загрузка...
Мониторинг история Украины 10 класс вариант 6 - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг история Украины 10 класс вариант 6
16:10
Мониторинг история Украины 10 класс вариант 6

Мониторинг история Украины 10 класс вариант 6

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1.   Доповніть твердження.
Першою землеробською археологічною культурою на території України вважають...
А  трипільську
Б  зарубинецьку
В  черняхівську
Г  празько-корчацьку
2.   Яка соціальна група в Київській Русі була найчисельніша?
А  духовенство 
Б  бояри 
В  дружинники 
Г  смерди
3.   Які міста поєднала перша залізниця в українських землях у складі Російської імперії?
А  Київ та Одесу
Б  Одесу та Балту
В  Одесу та Харків
Г  Катеринослав та Ромни
4.  Території яких українських воєводств Речі Посполитої середини XVII ст. заштриховано на картосхемі?
А  Подільського, Чернігівського, Руського 
Б  Київського, Брацлавського, Руського 
В  Чернігівського, Руського, Брацлавського 
Г  Київського, Волинського, Чернігівського
5.  У якому столітті відбувались події, що послужили основою для сюжету картини?
А  XI ст. 
Б  XIV ст. 
В  XVII ст. 
Г  XIX ст.
6. Автором якої з каотин є Тарас Шевченко?
Завдання 7—8 мають п'ять варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7.   Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики культурно-церковного життя першої половини XVII ст.?
1   видання в друкарні Івана Федорова «Апостола» та «Букваря»
2   заснування Успенського братства у Львові
3   підготовка до друку та видання Острозької біблії
4   створення Київського колегіуму                                                                                  
5   відновлення вищої православної ієрархії        
                                                               
8.   Які твердження можуть бути використані для характеристики Київського князівства за доби роздробленості?
1   найбільша кількість населення порівняно з іншими князівствами
2   успішна боротьба київських князів з печенігами
3   розгортання основних подій, описаних у «Слові о полку Ігоревім»
4   піднесення князівства за правління Романа Мстиславовича та його сина Данила
5   найгостріші міжкнязівські суперечки за право володіти столом

Завдання 9—10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.   Які поняття та терміни можуть бути використані для характеристики суспільного життя в українських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині XIX ст.?
1   громади
2   народовці
3   народники
4   радикали
5    земства                                                                                                                         
6   «нова ера»                                                                                                                     

10. У яких твердженнях ідеться про діяльність князя Ярослава Мудрого?
1   запровадив у Київській Русі християнство як державну релігію
2   сприяв обранню першого митрополита з русичів - Іларіона
3   за його правління було споруджено Софійський собор у Києві
4   здійснив подорож до Візантії, де зустрівся з імператором
5   ініціював укладення першого збірника законів «Руська правда»                         
6   згуртував сили для відсічі половців, брав участь у 80 битвах проти них
У завданні  11  розташуйте  події в  хронологічній  послідовності.  Поставте  позначки  в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви)

11. Установіть хронологічну послідовність подій.
А відкриття університету в Києві Б  створення Кирило-Мефодіївського братства В  відкриття Новоросійського університету Г   заснування університету в Харкові
Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді
12. Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.

З «Літопису Молдавської землі» молдавського хроніста
Мирона Костіна
Через рік гетьман Хміль з великим козацьким військом і сам хан із сімдесятьма тисячами татар вирушили в похід проти польського короля. Король Казимир вийшов їм назустріч біля містечка, що зветься Берестечко, зі сорокатисячною польською армією, в якій був і я. У тій битві польський король вийшов переможцем над татарами і над козаками, примусивши хана тікати, а гетьмана Хмеля - залишити табір з усім військом. Дізнавшись про цю вікторію ляхів від хотиновського каштеляна, господар Василь одягнув його у соболеву шубу, сподіваючись, що завдяки цій ляській перемозі він урятується від того, щоб стати сватом Хмеля.
Та на цьому не скінчилися нещастя Ляської землі, бо через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо від козаків і татар, коли поляки, покладалися на мир, укладений у Білій Церкві. Ні гетьман, ні старшина, ні жодна душа з восьми тисяч пішого війська не врятувалися. Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати ве сілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля.
1-2   Про які події йдеться в документі? Коли вони відбулися?
3   Про яких історичних діячів розповідає літописець? Як ставиться до них?
4   Як автор ставиться до подій, описаних ним у джерелі? Чим можна пояснити таке ставлення автора?
5   Яке значення описаних подій для України?
           


Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2156 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть