуть бути застосовані для характеристики української культури другої половини XVI ст.?
1   бароко
2   книгодрукування
3   портретний живопис
4   гравюра
5   пейзажний живопис                                                                                                    
6   класицизм                                                                                                                       
10. У яких твердженнях ідеться про Івана Франка?
1   один з лідерів українського руху; його поема «Мойсей» стала маніфестом національної ідеї
2   автор близько 5000 праць різних жанрів, зокрема соціально-психологічних та історичних повістей
3   один з провідників «нової ери», ініціатор переїзду Михайла Грушевського до Львова
4   ініціатор створення та голова громадсько-політичного товариства «Народна
5   один із засновників і головних ідеологів Русько-української радикальної партії
6   аргументував ідею політичної незалежності України в праці «Україна irredenta»

У завданні 11 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви)
11.  Установіть послідовність правління великих князів київських.
А  Ярослав Мудрий 
Б  Володимир Великий 
В  Володимир Мономах 
Г  Святослав Завойовник
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді
12.  Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.

З доповідної записки Київської губернської канцелярії
Головний цих розбійників начальник Максим Залізняк... народився він в польському містечку Медведівка, із мужиків, де і жив, а потім пішов у Запорізьку Січ, був там козаком років із п'ятнадцять, а із Січі Запорізької прийшов у Мотронинський монастир, який знаходиться у Польщі, на послушання. Нинішнього року у квітні місяці... разом із 70... втікачами запорізькими козаками для викорінення у Польщі конфедератів поляків... пішов із цього мо пастиря на містечко Жаботин, під яким розгромили конфедератів п'ятдесят чоловік ... а потім пішли далі до містечка Умані...
Із містечка Умані сотник Іван Гонта... прибувши до нього. Залізняка, оголосив, що він: має козаків до чотирьохсот, і так з обох, погодившись з ним, Залізняком, в те містечко Умань сильно увійшли по настанню вже другого дня зранку... А при цій зграї, яка зібралася, визнався був він. Залізняк, полковником, в яке звання він тими запорізькими козаками, з якими була в нього згода ... вибраний був ще при виступі його. Залізняка, із Мотронинського монастиря.
1—2   Про які події йдеться в документі? Коли вони відбулися?
3   Яке продовження мали описані події, чим вони закінчились? Якою була подальша доля Залізняка і Ґонти?
4   Як автор документа ставиться до подій, що описані, чому ви так думаєте?
5   Якими були наслідки описаних подій для України?Хочешь поблагодарить сайт  жми +1    

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 4772 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть